Koszyk: BRAK


Szkolenie Dodaj szkolenie

Rozporządzenia REACH i CLP oraz ustawa o substancjach i mieszaninach chemicznych - obowiązki przedsiębiorców

590.00 PLN 590,00 PLN netto + 23% VAT

Program szkolenia

1. Obowiązki dalszych użytkowników wynikające z rozporządzenia REACH i CLP:
• przepływ informacji w łańcuchu dostaw,
• przekazywanie zastosowań,
• pomoc w rejestracji – przesyłanie potrzebnych informacji
• raport bezpieczeństwa chemicznego,
• środki kontroli ryzyka,
• scenariusze narażenia,
• gromadzenie informacji,
• nowa klasyfikacja i oznakowanie wynikające z wytycznych rozporządzenia CLP,
• okresy przejściowe,
• klasyfikacja dla substancji / mieszanin w latach 2010-2015,
• oznakowanie dla substancji / mieszanin w latach 2010-2015.

2. Karta charakterystyki w latach 2010-2015:
• nowy format,
• okresy przejściowe,
• sposób przekazywania,
• scenariusze narażenia.

3. Procedura udzielania zezwoleń:
• jakie substancje jej podlegają,
• proponowane substancje do załącznika XIV,
• kto powinien się starać,
• jakie dokumenty należy przedstawić,
• koszty.

4. Podstawowe zagadnienia ustawy o substancjach chemicznych i ich mieszaninach:
• zastosowanie ustawy,
• wprowadzanie do obrotu produktów chemicznych,
• informowanie Inspektora ds. Substancji Chemicznych,
w jaki sposób wdrażać postanowienia nowej ustawy,
• akty wykonawcze do ustawy,
• organy nadzoru oraz ich kompetencje,
• wybrane kary: związane z nieprzestrzeganiem przepisów ustawy, związane z nieprzestrzeganiem przepisów rozporządzenia REACH, związane z nieprzestrzeganiem przepisów rozporządzenia CLP.

5. Pytania, dyskusja, konsultacje.

Cel szkolenia

Celem przepisów, wprowadzonych rozporządzeniami REACH, CLP oraz ustawą jest zapewnienie wysokiego poziomu ochrony zdrowia człowieka i środowiska oraz propagowanie alternatywnych metod oceny zagrożeń stwarzanych przez substancje. Rozporządzenia wprowadziły szereg zmian w prawodawstwie dotyczącym chemikaliów miedzy innymi w wprowadzaniu ich na rynek, klasyfikacji i oznakowaniu. Wszelkie sankcje związane z tymi rozporządzeniami zawarte są w ustawie o substancjach i mieszaninach chemicznych.

Proponujemy Państwu szkolenie, które pozwoli zapoznać się z obowiązującymi przepisami, wyjaśnić wątpliwości interpretacyjne a także przygotować się do planowanych zmian.

Szkolenie ma na celu:

• wskazanie obowiązków dalszych użytkowników wynikających z przepisów rozporządzenia REACH i CLP,
• przedstawienie nowego formatu karty charakterystyki (ważne dla dalszych użytkowników) - w kartach pojawiła się nowa klasyfikacja i nowe oznakowanie dla substancji wynikające z rozporządzenia CLP,
• przedstawienie dodatkowych obowiązków wynikających z rozporządzeń REACH i CLP w latach 2010-2015,
• przedstawienie obowiązków przemysłu oraz sankcji wynikających z ustawy.

Ostatnie zmiany przepisów / zmiany planowane:

• 1 czerwca 2015 r. wejdą w życie przepisy dotyczące mieszanin,
• 1 grudnia 2010 r. weszło w życie Rozporządzenie Komisji WE nr. 453/2010 zmieniające zasady tworzenia i format karty charakterystyki,
• 20 stycznia 2009 r. weszło w życie rozporządzenie CLP,
• 1 czerwca 2007 r. weszło w życie rozporządzenie REACH.

Prowadzący

Główny specjalista w Departamencie ds. Substancji i Preparatów Niebezpiecznych w Biurze do Spraw Substancji i Preparatów Chemicznych. Odpowiedzialna za pracę Krajowego Centrum Informacyjnego ds. REACH. Zajmuje się sprawami dotyczącymi rozporządzenia REACH, klasyfikacją i oznakowaniem chemikaliów. Ponadto Reprezentuje Krajowe Centrum Informacyjnego ds. REACH (Polski Helpdesk ds. REACH) w unijnej sieci REACH HELP NET, która działa w ramach ECHA (Europejskiej Agencji Chemikaliów) w Helsinkach. Jest członkiem grupy roboczej Komisji Europejskiej w sprawie Klasyfikacji i Oznakowania Niebezpiecznych Substancji w Europejskim Biurze Chemicznym, członkiem Grupy Roboczej dot. Niebezpiecznych Preparatów oraz uczestnikiem spotkań Grupy Roboczej, która stanowi jednostkę pomocniczą dla Komisji Europejskiej w zagadnieniach dotyczących Dyrektywy Preparatowej. Współpracuje z przemysłem w sprawie ustawodawstwa chemicznego głownie klasyfikacji, oznakowania, kart charakterystyki oraz wypełniania wytycznych rozporządzenia REACH.
Termin:

10.05.2012 - 10.05.2012

Adres:

Sala szkoleniowa w Warszawie

Pokaż na mapie
 
Skontaktuj się z firmą:
 - zdjęcie

J.G.Training

Olesińska 21
02-548 Warszawa
mazowieckie, Polska

Rozmawiamy w językach:

polski


Karta firmy:
Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi budowa.org!
Dziękujemy!
  • Wydrukuj stronę

Inne szkolenia tego organizatora:

Realizacja inwestycji zgodnie z Warunkami Kontraktu FIDIC
08.10.2013 - 09.10.2013 Warszawa

Zarządzanie budowlanym projektem inwestycyjnym
16.09.2013 - 17.09.2013 Warszawa