Koszyk: BRAK


Szkolenie Dodaj szkolenie

Prawo akcyzowe - przepisy ustawy i ich praktyczne zastosowanie, omówienie zmian

590.00 PLN 590,00 PLN netto + 23% VAT

Program szkolenia

1. Ogólne zasady stosowania podatku akcyzowego w myśl dyrektyw UE (horyzontalnej i strukturalnych).

2. Podatek akcyzowy w innych państwach członkowskich.

3. Zakres przedmiotowy regulacji dotyczących obrotu wyrobami akcyzowymi:

• wyroby akcyzowe i towary objęte podatkiem akcyzowym,
• czynności podlegające opodatkowaniu,
• towary objęte obowiązkiem banderolowania.

4. Stosowanie WIT w zakresie podatku akcyzowego.

5. Instytucje prawne na gruncie przepisów akcyzowych:

• system zawieszenia akcyzy,
• zarejestrowany odbiorca,
• zarejestrowany wysyłający,
• nabywca końcowy,
• podmiot zużywający,
• podmiot pośredniczący.

6. Rejestracja podatników podatku akcyzowego i innych podmiotów do tego zobowiązanych.

7. Sposób obliczania podatku akcyzowego:

• podstawa opodatkowania,
• stawki akcyzowe.

8. Zwolnienia akcyzowe (obligatoryjne i fakultatywne). Warunki zastosowania zwolnień celnych.

9. Zabezpieczenia akcyzowe - formy i rodzaje zabezpieczeń. Sytuacje, kiedy podmiot może skorzystać ze zwolnienia z obowiązku składania zabezpieczenia akcyzowego.

10. Stosowanie deklaracji podatkowych i innych dokumentów związanych z podatkiem akcyzowym. Dokument dostawy – jego zastosowanie i sposób sporządzenia.

11. Rozszerzenie regulacji dotyczącej działalności podmiotów w zakresie produkcji wyrobów akcyzowych poza składem podatkowym.

12. Normy dopuszczalnych ubytków. Ich określenie i rozlicznie. Dokonywanie obrachunków.

13. Nabywanie znaków akcyzy (wstępne zapotrzebowanie, koszty nieodebranych znaków akcyzy).

14. Opodatkowanie podatkiem akcyzowym samochodów osobowych.

15. Import wyrobów akcyzowych.

16. Pytania, omawianie przykładów, konsultacje.

Cel szkolenia

Do udziału w szkoleniu zapraszamy wszystkie osoby, które zawodowo zajmują się problematyką podatku akcyzowego i w związku z licznymi zmianami w przepisach akcyzowych są zainteresowane aktualizacją posiadanej wiedzy.

Na szkoleniu zostaną omówione aktualne regulacje, w tym najnowsze zmiany w zakresie podatku akcyzowego, m.in.:

• nowe stawki podatku akcyzowego,
• opodatkowanie akcyzą węgla i koksu,
• zmiana wykazu gwarantów akcyzowych,
• zmiana przepisów dotyczących stosowania zwolnień z podatku akcyzowego,
• najciekawsze interpretacje indywidualne Krajowej Informacji Podatkowej w zakresie akcyzy.

Ponadto trener przedstawi zmiany, które będą obowiązywać od roku 2013.

Głównym celem szkolenia jest omówienie zagadnień akcyzowych w oparciu o znowelizowane przepisy, wyjaśnienie wątpliwości interpretacyjnych, omówienie praktycznego zastosowania regulacji prawnych, odpowiedzi na pytania uczestników.

Zajęcia prowadzone są w interaktywnej formie, w kameralnej grupie, zasadą jest możliwość zadawania pytań przez cały czas trwania szkolenia. Wykładowca omawia i analizuje przykłady i sytuacje problemowe z praktyki zawodowej uczestników a także przedstawia możliwości rozwiązań do zastosowania w praktyce.

Prowadzący

Ekspert w zakresie omawianych zagadnień, od wielu lat zawodowo związany z tematyką przepisów celnych, doświadczony szkoleniowiec.
Termin:

11.05.2012 - 11.05.2012

Adres:

Sala szkoleniowa w centrum Warszawy

Pokaż na mapie
 
Skontaktuj się z firmą:
 - zdjęcie

J.G.Training

Olesińska 21
02-548 Warszawa
mazowieckie, Polska

Rozmawiamy w językach:

polski


Karta firmy:
Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi budowa.org!
Dziękujemy!
  • Wydrukuj stronę

Inne szkolenia tego organizatora:

Realizacja inwestycji zgodnie z Warunkami Kontraktu FIDIC
08.10.2013 - 09.10.2013 Warszawa

Zarządzanie budowlanym projektem inwestycyjnym
16.09.2013 - 17.09.2013 Warszawa