Artykuł Dodaj artykuł

Potencjał, ktorzy wciąż czeka na wykorzystanie. Hydroenergetyka na targach RENEXPO® Poland

Już po raz trzeci Towarzystwo Elektrowni Wodnych wraz z Instytutem Maszyn Przepływowych PAN i organizatorem Międzynarodowych Targów Energii Odnawialnej i Efektywności Energetycznej RENEXPO® Poland zapraszają na konferencję: "Energia Wodna w Polsce - Dziś i jutro energetyki wodnej w Polsce i w Unii Europejskiej".

Już po raz trzeci Towarzystwo Elektrowni Wodnych wraz z Instytutem Maszyn Przepływowych PAN i organizatorem Międzynarodowych Targów Energii Odnawialnej i Efektywności Energetycznej RENEXPO® Poland zapraszają na konferencję: "Energia Wodna w Polsce - Dziś i jutro energetyki wodnej w Polsce i w Unii Europejskiej".

W środę, 16 października, przedstawiciele branży spotkają się, by porozmawiać o sytuacji sektora w świetle obecnych uwarunkować prawnych oraz o naukowo - technicznych aspektach hydroenergetyki.

Ze względu na brak warunków hydrologicznych dla budowy wielkich elektrowni wodnych w Polsce, krajową dyskusję na temat sektora hydroenergetyki  zdominowały małe elektrownie wodne (MEW) o mocy od kilkudziesięcu kW do 5 MW. Obecnie na rzekach polskich działa ok. 760 małych elektrowni wodnych, które produkują  1,5% całej energii elektrycznej wytwarzanej w Polsce. Wykorzystują one całkowity potencjał hydroenergetyczny Polski jedynie w kilkunastu procentach.

Jako przyczynę tak niskiego wskaźnika, eksperci wskazują restrykcyjne bariery związane z ochroną środowiska oraz przeszkody administracyjne - wydłużony czas oczekiwania na decyzję o pozwoleniu na budowę czy o uzyskaniu współfinansowania. Pamiętać trzeba bowiem, że przed rozpoczęciem eksploatacji MEW należy wykonać szczegółowe badania topografii i geomorfologii terenu, dokonać analizy oddziaływania na środowisko, uzyskać koncesję w zakresie wytwarzania energii elektrycznej, a po drodze dopełnić szeregu innych formalności.

Szacuje się, że polskim inwestorom przebrnięcie przez procedury administracyjne prowadzące do zbudowania MEW zajmują od 1 roku do 8 lat. W tym tempie jeszcze długo nie  dogonimy europejskich gigantów w dziedzinie elektrowni wodnych. Niedoścignionym wzorem jest zwłaszcza Norwegia, gdzie przy wykorzystaniu ok. 60% potencjału hydroenergetycznego, aż 98% energii elektrycznej pochodzi z wody - powiedziała Małgorzata Bartkowski, Project Manager RENEXPO® Poland.

W celu upowszechniania idei wykorzystania energii wodnej w Polsce, Towarzystwo Elektrowni Wodnych już w marcu 2013 roku nawiązało współpracę z Ambasadą Królestwa Norwegii w Polsce. Dział Handlowy Ambasady Norwegii jest również współorganizatorem trzeciej konferencji "Energia Wodna w Polsce" odbywającej się w ramach RENEXPO® Poland. Podczas wydarzenia czerpać będzie można z najlepszych praktyk państwa przodującego w energetycznym wykorzystaniu zasobów wodnych. Norwegowie podzielą się między innymi własnymi doświadczeniami w zakresie procedur licencyjnych oraz nadzoru środowiskowego.

