Artykuł Dodaj artykuł

W numerze styczniowym „Mieszkanie i Wspólnota” (1/2012)

Kto odwołuje administratora: zarząd czy wspólnota – gorąca polemika na łamach „MiW” po publikacji artykułu „suwerenna decyzja zarządu”. Zapraszamy do lektury.

Okładka Mieszkanie i Wspólnota 01/2012Kto odwołuje administratora: zarząd czy wspólnota – gorąca polemika na łamach „MiW” po publikacji artykułu „suwerenna decyzja zarządu”. Zapraszamy do lektury.

W numerze styczniowym

Aktualności

Omawiamy poniższe tematy.

W Dz.U. nr 152 została opublikowana nowelizacja ustawy o czystości i porządku w gminach (omawiamy je).

Rzecznik Praw Obywatelskich wystąpił do ministra budownictwa o zajęcie stanowiska w sprawie rozliczania wkładu mieszkaniowego

Od 11 listopada 2011 r. obowiązują przepisy umożliwiające wykup mieszkań z TBS.

Izba Skarbowa w Łodzi odpowiedziała spółdzielni, że przekazanie funduszu remontowego wspólnocie powoduje konieczność zapłacenia podatku dochodowego.

Sąd Apelacyjny w Lublinie postanowił, że wspólnota mieszkaniowa nie może odmówić właścicielowi lokalu montażu instalacji RTV i Internetu na dachu.

Rachunkowość

Główny księgowy radzi:

Czy spółdzielnia ma rację, domagając się od obu spadkobierców pokrycia wkładu mieszkaniowego?

Jak rozliczyć wkład lokatorski eksmitowanego lokatora?

Kogo obciążają koszty wyburzenia kotłowni?

Czy rada nadzorcza może obciążyć kosztami odszkodowania członków spółdzielni?

Czy stawka na fundusz remontowy w spółdzielni powinna być naliczana od metra?

Jak uzyskać uchwałę wspólnoty w sprawie utworzenia nowego przyłącza gazu?

Zarządy wspólnot przygotowują się do zebrań, na których złożą sprawozdanie z działalności w 2011 roku. Radzimy jak się przygotować, publikujemy projekty druków sprawozdawczości finansowej zarządu.

Listy

Wyjaśniamy:

Czy w razie połączenia dwóch mieszkań w jedno duża wspólnota może się zamienić w małą?

Czy w trakcie wyborów zarządu każdy z kandydatów musi uzyskać ponad 50 proc głosów?

Czy wspólnota mieszkaniowa może pokryć za członków koszty wykupu gruntu?

Jak powstrzymać zarząd od wybudowania parkingu pod oknami?

Czy trzeba występować o zgodę na ocieplenie trzypiętrowego budynku?

Jak nabyć przez zasiedzenie służebność drogi, z której korzystamy?

Finanse

Doradzamy:

Rozliczanie centralnego ogrzewania ciągle budzi kontrowersje we wspólnotach.

Jak prawidłowo rozliczyć powstałą nadwyżkę z tytułu różnicy we wskazaniu wodomierza głównego i sumy wskazań wodomierzy lokalowych?

Prawo

Omawiamy orzeczenia:

Naczelny Sąd Administracyjny orzekł, że nie podlegają zwolnieniu z opodatkowania VAT usługi spółdzielni świadczone na rzecz wspólnot mieszkaniowych.

W jakim trybie określa się osoby uprawnione do reprezentowania wspólnoty przed sądem.

Artykuł na zamówienie

Piszemy:

W jakim trybie następuje zniesienie współwłasności.

Polemika

W przedostatnim numerze „MiW” Janusz Gdański wyraził pogląd, że zmiana administratora to suwerenna decyzja zarządu wspólnoty. Prezentujemy polemikę z tym stanowiskiem.

Zarządzanie

Interpretujemy:

Jak wygląda sytuacja prawna budynku postawionego za zgodą Gromadzkiej Rady Narodowej, na postawienie którego nie zachowały się odpowiednie zgody.

Wspólnota mieszkaniowa podjęła uchwałę o remoncie balkonów i loggi z funduszu remontowego – jeden z mieszkańców nie zgadza się na nowy wygląd elewacji, twierdząc, że balkon jest jego własnością. Czy ma racje?

Jakie są sposoby skutecznego odzyskania należności od dłużników w budynku wielorodzinnym.

Zarząd wspólnoty nie może wyegzekwować należności od mieszkańca, rozważa więc odcięcie mediów – jak to przeprowadzić?

Eksploatacja

Wyjaśniamy:

W właściciele lokali w jednej ze wspólnot uważają, że płacą zbyt dużo za podgrzanie wody. Wystąpili z żądaniem wyjaśnienia.

Wspólnota z Kalisza posiada zespół garaży składających się z oddzielnych boksów. Jeden z właścicieli domaga się remontu, ponieważ po dociepleniu w jego garażu pojawił się grzyb.

Artykuł został dodany przez firmę


Inne publikacje firmy


Podobne artykuły