Artykuł Dodaj artykuł

Mieszkanie i Wspólnota Nr 4/2017

Od lat wiadomo, że podzielniki błędnie rejestrują zużycie ciepła. „25 lat marnotrawstwa energii cieplnej” pod takim tytułem opublikowaliśmy artykuł o tym, dlaczego w naszym kraju nie sprawdziły się podzielniki ciepła ani systemy rozliczeń. 

Mieszkanie i Wspólnota Nr 4/2017Od lat wiadomo, że podzielniki błędnie rejestrują zużycie ciepła. „25 lat marnotrawstwa energii cieplnej” pod takim tytułem opublikowaliśmy artykuł o tym, dlaczego w naszym kraju nie sprawdziły się podzielniki ciepła ani systemy rozliczeń. Ćwierć wieku temu została podjęta decyzja o wprowadzeniu indywidualnego rozliczania kosztów ciepła. Unijna dyrektywa z 2012 roku nakazała opomiarować wszystkie mieszkania do końca roku 2016.

Udało się opomiarować około połowy. Opór przeciwko podzielnikom ciepła stał się na tyle silny, że można nawet powrócić do rozliczania kosztów według powierzchni, czyli powrócić do tego co już było.

W artykule „Udoskonalić podzielniki” Jerzy Materek przedstawia sposób wyjścia z impasu.   

Nr 04/2017

I. AKTUALNOŚCI

• Czy wspólnota może zbankrutować? Odpowiedź na to pytanie nie musi być negatywna. Opisujemy przypadek, w którym niefrasobliwość, ignorancja, a może zachłanność zarządu doprowadziła wspólnotę do bardzo trudnej sytuacji ekonomicznej.

II. ODPOWIADAMY NA LISTY

• Sąsiad zapłacił niższy podatek VAT
W naszym apartamentowcu deweloper sprzedał mieszkania wraz z przynależnymi miejscami postojowymi, które opodatkował różnymi stawkami VAT: sąsiad zapłaci 8 proc., a ja 23 proc. Od czego to zależy?

• Zaliczka od piwnicy
W naszej wspólnocie przyjęto zasadę, że płacimy zaliczki nie tylko od mieszkań, ale i od piwnic. Czy jest to zgodne z prawem?

• Rozstrzygnie sąd
Brak uregulowań spadkowych występuje często z różnych powodów, a to blokuje wykonanie woli większości. Czy istnieje jakieś rozwiązanie prawne tego problemu?

• Głosowanie małżonków i spadkobierców
Na zebranie naszej wspólnoty, jeżeli postępowania spadkowego nie przeprowadzono, zapraszani są potencjalni spadkobiercy. Czy podjęte uchwały, za którymi głosowały owe osoby, są ważne?

• Głosowanie pełnomocników
Na naszych zebraniach zwykle jest mało właścicieli, ale uchwały są podejmowane, bo zarząd dysponuje plikiem pełnomocnictw.

• Nieuregulowane sprawy spadkowe
Notariusz odmówił wzięcia udziału w zebraniu i zaprotokołowania uchwały o zmianie sposobu zarządu (art. 18 ust. 1 ustawy o własności lokali) z uwagi na nieuregulowane sprawy spadkowe.

• Odwrócenie ciągu kominowego
Od pewnego czasu prowadzę spór z administracją z powodu wentylacji. Uważam, że w naszym bloku działa źle. Spółdzielnia uznaje mnie za pieniaczkę, która wymyśliła problem, bo na moje żądanie przysyłają specjalistę z wiatraczkiem. Wiatraczek przystawiony do kratki rzeczywiście się kręci. Ale ciągu nie ma, bo powietrze jest tylko nawiewane i to bardzo silnym strumieniem. Niestety nie jest to czyste powietrze, czuć w nim nie tylko zapachy kuchenne i dym papierosowy. Z konieczności więc część kratki muszę zasłaniać. Dla administracji jest to powód, żeby traktować mnie jak wariatkę, która sama nie wie czego chce. Co nie jest w porządku z naszą wentylacją?

Odpowiedzi na te pytania opublikowaliśmy na str. 5-9.

III. INTERPRETACJE

• Zaliczki na eksploatację i media są kosztami firmy
Izba Skarbowa w Katowicach w interpretacji 2461-IBPB-1-1-543.2016.3.WRz stwierdziła, że dowodem potwierdzającym uiszczenie przez przedsiębiorcę opłaty od wspólnoty jest dowód wpłaty wraz z otrzymanym od wspólnoty zawiadomieniem o wysokości należności. Są to wydatki będące kosztem podatkowym przedsiębiorcy w dacie wystawienia dowodu wpłaty.

