Artykuł Dodaj artykuł

W numerze marcowym „Mieszkanie i Wspólnota” (03/2014)

TBS-y nie sprzedają mieszkań wybudowanych ze środków Krajowego Funduszu Mieszkaniowego. Dlaczego, skoro spółdzielcy mogą nabywać lokale sfinansowane z KFM? Wyjaśniamy to w marcowym numerze.

Okładka Mieszkanie i Wspólnota 3/2014TBS-y nie sprzedają mieszkań wybudowanych ze środków Krajowego Funduszu Mieszkaniowego. Dlaczego, skoro spółdzielcy mogą nabywać lokale sfinansowane z KFM?
Wyjaśniamy to w marcowym numerze.

Nr 3 / 2014

I Aktualności

 • Ciepła zima, ale wysokie rachunki za c.o. – tak twierdzą warszawscy zarządcy i prezesi spółdzielni, oskarżając firmę Dalkia Warszawa S.A. o drastyczną podwyżkę cen energii oraz nadmierną podaż ciepła przy ciepłej zimie.

II Rachunkowość

 • Krzysztof Dziewior opracował tabelę, w której ujął katalog dochodów uzyskiwanych przez spółdzielnie, wspólnoty, TBS-y i jednostki gminne – zwolnionych od podatku CIT, oraz tabelę, w której zestawił katalog wydatków uznawanych za przeznaczone na utrzymanie zasobów mieszkaniowych. Poszczególne pozycje tabel uzupełnił numerami wyroków sądowych lub interpretacji Izb Skarbowych i decyzji Ministra Finansów rozstrzygających poszczególne kwestie.

III Odpowiadamy na listy

 • Adaptacja poddasza – jakie czynności musi wykonać zarząd
 • Sprawozdanie i absolutorium jednej uchwale
 • Czy lokal, który nie zużywa ciepła (stoi pusty) ponosi koszty mocy zamówionej?
 • Kto ponosi koszty wymiany grzejników: wspólnota czy właściciel mieszkania?
 • Czy obowiązkowy co 5 lat przegląd instalacji elektrycznej wykonywany jest tylko w części wspólnej, czy powinien obejmować również mieszkania?
 • Kto może dokonać weryfikacji współczynników korekcyjnych po termomodernizacji?

IV Wyroki

 • Jak sąd unieważnił uchwałę – omawiamy wyrok sądu, który nie brał pod uwagę przepisów ustawy o własności lokali.

V Prawo

 • Sąd Apelacyjny postanowił, że zebranie właścicieli lokali może podejmować uchwały również w sprawach, które nie były ujęte w porządku obrad ustalonym przez zarząd

VI Art. na zamówienie

 • Wybór zarządu w praktyce:
 • Podajemy wzory uchwał (powołania i odwołania zarządu), list do głosowania, protokoły wyboru i odwołania na zebraniu i drogą indywidualnego zbierania podpisów. Piszemy, kiedy można zakończyć głosowanie, kto zbiera podpisy, jak liczyć głosy itd.

VII Zarządzanie

 • Przegląd dachu i rynien po zimie.
 • Ustawa o utrzymaniu czystości a psi problem
 • Wycięto i ukradziono drzewa z działki – właściciel nie może być ukarany

VIII Ubezpieczenia

 • Jak dobrze ubezpieczyć budynek wspólnoty

SPIS TREŚCI:

AKTUALNOŚCI
TBS-y nie sprzedają mieszkań 3
Powstała Krajowa Izba Gospodarki Nieruchomościami 4
Ciepła zima – wysokie rachunki za c.o. 5

RACHUNKOWOŚĆ
Dochody uznawane za uzyskane z gospodarki
zasobami mieszkaniowymi 6
Wydatki uznawane za przeznaczone na utrzymanie
zasobów mieszkaniowych 8

LISTY
Adaptacja poddasza 11
Sprawozdanie i absolutorium w jednej uchwale 11
Opłata za „ciepło pasożytnicze” 11
Koszty wymiany grzejników 12
Trzeba ujednolicić wodomierze 13
Przegląd instalacji elektrycznej dotyczy całego budynku 13

FINANSE
Kto dokona weryfikacji współczynników korekcyjnych 14

WYROKI
Jak sąd unieważnił uchwałę 15

PRAWO
Właściciele mogą uchwalić 18

ART. NA ZAMÓWIENIE
Wybór zarządu w praktyce 21

ZARZĄDZANIE
Przegląd dachu i rynien po zimie 26
Ustawa o utrzymaniu czystości a psi problem 27

NOWOŚCI
BioProtect chroni ściany 29

INFORMACJA
Roleta – nasz sprzymierzeniec w walce ze stratami ciepła 30
Właściciel nie może być ukarany 31
Modne elewacje 31

UBEZPIECZENIA
Ubezpieczenie budynku wspólnoty 32
Biogazownia – dlaczego warto?

 

Artykuł został dodany przez firmę


Inne publikacje firmy


Podobne artykuły