Artykuł Dodaj artykuł

Garaż estetyczny i w pełni zabezpieczony. Paroc przedstawia płytę sufitową PAROC CGL 20cy

Garaże podziemne lub wpisane w bryłę danego obiektu odgrywają istotną rolę w kontekście efektywności energetycznej całego budynku.

Garaże podziemne lub wpisane w bryłę danego obiektu odgrywają istotną rolę w kontekście efektywności energetycznej całego budynku. W przypadku tego typu pomieszczeń, stropy oddzielające przestrzeń ogrzewaną od nieogrzewanej należy traktować jak przegrodę zewnętrzną, która wymaga odpowiedniej izolacji termicznej i akustycznej. Oba warunki można spełnić, stosując płytę sufitową PAROC CGL 20cy.

Płyta sufitowa PAROC CGL 20cy Fot. Paroc
Płyta sufitowa PAROC CGL 20cy Fot. Paroc

PAROC CGL 20cy to niepalna płyta lamelowa z wełny kamiennej, którą można stosować w charakterze izolacji termicznej i akustycznej istniejących oraz nowych stropów piwnicznych i garażowych. Dzięki niskiemu współczynnikowi przewodzenia ciepła (λD = 0,037 W/mK), produkt skutecznie zapobiega ucieczce energii cieplnej z pomieszczeń ogrzewanych, dbając przy tym o niskie koszty eksploatacyjne, bezpieczeństwo oraz komfort akustyczny osób znajdujących się po obu stronach stropu. Wykorzystując naturalną elastyczność materiału, płyta skutecznie absorbuje dźwięki powietrzne i uderzeniowe, a paroprzepuszczalna i odporna na wilgoć wełna kamienna pozwala na swobodnie odprowadzenie pary wodnej z przegrody na zewnątrz budynku, chroniąc konstrukcje przed zawilgoceniem i rozwojem pleśni i grzybów. Płyta posiada klasę reakcji na ogień A1, odpowiadającą klasyfikacji „wyrób niepalny”, dzięki czemu zwiększa bezpieczeństwo pożarowe między piętrami i spełnia wymagania stawiane w Warunkach Technicznych, jakim powinny podlegać budynki i ich usytuowanie.

Dzięki lamelowemu układowi włókien, płyty PAROC CGL 20cy nie wymagają mechanicznego kotwienia do stropu. Po odpowiednim przygotowaniu podłoża sufitowego, płyty są gotowe do przyklejenia metodą grzebieniową, w dwóch etapach. Fabrycznie zagruntowana powłoką krzemianową warstwa wierzchnia ze ściętymi krawędziami ułatwia i przyspiesza montaż, gdyż nie wymaga obróbki, przycinania i szlifowania wełny. Płyty stanowią idealną warstwę podkładową dla końcowego wykończenia sufitu – fazowane krawędzie, po końcowym natryśnięciu farby dekoracyjnej, pozwalają na osiągnięcie równego i estetycznego wyglądu zaizolowanej powierzchni sufitu.

Rada eksperta:

Podłoże betonowe od dolnej strony stropu powinno charakteryzować się odpowiednią przyczepnością. W przypadku podłoża problematycznego, przed montażem izolacji należy je zabezpieczyć odpowiednim preparatem gruntującym. Płyty izolacyjne przyklejamy „na mijankę”, nanosząc zaprawę klejową na płytę w dwóch krokach: najpierw przez przeszpachlowanie gładką stroną pacy, a następnie naniesienie i rozprowadzenie kolejnej warstwy pacą zębatą. W celu optymalnego wykończenia wierzchniej warstwy stropu izolowanego płytami PAROC CGL 20cy, zaleca się używanie farb o strukturze porowej, które podwyższają właściwości dźwiękochłonne konstrukcji. Dla równomiernego pokrycia farbą, natrysk wykonujemy z odległości ok. 30 cm.

Adam Buszko
Szef Wsparcia Sprzedaży Izolacji Budowlanych
Paroc Polska

Właściwości techniczne:

 • Norma zharmonizowana: EN 13162:2012
 • Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła λD: 0,037 W/mK
 • Klasa reakcji na ogień: A1
 • Wytrzymałość na ściskanie CS(Y), σm: 20 kPa
 • Wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do powierzchni TR, σmt: 20 kPa
 • Krótkotrwała nasiąkliwość wodą WS: ≤ 1 kg/m²
 • Długotrwała nasiąkliwość wodą WL(P): ≤ 3 kg/m²
 • Opór dyfuzyjny pary wodnej MU, µ: 1
 • Klasa tolerancji grubości: T5

Dostępne wymiary:

 • długość: 1200 mm
 • szerokość: 200 mm
 • grubość: 50-200 mm

Artykuł został dodany przez firmę

Paroc Polska sp. z o.o.

Grupa Paroc jest międzynarodowym producentem izolacji z kamiennej wełny mineralnej.

Zapoznaj się z ofertą firmy


Inne publikacje firmy


Podobne artykuły