Artykuł Dodaj artykuł

POLECO z rozbudowaną ofertą OZE

Targi GREENPOWER i POLECO odbędą się w tym samym terminie – 21-23.10.2020.

Kompleksowa oferta rozwiązań dla ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju, prezentowana podczas targów POLECO, zostanie powiększona o ofertę odnawialnych źródeł energii. Targi GREENPOWER i POLECO odbędą się w tym samym terminie – 21-23.10.2020.

POLECO z rozbudowaną ofertą OZE

Międzynarodowe Targi Ochrony Środowiska POLECO przyciągają do Poznania tysiące osób zainteresowanych różnymi aspektami ochrony klimatu, zrównoważonego rozwoju i gospodarki komunalnej. Z kolei targi GREENPOWER gromadzą w jednym miejscu i czasie przedstawicieli wszystkich sektorów odnawialnych źródeł energii. W tym roku wydarzenia odbędą się równolegle.

Ze zdwojoną siłą

Podczas POLECO przedstawiane są najnowsze programy i regulacje prawne, prezentowane są nowe rozwiązania systemowe, a także omawiane kierunki rozwoju branży. To w Poznaniu przedstawiciele biznesu, polityki i nauki dyskutują na najbardziej nurtujące problemy tego sektora.

– Kompleksowa oferta prezentowana przez wystawców z Polski i zagranicy to przegląd najnowszych ekologicznych trendów i usług oraz technologicznych nowinek dla firm związanych z branżą, ale także różnych gałęzi przemysłu i przedsiębiorstw uwzględniających w swojej działalności aspekty środowiskowe – wyjaśnia Paulina Pietrzak, dyrektor targów POLECO.

– Nowością tegorocznej edycji POLECO będzie strefa spotkań B2B czyli business to business, w której odbędą się bezpośrednie spotkania kontrahentów z przedstawicielami producentów, dystrybutorów oraz dostawców rozwiązań dla ochrony środowiska – dodaje P. Pietrzak. 

GREENPOWER to dobra okazja, by poznać rynkowe tendencje, wymienić praktyczne spostrzeżenia, dowiedzieć się przed jakimi wyzwaniami i możliwościami stoi branża OZE. Ekspozycja targów obejmuje: produkty, usługi i rozwiązania z zakresu energii słonecznej, wiatrowej, wodnej, biomasy, biopaliw, elektromobilności oraz technologii energooszczędnych.

– GREENPOWER to platforma umożliwiająca zdobycie wiedzy na temat innowacyjnych rozwiązań technicznych i technologicznych związanych z OZE. To także miejsce spotkania ekspertów z praktykami – dodaje Marcin Gorynia, dyrektor targów GREENPOWER. 

POLECO to prezentacja rozwiązań dla przedsiębiorstw z różnych gałęzi przemysłu. Oprócz kompleksowej oferty z zakresu ochrony środowiska, zrównoważonego rozwoju, techniki komunalnej, gospodarki wodno-ściekowej prezentowane są najnowsze rozwiązania dla smart city. POLECO jest również miejscem dla osób szukających urządzeń i systemów służących zachowaniu czystości w przestrzeniach miejskich oraz  gminach.

Dynamika spotkań

Nie ulega wątpliwości, że Targi POLECO oraz GREENPOWER są istotnym miejscem spotkań ekspertów. Towarzyszą im liczne konferencje, szkolenia i debaty. Również w tym roku nie zabraknie tematów najbardziej nurtujących branże. Oferta wystawiennicza zostanie wzbogacona przez specjalistyczne seminaria, spotkania branżowe czy też konsultacje i porady na stoiskach eksperckich.

POLECO z rozbudowaną ofertą OZE
POLECO z rozbudowaną ofertą OZE
POLECO z rozbudowaną ofertą OZE

 

Profesjonalni zwiedzający

Biznesowa struktura uczestników wyraźnie przekłada się na nowe relacje inwestorskie. W targach GREENPOWER uczestniczą inwestorzy, deweloperzy, instalatorzy, a także projektanci instalacji. Wydarzenie na stałe wpisało się w kalendarz przedstawicieli władz samorządowych, właścicieli hoteli, ośrodków wypoczynkowych, szpitali, gospodarstw rolnych, a także zarządców budynków użyteczności publicznej. 

Targi POLECO są najważniejszym miejscem spotkań przedstawicieli instytucji legislacyjnych, samorządów, reprezentantów świata biznesu, nauki i edukacji bezpośrednio związanych z branżą ochrony środowiska, gospodarką komunalną i zrównoważonym rozwojem. Targi odwiedzają przedstawiciele przedsiębiorstw m. in.: gospodarki komunalnej, gospodarki odpadami, energetycznych, ciepłowniczych i wodociągowych, a także utrzymania zieleni miejskiej. W targach uczestniczą zainteresowani wprowadzeniem energooszczędnych i ekologicznych rozwiązań zarządcy: spółdzielni, wspólnot mieszkaniowych i budynków użyteczności publicznej.

Eco-Trends powered by POLECO

Równocześnie z targami POLECO i GREENPOWER odbędzie się Eco-Trends – wydarzenie proekologiczne skupiające przedstawicieli rządu, samorządów, organizacji pozarządowych (NGO), start-upów, dużych społecznie odpowiedzialnych marek, pasjonatów idei zrównoważonego rozwoju oraz wszystkie grupy społeczne. Celem wydarzenia jest popularyzacja postaw proekologicznych w biznesie i życiu codziennym. 

 

Międzynarodowe Targi Ochrony Środowiska POLECO

Międzynarodowe Targi Energii Odnawialnej GREENPOWER

21-23.10.2020, Międzynarodowe Targi Poznańskie 

www.poleco.pl

https://greenpower.mtp.pl/pl

Artykuł został dodany przez firmę

Grupa MTP

Wierzymy w potęgę spotkań, dlatego organizujemy je nieprzerwanie od blisko 100 lat łącząc ze sobą ludzi z całego świata. Cenimy kompetencje, stąd w naszym portfolio jest aż 100 imprez targowych.

Zapoznaj się z ofertą firmy


Inne publikacje firmy


Podobne artykuły