Artykuł Dodaj artykuł

Okna bez mostków termicznych

Mostki termiczne mogą zwiększać zapotrzebowanie domu na ciepło nawet o 20%, tym samym znacznie podnosząc koszty jego ogrzewania. Aby uniknąć strat ciepła wskutek miejscowego wychłodzenia przegród budowlanych musimy zadbać o rozwiązania technologiczne, które pozwolą na zachowanie ciągłości izolacji cieplnej. W szczególności dotyczy to stolarki otworowej.

Mostki termiczne mogą zwiększać zapotrzebowanie domu na ciepło nawet o 20%, tym samym znacznie podnosząc koszty jego ogrzewania. Aby uniknąć strat ciepła wskutek miejscowego wychłodzenia przegród budowlanych musimy zadbać o rozwiązania technologiczne, które pozwolą na zachowanie ciągłości izolacji cieplnej. W szczególności dotyczy to stolarki otworowej.

Mostki termiczne… uciekające ciepło

Czynniki oddziaływujące na okno
fot. Soudal

Błędy projektowe i montażowe są najczęstszą przyczyną powstawania mostków termicznych. Fragmenty przegród budowlanych charakteryzujące się znacznie gorszą izolacyjnością termiczną niż sąsiadujące z nimi elementy budowlane to nie tylko „droga” ucieczki ciepła, ale także miejsca gdzie wskutek wychłodzenia może dojść do skraplania się pary wodnej. Grozi to zawilgoceniem materiałów izolacyjnych i konstrukcyjnych, powodując utratę izolacyjności cieplnej ściany, czy nawet do jej przemarzania w okresie zimy. Jedynie zachowując ciągłość izolacji cieplnej ułożonej po zewnętrznej stronie przegród budowlanych możemy zapobiec tworzeniu się mostków termicznych. Jest to niezmiernie istotne przy wszelkich węzłach konstrukcyjnych czy połączeniach materiałów w przegrodzie zewnętrznej – w szczególności dotyczy to miejsc osadzenia okien i drzwi.

Okienne ABC

Przykłady uszczelnień z
zastosowaniem Soudal Windows
System
fot. Soudal

Czasochłonny i starannie przemyślany wybór okien może zostać zniweczony błędami montażu. Nieprawidłowo przeprowadzone prace montażowe mogą prowadzić nie tylko do strat ciepła, ale wręcz spowodować uszkodzenie lub całkowite zniszczenie stolarki okiennej. Zanim przystąpimy do osadzania okien w ościeżu dokładnie określmy ich wymiary uwzględniając odpowiednie luzy dylatacyjne. Pamiętajmy również o odpowiedniej ilości kotew lub dybli łączących mechanicznie okno z murem. Ich brak uniemożliwi przenoszenie sił działających na okno na konstrukcję budynku, tym samym może wpływać na trwałość zespolenia okna z murem powodując rozszczelnienie złącza. Aby montaż okien był prawidłowo przeprowadzony musimy zadbać również o odpowiednie przygotowanie samego otworu okiennego. Pianka montażowa zaaplikowana na nieoczyszczone podłoże nie zespoli się z litym materiałem, ponadto pozostawione „zanieczyszczenia” będą wchłaniać wilgoć z otaczającego powietrza. Aby tego uniknąć powinniśmy starannie usunąć stary materiał uszczelniający, w przypadku większych ubytków muru - wypełnić je odpowiednimi materiałami, a dla skutecznego przylegania pianki montażowej - dokładnie wygładzić ościeża.

Soudal Window System

„Szczelniej od wewnątrz niż na zewnątrz” – ta podstawowa zasada prawidłowego montażu okien wymaga zastosowania systemu warstwowego umożliwiającego  eliminację  mostków cieplnych wokół okna, a tym samym zmniejszenie kosztów zużycia energii. Stworzony przez firmę Soudal system SWS (Soudal Window System) pomoże ograniczyć niekontrolowaną ucieczkę ciepła i zapobiegnie wnikaniu wilgoci  oraz powstawaniu pleśni wokół złącza.

Warstwa uszczelnienia wewnętrznego

fot. Soudal

Uszczelnienie wewnętrzne oddziela klimat wewnętrzny budynku od warstwy izolacji termicznej. Strefę tę charakteryzuje dużo wyższy opór dyfuzyjny od warstwy zewnętrznej – co ogranicza przenikanie do niej pary wodnej i wilgoci z wnętrza pomieszczenia oraz duża elastyczność pozwalająca na odpowiednie kompensowanie ruchów podłoża. Cechami tymi mogą się pochwalić paroszczelne taśmy SWS. Ich dodatkową zaletą jest możliwość stosowania zarówno przed, jak i po montażu mechanicznym. Do wybory mamy standardową taśmę SWS, posiadającą butylowy pasek klejący lub membranę SWS Extra pokrytą butylem na całej powierzchni. Przy uszczelnianiu wewnętrznym może być również zastosowany silikon neutralny Silirub2 lub Silirub Color.

Strefa izolacji termicznej i akustycznej

Pełniąc rolę izolatora termicznego i akustycznego warstwa ta wymaga zastosowania środków charakteryzujących się wysoką sprężystością i elastycznością. Cechy te gwarantują odporność spoiny na ruchy ościeżnicy wynikające ze zmian temperatury lub wilgotności otoczenia. Ponadto warstwa ta powinna być wykonana z materiałów o niskim współczynniku oporu dyfuzyjnego, aby umożliwić przepływ nagromadzonej w niej pary. Doskonale sprawdzą się tutaj specjalistyczne pianki poliuretanowe wchodzące w skład Soudal Window System. Bogata gama tych produktów umożliwia wybór optymalnie dostosowany do indywidualnych potrzeb i preferencji. Możemy wybierać spośród Soudafoam Gun - odpowiedniej do prac standardowych, wysokowydajnej Soudafoam MAXI – idealnej przy większych realizacjach, super elastycznej Flexifoam - tolerującej zmiany wymiarów szczeliny w granicach - 75% + 45%. W przypadku gdy kluczowa jest dla nas doskonała izolacyjność akustyczna - wymagania nasze spełni pianka o niskiej rozprężalności Soudafoam LOW Expansion.

Strefa izolacji zewnętrznej

Głównym zadaniem uszczelnienia zewnętrznego jest zabezpieczenie przed wnikaniem wody opadowej do wewnątrz, przy jednoczesnym umożliwieniu przenikania wilgoci z wewnątrz budynku na zewnątrz.Warstwa ta powinna charakteryzować się również dużą elastycznością, aby przenieść ruchy połączenia wynikające z wahań temperatur lub zmian wilgotności powietrza. Wszystkie te cechy posiada paroprzepuszczalna taśma SWS Universal Outside. Stanowi ona warstwę izolacyjną odporną na zewnętrzne warunki atmosferyczne – gwarantując ochronę wnętrza szczeliny przed wilgocią z zewnątrz, a dzięki paroprzepuszczalności niezależnie od warunków klimatycznych panujących w pomieszczeniu, jak i na zewnątrz budynku, warstwa pianki izolacyjnej pozostanie sucha. W przypadku ścian z węgarkiem łatwiejsza do zastosowania będzie taśma rozprężna Soudaband  Acryl, która ochraniając warstwę pianki przed zawilgoceniem będzie pełniła również funkcję dodatkowej izolacji.

Podobne artykuły