Artykuł Dodaj artykuł

Webinarium praktyczne „Pozytywne myślenie i dobra komunikacja – klucz do sukcesu w Twojej pracy w czasie epidemii”

Pracujemy z ludźmi i dla ludzi. Staramy się, aby zadania naszych spółek zostały wykonane jak najlepiej, a nasza praca zauważona przez nasze otoczenie. Dbamy też o nasze zespoły pracownicze. Codziennie komunikujemy się – ze sobą, ze współpracownikami, z przełożonymi i podwładnymi, z mediami i społecznością lokalną. Od jakości tej komunikacji zależy jakie będziemy mieli samopoczucie i jak sprawnie będziemy funkcjonować, jak efektywne będą nasze zespoły i jak postrzegać naszą pracę będzie otoczenie.

Webinarium praktyczne „Pozytywne myślenie i dobra komunikacja – klucz do sukcesu w Twojej pracy w czasie epidemii”

Pracujemy z ludźmi i dla ludzi. Staramy się, aby zadania naszych spółek zostały wykonane jak najlepiej, a nasza praca zauważona przez nasze otoczenie. Dbamy też o nasze zespoły pracownicze. Codziennie komunikujemy się – ze sobą, ze współpracownikami, z przełożonymi i podwładnymi, z mediami i społecznością lokalną. Od jakości tej komunikacji zależy jakie będziemy mieli samopoczucie i jak sprawnie będziemy funkcjonować, jak efektywne będą nasze zespoły i jak postrzegać naszą pracę będzie otoczenie.

Kryzys związany z koronawirusem w dużym stopniu przebiega w sferze percepcji. To sposób postrzegania tego zagrożenia i obawy z nim związane kreują rzeczywistość, w której nasze firmy i organizacje stają wobec weryfikacji zaufania do nich ze strony społeczności lokalnej (klientów, petentów), instytucji i podmiotów, z którymi współpracujemy. Wymaga to określonych działań komunikacyjnych skierowanych zarówno do własnych pracowników, jak i otoczenia zewnętrznego.

Zatem jeśli chcesz:

  • dowiedzieć się jak pozytywnie myśleć, radzić sobie ze stresem i kreatywnie rozwiązywać codzienne problemy
  • spojrzeć optymistycznie w przyszłość i być liderem
  • sprawnie komunikować się w swoim zakładzie pracy i sprawnie zarządzać zespołem w sytuacji kryzysu
  • doprowadzić do pozytywnego postrzegania pracy i osiągnięć swojego zakładu przez sąsiadów, społeczność lokalną i media
  • dowiedzieć się jak w prawidłowy sposób przekazywać komunikaty do lokalnej społeczności

Zapraszamy na webinarium praktyczne „Pozytywne myślenie i dobra komunikacja – klucz do sukcesu w Twojej pracy w czasie epidemii”, które odbędzie się 28 kwietnia 2020 roku. 

Więcej informacji na stronie: https://komunikacja.abrys.pl/

Podobne artykuły