IV. PRAWO

• Po sprzedaży mieszkania – za długi odpowiada poprzedni właściciel
Osoby kupujące spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu lub lokali stanowiący odrębną własność nie mają pewności, czy nie będą odpowiadać za zobowiązania poprzedniego właściciela, czy nie przejdzie na nich dług wobec spółdzielni mieszkaniowej (lub wspólnoty). Z artykułu radcy prawnego Łukasza Zboralskiego dowiemy się, kto płaci zaległości, w jakich przypadkach dług spłaca nowy właściciel.

V. ART. NA ZAMÓWIENIE

• W garażu wybuchł samochód
Zrozpaczona pani Magda napisała do nas list.
Mieszkam w nowym bloku z garażem podziemnym. A właściwie nie mieszkam, bo w tym garażu wybuchł samochód, tankowany gazem. Zniszczony garaż, parter, wypalone instalacje, na szczęście nikogo w garażu i pobliżu nie było. Blok był taki bialutki, nowiutki, jeszcze nie wszyscy zdążyli się wprowadzić. Mam dwa pytania do redakcji:
1) Czy nie ma przepisów, które zabraniałyby wstawiać „gazowego" auta do zamkniętego, zlokalizowanego pod mieszkaniami garażu? Przecież to bomba podłożona mieszkańcom, tylko czekać kiedy wybuchnie.
2) Straty są ogromne, spalone samochody, uszkodzone ściany, wypalone instalacje, poskręcane rury. Kto zapłaci za remont? Obawiam się, że wspólnota. Deweloper wszystkie lokale sprzedał, zarząd jeszcze nie jest wybrany, nieruchomość nieubezpieczona, zresztą ubezpieczenie chyba tego przypadku nie obejmowałoby. Może sprawca wybuchu, który „wziął" mieszkanie na kredyt, a jedyny jego wartościowy przedmiot właśnie wyleciał w powietrze? Czy za wykazaną bezmyślność nie grozi mu więzienie? Wyjaśniamy, kto poniesie koszty.
Ochrona przed smogiem
Od ostatniej zimy, kiedy Polskę zasnuł smog, wiele się mówi i pisze o jakości powietrza. Na zewnątrz bywa bardzo źle. Jakość powietrza jest problemem ogólnopolskim. Stosunkowo rzadko zdajemy sobie sprawę, że problem smogu dotyczy również, a może przede wszystkim naszych mieszkań, biur i samochodów. W jaki sposób możemy ten problem rozwiązać? Odpowiedź znajdą Państwo na str. 21-22 kwietniowego numeru.

• Wycena nieruchomości
W publikacjach dotyczących wyceny nieruchomości (zarówno akademickich jak i skierowanych do rzeczoznawców majątkowych), omawianie metod porównawczych rozpoczyna się od określenia cech rynkowych rynku lokalnego i ich wag. Nie zawsze jednak określa się wprost, jaka szczegółowość analizy tych cech i wag jest niezbędna, aby w oszacowaniu nie pojawiał się błąd systematyczny.
W artykule przedstawiamy Państwu skutki niepełnych analiz rynku lokalowego oraz określamy zakres analizy, który jest konieczny dla uniknięcia, często nieświadomych, systematycznych błędów wyceny.

VI. ART. DYSKUSYJNY

• 25 lat marnotrawstwa energii cieplnej
Zawyżone koszty ciepła i wielu inwestycji (kotłownie, sieci cieplne, wymiennikownie, wewnętrzne instalacje grzewcze), brak chęci oszczędzania, zadłużanie się użytkowników lokali, zanieczyszczenie środowiska, brak zainteresowana walką ze smogiem – tak można podsumować minione 25 lat. Straty są oczywiste, a konsekwencje ponoszą użytkownicy nieopomiarowanych lokali oraz całe społeczeństwo i środowisko naturalne.

• Udoskonalić podzielniki
Przez lata wiadomo było, że podzielniki kosztów błędnie rejestrują zużyte ciepło. Na łamach „Mieszkania i Wspólnoty” prezentujemy propozycje rozwiązania problemu z opomiarowaniem podzielnikami. Zachęcamy do zapoznania się z koncepcjami dalszego funkcjonowania w naszym kraju indywidualnego opomiarowania.

VI. EKSPLOATACJA

Zielone wykwity na elewacji
Czym są, dlaczego się pojawiają i w jaki sposób uratować elewację? Odpowiedź na str. 34.

Życzymy przyjemnej lektury!
Konsultacje dla wspólnot odbywają się w Warszawie przy ul. Nowy Świat 41A (wejście od ul. Tuwima, pod arkadami biuro poselskie) w drugą i czwartą środę każdego miesiąca, w godz. 15:00-16:00.

Artykuł został dodany przez firmę


Inne publikacje firmy


Podobne artykuły