Szkolenie Dodaj szkolenie

Realizacja inwestycji zgodnie z Warunkami Kontraktu FIDIC

1190 PLN 1190 zł netto
1. Warunki Kontraktowe FIDIC - ogólne założenia, rodzaje, zastosowania.

2. Warunki Kontraktu FIDIC:
• Warunki Ogólne zawartość, układ,
• Warunki Szczególne,
• spójność z polskim prawem i dostosowanie do wymagań Kontraktu.

3. Materiały przetargowe - wiedza o Kontrakcie niezbędna do ustalenia przedmiotu zamówienia i zasad współpracy Stron przy realizacji Kontraktu:
• przedmiot zamówienia,
• sposób ustalenia wynagrodzenia,
• Załącznik do Oferty,
• Podwykonawcy.

4. Strony Kontraktu i Inżynier obowiązki i uprawnienia:
• Zamawiający (kl.2),
• Inżynier (kl.3),
• Wykonawca i jego Podwykonawcy (kl.4).

5. Podwykonawcy Mianowani, Personel, Urządzenia i Materiały - (kl. 5,6, 7) - obowiązki Stron.

6. Przebieg realizacji Kontraktu zgodnie z Warunki Kontraktu FIDIC (kl. 8) - sekwencja zdarzeń:
• Rozpoczęcie Kontraktu procedury i dokumenty.

7. Przebieg realizacji Kontraktu zgodnie z Warunki Kontraktu FIDIC (kl. 9,12,13 ) procedury i dokumenty:
• realizacja,
• obmiary,
• zmiany.

8. Zakończenie Robót i przejęcie przez Zamawiającego:
• procedury i dokumenty (kl. 10),
• Świadectwo Przejęcia.

9. Okres Zgłaszania Wad:
• odpowiedzialność za wady (kl.11),
• zakończenie Kontraktu procedury i dokumenty,
• Świadectwo Wykonania.

10. Zmiany (kl.13) - definicje, procedury.

11. Finansowanie robót - cena kontraktowa i płatność (kl. 14) - procedury i dokumenty.

12. Zawieszenie robót i rozwiązanie Kontraktu (kl.15, 16) - uprawnienia Stron.

13. Ryzyko i odpowiedzialność, Siła Wyższa (kl.17, 19).

14. Roszczenia i spory (kl. 20):
• powody,
• procedury i sankcje,
• rozstrzyganie sporów.

15. Podsumowanie szkolenia panel dyskusyjny.

Program szkolenia

Na szkoleniu trener przedstawi w szczególności:

- zastosowanie Warunków Kontraktu FIDIC oraz ich spójność z polskim prawem (w tym z ustawą Prawo zamówień publicznych) przy tworzeniu warunków umownych,
- odpowiedzialność i uprawnienia Stron Kontraktu,
- rolę Inżyniera w realizacji Kontraktu,
- procedury i dokumenty pojawiające się na każdym etapie realizacji inwestycji,
- realizację inwestycji w aspekcie odpowiedzialności (Wykonawcy/ Zamawiającego) w tym roszczeń Stron Kontraktu - procedury i sankcje,
- rozliczenie wykonanych Robót.

Cel szkolenia

Szkolenie polecamy przedstawicielom Inwestora, przedstawicielom Wykonawcy a także Podwykonawcom.

Uczestnicy zdobędą umiejętność sprawnego posługiwania się Warunkami Kontraktowymi FIDIC - w szczególności w zakresie rozpoznawania własnych praw i obowiązków w trakcie realizacji inwestycji.

Umiejętność ta jest niezbędna zarówno Inwestorom na etapie określenia przedmiotu zamówienia (właściwe przygotowanie przetargu) jak też Wykonawcom, na etapie podejmowania decyzji o przystąpieniu do przetargu a także przy sporządzaniu oferty.

Prowadzący

Absolwentka Politechniki Warszawskiej, inżynier z wieloletnim doświadczeniem w dziedzinie budownictwa.

Członek Międzynarodowej Federacji Inżynierów Konsultantów FIDIC / SIDIR. Posiada Certyfikat Niezależnego Inżyniera Konsultanta.

Kluczowe kwalifikacje: doświadczenie w zarządzaniu kontraktem, przygotowywaniu, administrowaniu oraz wdrażaniu projektów wraz z zapewnianiem jakości i kontrolą kosztów zgodnie z szeroko rozpoznawalnymi standardami międzynarodowymi, znajomość warunków kontraktowych FIDIC oraz uregulowań Banku Światowego, jak również polskiego prawa budowlanego oraz prawa zamówień publicznych, doświadczenie w przygotowywaniu i negocjacji roszczeń.

Posiada uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji projektanta oraz kierownika budowy i robót w specjalności konstrukcyjno-budowlanej.

Aktualnie prowadzi firmę doradczą specjalizującą się w zarządzaniu realizacją projektów przy zastosowaniu warunków kontraktowych FIDIC.
Termin:

08.10.2013 - 09.10.2013

Adres:

Warszawa

Pokaż na mapie
 
Skontaktuj się z firmą:
 - zdjęcie

J.G.Training

Olesińska 21
02-548 Warszawa
mazowieckie, Polska

Rozmawiamy w językach:

polski


Karta firmy:
Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi budowa.org!
Dziękujemy!
  • Wydrukuj stronę

Inne szkolenia tego organizatora:

Zarządzanie budowlanym projektem inwestycyjnym
16.09.2013 - 17.09.2013 Warszawa

Kosztorysowanie robót budowlanych
04.11.2013 - 05.11.2013 Warszawa