Program III

Konferencji: "Energia Wodna Polsce – Dziś i jutro energetyki wodnej w Polsce i w Unii Europejskiej"- 16.10.2013

7: 30 Rejestracja uczestników
8:30 Powitanie uczestników, wystąpienia okolicznościowe i otwarcie obrad

Sesja I: Administracyjno - prawne, środowiskowe i ekonomiczne uwarunkowania energetyki wodnej w Polsce i w Europie

8:45
Elektrownie wodne – hobby czy biznes?
S. Lewandowski (TEW/Hydroconsult), K.Trojanowska (TEW/Energa Hydro)

9:00 Założenia zoptymalizowanego mechanizmu wsparcia dla wytwórców energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii        
Ł. Tomaszewski (MG)

9:15 Analiza rentowności MEW do 1 MW w aspekcie likwidacji systemu wsparcia                               
R. Koropis (TRMEW)

9:30 Sytuacja na rynku energii elektrycznej i świadectw pochodzenia a dalszy rozwój MEW w Polsce
A. Grześ (TRMEW)

9:45 Gwarancje pochodzenia – nowe możliwości poprawy rentowności energetyki wodnej?               
P. Ciołkowski (CMS C.McKenna & D.Greszta SK)

10:00 Umowa Prawna i topologia przyłączania rozproszonych źródeł energii. Procedura i wytyczne
R.H. Josefsen (REN/Agder Energi Nett AS)

10:15 Hydroenergetyka w Norwegii. Procedury licencyjne oraz nadzór środowiskowy            
K.Eftevand (NVE)

10:30 Otwarcie targów RENEXPO® Poland
 

Sesja II: Nie tylko produkcja energii elektrycznej – czyli co ma do zaoferowania energetyka wodna

11:30
Hydroenergetyczne wykorzystanie dolnej Wisły   
W.Majewski (IMGW)

11:45 RESTOR Hydro – podsumowanie pierwszego roku realizacji projektu                                  
E.Malicka (TRMEW)

12:00 Energetyka wodna a ekologia – przez dialog do celu
E.Boretzki (Green Heritage Wasserkraft GmbH)

Sesja IV: Doświadczenia z projektowania, budowy i eksploatacji elektrowni wodnych – dobre praktyki, wnioski z niepowodzeń, nowe rozwiązania techniczne

15:45
Modułowa koncepcja standaryzowanych niskospadowych elektrowni wodnych 
R. Storbekk (Norwegian Hydropower AS)

16:00 Badania małych hydrozespołów niskospadowych – metodyka i doświadczenia praktyczne z polskich elektrowni wodnych
J.Steller, K.Felicjancik, A.Henke, W.Janicki, Z.Krzemianowski (IMP PAN)

16:15 Ustalenie przyczyn pulsacji układu regulacji turbiny i sposób ich likwidacji                       
A.Błaszczyk, A.Papierski (IMP PŁ / HYDRO-POMP), G.Koźba, A.Werner, D.Woźniak, M.Nawrocki (HYDRO-POMP)

16:30 Remont hydrozespołu Kaplana. Modernizacja układu regulacji                                     
A.Błaszczyk, A.Papierski (IMP PŁ / HYDRO-POMP), G.Koźba, A.Werner, D.Woźniak, M.Nawrocki (HYDRO-POMP)

16:45 Możliwości wykorzystania przepływu biologicznego do produkcji energii elektrycznej             
P. Szulc, J. Plutecki (Politechnika Wrocławska)

17:00 Analiza powstawania odskoku hydraulicznego podczas przepuszczania wód powodziowych
J.Plutecki (Politechnika Wrocławska), J.Tomalik (Hydroergia)

17:15 Przerwa kawowa

Sesja V: Hydrozespoły dla małej energetyki wodnej

17:30
Modernizacje hydrozespołów wyposażonych w turbiny bliźniacze typu Francisa
M.Hajdarowicz, A.Łojek, M.Kaniecki (ZRE Gdańsk)

17:45 Rurowa turbina Kaplana na niskie spady – badania modelowe i opracowanie typoszeregu
A.Adamkowski, A.Henke, A.Góralczyk (IMP PAN), M.Kaniecki (ZRE Gdańsk)

18:00 Projektowanie rury ssącej dla nowej turbiny szybkobieżnej podczas modernizacji młyna wodnego Witkowice.Kompromis między optymalizacją rury ssącej  a ingerencją w istniejąca budowlę MEW              
J.Tomalik, M.Klein (Hydroergia)

18:15 Zamknięcie obrad

Podobne artykuły