Szkolenie Dodaj szkolenie

Transport i spedycja międzynarodowa - umowy, ubezpieczenia, konwencja CMR

1190 PLN 1190 netto + 23% vat

Program szkolenia

Dzień I

1. Umowa spedycji a umowa przewozu:

• podobieństwa, różnice pułapki,
• odpowiedzialność spedytora i zasady dochodzenia reklamacji z tytułu umowy spedycji,
• kiedy spedytor odpowiada jak przewoźnik,
• co to jest „pośrednictwo przy przewozie rzeczy”,
• dokumenty przewozowe i spedycyjne: zlecenie przewozowe, zlecenie spedycyjne, listy przewozowe: drogowy CMR, kolejowy CIM, lotniczy AWB, konosament morski (B/L), zaświadczenie spedytora FIATA FCR inne.

2. Ogólne Polskie Warunki Spedycyjne (OPWS).

3. Ubezpieczenie w transporcie międzynarodowym:

• rodzaje / podział ubezpieczeń: OCP (przewoźnika), CARGO (ładunku) i OCS (spedytora) - specyfika, różnice, pułapki,
• wyjaśnienie pojęć: wartość ubezpieczenia, suma ubezpieczenia, franszyza,
instytutowe Klauzule Ładunkowe: A, B, C,
• praktyczne wskazówki dla osób korzystających z ochrony ubezpieczeniowej i ewentualnych poszkodowanych - likwidacja szkód, dokumentowanie.

Dzień II

1. Przejście ryzyka w warunkach dostaw INCOTERMS 2010:

• pojęcie „ryzyka” w dostawie,
• kto jest uprawniony do składania reklamacji do spedytora i przewoźnika: nadawca, poszkodowany, ten co dał zlecenie, właściciel towaru czy ponoszący ryzyko? Czy INCOTERMS daje jakieś wskazówki?
• dlaczego przy warunkach EXW nie sprzedający nie powinien ładować towaru,
• dlaczego FOB nie należy używać do kontenerów,
• dlaczego wystrzegać się zakupów na warunkach CIF i CIP.

2. Odpowiedzialność przewoźnika drogowego w przewozach krajowych i międzynarodowych - Konwencja o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów (CMR) i Ustawa Prawo przewozowe:

• zakres stosowania,
• pojęcie osoby uprawnionej,
• podstawowe czynności, prawa i obowiązki: nadawcy, przewoźnika i odbiorcy ładunku,
• podstawowe błędy przy dochodzeniu roszczeń,
• dlaczego spedytor nie jest „osoba uprawnioną” do składania reklamacji u przewoźnika,
• relacje przewoźnika i spedytora z „osobą uprawnioną”,
• reklamacja – jak to robić prawidłowo.

3. Panel dyskusyjny - pytania, problemy, przykłady, konsultacje.

Cel szkolenia

Szkolenie skierowane jest do osób odpowiedzialnych w firmie za wysyłki i odbiór towaru, a także za prowadzenie reklamacji z tytułu umowy spedycji oraz z tytułu uszkodzenia, ubytku lub utraty towaru w umowie przewozu. Zajęcia polecane są szczególnie logistykom i spedytorom.

W trakcie szkolenia wykładowca omówi obowiązujące od grudnia 2011 zmiany w ustawie o transporcie drogowym i prawie przewozowym, m.in:

• kto odpowiada za załadunek i rozładunek,
• kto ponosi kary za przekroczenie nacisku na oś,
• kary za podanie nieprawdziwych danych w liście przewozowym,
• rozszerzenie odpowiedzialności poza przewoźnika na nadawcę i spedytora.

Korzyści dla uczestników:

• nauczymy jak poprawnie i skutecznie składać reklamacje zarówno do przewoźnika, jak i do spedytora, oraz w jaki sposób zawierać umowę przewozu (lub spedycji) aby dochodzenie roszczeń było łatwiejsze,
• powiemy czym różni się ubezpieczenie CARGO od OCS i OCP, dlaczego pomimo wysokiego ubezpieczenia przewoźnika (OCP) warto mieć CARGO,
• przedstawimy różnicę umowy spedycji od umowy przewozu, a także wskażemy, czym różni się odpowiedzialność spedytora i przewoźnika,
• wyjaśnimy, w jaki sposób rozpoznać "przewoźnika umownego", który udaje spedytora oraz jakie to niesie zagrożenia zarówno dla Klienta, jak i dla niego samego.

Prowadzący

Niezależny ekspert w zakresie zagadnień związanych z transportem i spedycją międzynarodową, od wielu lat prowadzi szkolenia z tego zakresu, pracował dla wielu polskich i zagranicznych spedytorów.
Termin:

23.04.2012 - 24.04.2012

Adres:

Centrum szkoleniowe w Warszawie

Pokaż na mapie
 
Skontaktuj się z firmą:
 - zdjęcie

J.G.Training

Olesińska 21
02-548 Warszawa
mazowieckie, Polska

Rozmawiamy w językach:

polski


Karta firmy:
Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi budowa.org!
Dziękujemy!
  • Wydrukuj stronę

Inne szkolenia tego organizatora:

Realizacja inwestycji zgodnie z Warunkami Kontraktu FIDIC
08.10.2013 - 09.10.2013 Warszawa

Zarządzanie budowlanym projektem inwestycyjnym
16.09.2013 - 17.09.2013 Warszawa