Księgarnia – szczegóły publikacji

Podgląd
dostępny

Nanomateriały w architekturze i budownictwie

Zamów publikację

Autor:
Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe PWN
Stron: 166
Data wydania: 2019-05-10
Typ: książka
Druk: tak
Wersja elektroniczna: nie
ISBN: 978-8-30-120357-3


Wersja papierowa: 69,00 PLN

Data wydania:

10-05-2019

Wymiary:

16.5 x 23.5 cm

Druk w kolorze:

nie

Papier kredowy:

nie

Twarda oprawa:

nie

 

Nanomateriały są tematem intensywnie rozwijanym przez ubiegłe dwie dekady w obszarze inżynierii materiałowej i są kamieniem milowym nanonauki i nanotechnologii. Materiały w nanoskali to seria substancji i związków określonych struktur, w których przynajmniej jeden wymiar jest mniejszy niż 100 nm. Postęp technologiczny oraz znaczące wyniki naukowe i wdrożeniowe w informatyce, inżynierii komputerowej, nanotechnologii i inżynierii genetycznej, umożliwiają realizację nowych wyzwań w stosunku do architektury i budownictwa przyszłości. Ciągła i szybka ewolucja nanotechnologii wychodzi naprzeciw oczekiwaniom specjalistów na radykalne zmiany dotychczasowego środowiska i życia społeczeństw, nowe podejścia do architektury i budownictwa związane z naturą, naturalnymi zasadami i różnymi formami przyrody ożywionej.

W książce autorzy przedstawiają zasadnicze aspekty odnoszące się do nanoarchitektury, jej zadań, perspektyw rozwoju i efektów wdrożeń nanomateriałów. Omawiają także ostatnie zmiany dokonane w tym zakresie przez wiodące na świecie grupy badawcze. Prezentują przy tym różne klasy stosowanych nanomateriałów oraz nanokompozytów. W książce wskazano również ryzyka, z którymi należy liczyć się, stosując tego rodzaju technologie w budownictwie i architekturze.

Publikacja skierowana jest do inżynierów, projektantów oraz przedsiębiorców aktywnie wdrażających nowoczesne a śmiałe koncepcje w dziedzinie architektury i w obszarze przemysłu budowlanego, a także naukowców z takich dziedzin jak materiałoznawstwo, chemia, fizyka, polimery i biotechnologia. Pożytek z jej lektury mogą wynieść również studenci inżynierii materiałowej, budownictwa i architektury.

Spis treści: 

Przedmowa

1. Rewolucja umiejętności w architekturze i budownictwie

2. Nanomateriały I NANOTECHNOLOGIE

2.1 Struktury nanometryczne

2.2 Grafen i nanorurki węglowe wytwarzanie, właściwości i zastosowanie

2.3 Cząsteczka kwasu deoksyrybonukleinowego (DNA)

2.4 Identyfikacja struktur nanomateriałów

3. Właściwości nanomateriałów w aspekcie ich ważnych zastosowań

3.1 Od witraży i budynków do rakiet i statków kosmicznych z nanotechnologią

3.2 Wyzwania, szanse i perspektywy upowszechnienia się nanomateriałów

3.3 Przemysłowe i rynkowe bezpieczeństwo nanotechnologii

4. Nanomateriały w architekturze

4.1 Inspiracje dla rozwoju nanoarchitektury

4.2 Wiek XXI złotym wiekiem nanoarchitektury

4.3 Czynniki poprawiające wdrażanie nanoarchitektury

5. Nanomateriały w budownictwie

5.1 Potencjał nanotechnologii w zmianie środowiska budowlanego

5.2 Modelowanie kształtowania nanostruktur materiałów litych

5.3 Zastosowanie nanokompozytów w budownictwie

5.4 Nanokompozyty polimerowe

5.5 Nanokompozyty polimerowe z grafenem i ceramiką

5.6 Wielowarstwowe nanostrukturalne powłoki metalowe

5.7 Sadza techniczna

5.8 Celuloza nanokrystaliczna

5.9 Kształtowanie nanomateriałów z wykorzystaniem drukarek 3D

6. Perspektywy rozwoju i zastosowań nanomateriałów

Literatura

Brak załączników
Brak prenumeraty