Artykuł Dodaj artykuł

Woda w szerokim spojrzeniu - konferencja „Woda – Klimat – Człowiek“ podczas targów POLECO

Działania strategiczne i inwestycyjne związane z ochroną zasobów wodnych, wód opadowych, a także suszy to tylko jeden z tematów, które zostaną omówione podczas konferencji „Woda – Klimat – Człowiek“, którą Grupa MTP zorganizuje 21.10 br. podczas Międzynarodowych Targów Ochrony Środowiska POLECO.

Woda w szerokim spojrzeniu - konferencja „Woda – Klimat – Człowiek“ podczas targów POLECO

Działania strategiczne i inwestycyjne związane z ochroną zasobów wodnych, wód opadowych, a także suszy to tylko jeden z tematów, które zostaną omówione podczas konferencji „Woda – Klimat – Człowiek“, którą Grupa MTP zorganizuje 21.10 br. podczas Międzynarodowych Targów Ochrony Środowiska POLECO.

Specjaliści branży wod-kan odpowiedzą na pytanie  – jak zagospodarowywać deszczówką w mieście, a jak na obszarach wiejskich. Omówione będą także pojawiające się propozycje zmian prawnych, w tym: podatek od deszczu czy wiązanie zatwierdzania taryf z uchwałami wyznaczającymi aglomeracje. 

- Zaprezentujemy aktualny stan wiedzy nt. zewnętrznych źródeł finansowania, ale objaśnimy także obowiązki ciążące na beneficjentach, w tym także coraz głośniej wybrzmiewające kary związane z niewypełnieniem warunków wynikających z dyrektywy dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych. Mamy nadzieję, iż pomocne w tym zakresie będą warsztaty i konsultacje indywidualne, odbywające się drugiego dnia targów POLECO, na które zaprosiliśmy pracowników Wód Polskich odpowiedzialnych za KPOŚK – wyjaśnia Paulina Pietrzak, dyrektor targów POLECO.

- Ten rok dobitnie pokazał, jak ważna dla naszego życia i zdrowia jest praca osób, które zapewniają nam stały dostęp do wody pitnej i zajmują się unieszkodliwianiem ścieków, dlatego podczas konferencji chcemy wyposażyć gminy oraz spółki wodno-kanalizacyjne w niezbędną wiedzę w zakresie prowadzenia przyszłych inwestycji w dynamicznie zmieniających się realiach społecznych, ekonomicznych i prawnych – zauważa dr inż. Tomasz Warężak, opiekun naukowo-merytoryczny konferencji „Woda – Klimat – Człowiek“.

Konferencja „Woda – Klimat – Człowiek“

21 października 2020 r., Międzynarodowe Targi Poznańskie

12:00 – 14:30 Prezentacje

WODY OPADOWE

1. Prezentacja programów – Dom z klimatem  / Moja woda / Greenevo 
2. Prezentacja programu Stop Suszy oraz działań strategicznych i inwestycyjnych zwiazanych z ochroną zasobów wodnych
3. Mechanizmy finansowego wsparcia inwestycji z zakresu zielono-niebieskiej infrastruktury
4. Podatek od deszczu/Zmiany w ustawie Prawo wodne/ Uchwała o utworzeniu aglomeracji o zatwierdzenie taryfy
5. Ogrody deszczowe – jak zbudować oraz jak przygotować strategię działań dotyczącą deszczówki
6. Dopłaty na zatrzymywanie deszczu – doświadczenia wdrażania
7. Woda deszczowa jako element krajobrazu w mieści i na wsi
8. Doświadczenia w zagospodarowaniu wód opadowych w mieście 

WOD-KAN

9. Problemy aglomeracji KPOŚK/ Czy samorządom grożą kary za niewypełnienie obowiązków wynikających z dyrektywy ściekowej
10. Nowe finansowanie inwestycji wod-kan w samorządach - co aktualnie wiemy?
11. PROW 2021-2027 - inwestycje wod-kan w gminach oraz aktualne dofinansowania dla rolników – zbiorniki wodne/retencja/deszczówka
12. Analiza techniczno-ekonomiczna w gospodarce wodno-ściekowej warunkiem uzyskania dotacji
13. PPP- w branży wod- kan na przykładzie zrealizowanej inwestycji 

14:30-15:00 Przerwa

15:00-16:00 Panel dyskusyjny dotyczący suszy, retencji i wód opadowych

Organizator konferencji: Grupa MTP

Opiekun merytoryczny: dr inż. Tomasz Warężak, ekspert Ministerstwa Rozwoju ds. gospodarki obiegu zamknietego

Konferencja jest bezpłatna.

Warsztaty AGLOMERACJE KPOŚK

22 października 2020 r., Międzynarodowe Targi Poznańskie

10:00-12:00 Warsztaty skierowane do samorządów, celem pomocy w opracowywaniu nowych planów aglomeracji (KPOŚK). Podczas warsztatów przewidziano indywidulane konsultacje przedstawicieli gmin z pracownikami KZGW Wód Polskich oraz Zarządów Zlewni  Wód Polskich z Poznania i Jasła. 

Konferencję zakończy panel dyskusyjny na temat suszy, retencji i wód opadowych z udziałem wybitnych ekspertów z branży wod-kan.

Artykuł został dodany przez firmę

Grupa MTP

Wierzymy w potęgę spotkań, dlatego organizujemy je nieprzerwanie od blisko 100 lat łącząc ze sobą ludzi z całego świata. Cenimy kompetencje, stąd w naszym portfolio jest aż 100 imprez targowych.

Zapoznaj się z ofertą firmy


Inne publikacje firmy


Podobne artykuły