Artykuł Dodaj artykuł

W nowym numerze „Mieszkanie i Wspólnota” (09/2014)

Zapraszamy do składania zamówień na prenumeratę czasopisma „Mieszkanie i Wspólnota” na 2015 r.

Okładka Mieszkanie i Wspólnota 09/2014

Szanowni Państwo !

Zapraszamy do składania zamówień na prenumeratę czasopisma „Mieszkanie i Wspólnota” na 2015 r.

Dziękujemy tym z Państwa, którzy już je nadesłali. Nie zmieniamy ceny, utrzymujemy ją na obecnym poziomie, czyli roczny abonament będzie wynosił 210 zł (wraz z kosztami wysyłki i podatkiem VAT). Nadal pozostajemy najtańszym poradnikiem z zakresu zarządzania nieruchomościami spełniającym oczekiwania Czytelników. Nadal będziemy podpowiadać, jak zarządzać blokiem wielolokalowym najtaniej, ale najlepiej, sprawiedliwie wobec wszystkich właścicieli oraz zgodnie z prawem. Chodzi o to, żeby Państwa mieszkanie w dobrze utrzymanym bloku nie traciło z upływem lat na wartości, a raczej zyskiwało. Jest to możliwe tylko dzięki dobremu zarządzaniu tym, co wspólne.

Prosimy o wypełnienie druku zamówienia i przesłanie pocztą, mailem lub faksem.

Z wyrazami szacunku,
Krzysztof Pławski, Redaktor Naczelny


I. AKTUALNOŚCI

 • Po deregulacji większa odpowiedzialność zarządcy

Po deregulacji zawodu zarządcy zakres jego obowiązków i odpowiedzialności określa umowa ze wspólnotą. Właściciele nieruchomości (wspólnota) mogą chcieć tak ustalić w umowie obowiązki zarządcy, by odpowiadał on za wszystkie szkody, które mogą wystąpić. Tak było w opisywanym poniżej przypadku. Dobrze stało się, że na pokrycie straty wystarczyło 50 tys. zł, czyli kwoty, na którą był ubezpieczony zarządca. W sądzie nie miały znaczenia argumenty, że zarządca został zatrudniony 5 miesięcy przed wystąpieniem zalania i nie zdążył wykonać remontu, ani to, że wspólnota nie miała na ten remont pieniędzy. W obecnej sytuacji wysokość ubezpieczenia zarządcy jest niezwykle istotna, chodzi o to, by polisa pokrywała wszystkie straty wynikłe z winy zarządcy, a zakres winy wynika z umowy.

 • Lokator przeniósł gazomierz w inne miejsce. Wojewódzki Sąd Administracyjny – winna wspólnota.

II. RACHUNKOWOŚĆ

Główny księgowy radzi

 • Czy zakupy wspólnoty powyżej 3,5 tys. zł można amortyzować, czy można je w całości zaksięgować w koszty?
 • Czy wspólnota sporządza bilans?
 • Wspólnota zmienia zasady księgowania, nie będzie już składała sprawozdania. Jak uzgodnić to z urzędem skarbowym?
 • Część przychodu za administrowanie wspólnotą spółdzielnia przeznacza na wynagrodzenia dla pracowników. Jak prawidłowo ująć to w księgach spółdzielni?
 • Walne zgromadzenie nie zatwierdziło planu finansowego na 2014 r. Czy spółdzielnia może wykonywać remonty?
 • Czy muszę wyrównywać dopłatę wspólnocie, jeżeli wynikła ona z błędu tych, co ustalali zaliczkę?
 • Spółdzielnia osiągnęła nadwyżkę na CZM. Czy powinna ona być ujęta w planie na następny rok?
 • Czy koszty bankowe obciążają f.r.?

III. LISTY

W odpowiedziach na listy informujemy:

 • o nowych zasadach obliczania powierzchni mieszkaniach
 • co robić, gdy spółdzielnia pomyliła ciepłomierze sąsiadów.
 • za co spółdzielnia może obciążać blok wspólnoty
 • dlaczego członek spółdzielni wnosi inne opłaty za mieszkanie niż właściciel.

IV. PODATKI

 • Omawialiśmy kasacyjny wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego odnośnie stawki VAT od montażu mebli kuchennych.

V. FINANSE

Potrzebny regulamin rozliczeń c.o. Jeżeli wspólnota go nie uchwaliła, to zarząd ma prawo określenia zasad rozliczeń. Piszemy o stałych i zmiennych kosztach c.o. oraz o tym, co wchodzi w koszty nieruchomości wspólnej.

VI.  POLEMIKA

 • Czy wszyscy muszą płacić za windę,
 • Czy pełnomocnicy mogą głosować,
 • Czy we wspólnocie może być i zarząd i zarządca.

VII. ARTYKUŁ NA ZAMÓWIENIE

 • Udział współwłaścicieli jest niepodzielny.

Nasza stała czytelniczka, czytająca „Mieszkanie i Wspólnota” od wielu lat i to bardzo dokładnie, wyraża stanowcze „nie zgadzam się” wobec opublikowanej w ostatnim numerze wypowiedzi, odnośnie głosowania małżonków nad uchwałami wspólnoty. „Absolutnie nie zgadzam się z autorem wypowiedzi – pisze. Wprowadza pytającego w błąd. Udział we współwłasności nieruchomości wspólnej jest tzw. prawem związanym z własnością lokalu. Taki udział może przysługiwać kilku osobom, ale prawo głosu przysługuje im niepodzielnie.” I powołuje się na uchwałę Sądu Najwyższego z 12 grudnia 2012r. - (sygn. akt II CZP 82/12). Publikujemy szerokie omówienie tego postanowienia SN, albowiem głosowanie współwłaścicieli we wspólnocie jest problemem od lat.

VIII. ZARZĄDZANIE

 • Trudno stać się wspólnotą – spółdzielnia nie ułatwia sprawy.

Chcemy utworzyć wspólnotę, ale nie jest to takie łatwe. Zwracam się o pomoc w rozwiązaniu naszego problemu.

 • Spółdzielnia nie działa jak zarządca, lecz jako zarządca.

Doradzamy jak podjąć uchwałę o stosowaniu ustawy o własności lokali.

 • Zarządca, który nie zna ustawy o własności lokali.

Tym zarządcą jest deweloper. O tym, że nie zna ustawy, świadczy jego wniosek o interpretację przepisów podatkowych skierowany do Izby Skarbowej.

IX. INFORMACJE

 • Nowa charakterystyka energetyczna
 • Oddychające ściany
 • Bonifikata za mieszkanie kupione od gminy - do zwrotu.
 • Kierunki rozwoju polskich miast w XXI wieku. 

Artykuł został dodany przez firmę


Inne publikacje firmy


Podobne artykuły