Knauf Industries Polska Sp. z o.o.	Knauf Industries Polska Sp. z o.o.

Artykuł Dodaj artykuł

Inteligentne sterowanie wentylacją

Ustalenie odpowiedniego poziomu parametrów, jakie powinny występować w pomieszczeniach mieszkalnych nie zawsze jest proste. O ile jesteśmy w stanie określić i łatwo zmierzyć np. komfortową temperaturę, o tyle już zbadanie odpowiedniej wilgotności nie jest łatwe.

SalonUstalenie odpowiedniego poziomu parametrów, jakie powinny występować w pomieszczeniach mieszkalnych nie zawsze jest proste. O ile jesteśmy w stanie określić i łatwo zmierzyć np. komfortową temperaturę, o tyle już zbadanie odpowiedniej wilgotności nie jest łatwe.

Ustalenie odpowiedniego poziomu parametrów, jakie powinny występować w pomieszczeniach mieszkalnych nie zawsze jest proste. O ile jesteśmy w stanie określić i łatwo zmierzyć np. komfortową temperaturę, o tyle już zbadanie odpowiedniej wilgotności nie jest łatwe.

Właściwy poziom wilgotności

Wilgotność powietrza to określana procentowo zawartości pary wodnej, a więc cząstek wody w objętości powietrza. Przyjmuje się, iż prawidłowy poziom wilgotności w pomieszczeniach powinien zamykać się w przedziale od 30 do 65%, przy czym poziom optymalny dla człowieka to przedział pomiędzy 40 a 60%.

Wilgotność powietrza w pomieszczeniach będzie zależna m.in. od pór roku. W gorące i deszczowe lato może osiągać nawet 80-90%, natomiast zimą, w okresie grzewczym, potrafi spaść do 20%.

Poniżej progu 30-40% powietrze staje się zbyt suche – powoduje to, iż błony śluzowe zaczynają wysychać, oddychanie staje się utrudnione, obniża się odporność na różnego typu infekcje. Przekroczenie progu 60-65% jest także niekorzystne, również pojawiają się problemy z oddychaniem i infekcje. Zbyt wysoka wilgotność sprzyja rozwojowi pleśni i grzybów, co może prowadzić do poważnych chorób, a ponadto wpływa destrukcyjnie na wyposażenie wnętrza, a nawet na konstrukcję budynków.

Kontrola poziomu wilgotności

W związku z tak dużymi wahaniami wilgotności, warto kontrolować jej wartość oraz optymalizować poziom. Poziom wilgotności w pomieszczeniu najlepiej regulować przy pomocy wentylacji, odpowiednio np. wietrząc i chłodząc pomieszczenie.

Wentylacja w domach pozwala na usunięcie z pomieszczeń powietrza zanieczyszczonego i wprowadzenie powietrza świeżego. Prawidłowo działająca wentylacja powinna zapobiegać nadmiernemu wzrostowi wilgoci.

Do kontroli poziomu wilgotności warto wykorzystać rozwiązania systemowe. Automatyka stosowana w tym zakresie pozwala na mierzenie poziomu pary wodnej w pomieszczeniu i sterowanie wentylacją - przy zbyt wysokiej wilgotności system włącza urządzenia służące do przewietrzanie wnętrza, natomiast w przypadku zbyt niskiej wilgotności możliwe jest włączenie nawilżaczy.

Automatyczne układy sprawiają, iż dom staje się miejscem o wysokim komforcie - sterowanie wentylacją może odbywać się np. podczas nieobecności mieszkańców, przygotowując odpowiednio pomieszczenia przed ich powrotem do domu. Dzięki temu, iż system ma możliwość powiadamiania o zagrożeniach za pomocą aplikacji w telefonie komórkowym, np. w związku z awarią, również bezpieczeństwo domu cały czas pozostaje pod kontrolą.

Więcej informacji na temat sterowania wentylacją znajdziesz tutaj.

Podobne artykuły