Księgarnia – szczegóły publikacji

Podgląd
dostępny

Ciepłownictwo Ogrzewnictwo Wentylacja 11/49/2018

Zamów publikację

Autor:
Wydawnictwo: Wydawnictwo Czasopism i Książek Technicznych SIGMA-NOT Sp. z o.o.
Data wydania: 2018-11-01
Typ: czasopismo
Druk: tak
Wersja elektroniczna: nie
ISSN: 0137-3676


Wersja papierowa: 30,00 PLN

Prenumerata papierowa roczna PLUS - Ciepłownictwo Ogrzewnictwo Wentylacja
- 12 mc (12 egz.) 480,00 PLN

Data wydania:

01-11-2018

Wymiary:

A4

Druk w kolorze:

tak

Papier kredowy:

tak

Twarda oprawa:

nie


Pierwszy numer COW ukazał się w 1969 roku.

Celem „Ciepłownictwo Ogrzewnictwo Wentylacja” jest dostarczanie informacji dotyczącej najnowszych osiągnięć i kierunków rozwoju branży ciepłownictwa, ogrzewnictwa, wentylacji, klimatyzacji i chłodnictwa.

„Ciepłownictwo Ogrzewnictwo Wentylacja” stanowi platformę wymiany wiedzy i doświadczeń dla naukowców i specjalistów skupionych w branży. Artykuły prezentowane w „Ciepłownictwo Ogrzewnictwo Wentylacja” dostarczają projektantom, inwestorom i zarządom budynków a także studentom wyższych uczelni, informacji na temat kierunków rozwoju branży, nowości technicznych i prognoz badawczych oraz prezentują aktualne wyniki prac naukowo – badawczych prowadzonych w uczelniach wyższych i jednostkach badawczo-rozwojowych.

Szczegółowa tematyka czasopisma skupia się wokół poniższych aspektów:

 • fizyka budynków,
 • komfort cieplny i jakość powietrza wewnętrznego wraz z oceną i kontrolą środowiska wewnętrznego,
 • wentylacja naturalna i mechaniczna, wentylacja przemysłowa,
 • ogrzewanie, klimatyzacja i chłodnictwo,
 • rozdział powietrza w przestrzeniach wyposażonych w systemy ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji,
 • bezpieczeństwo pożarowe budynków,
 • zewnętrzne i wewnętrzne parametry projektowe dla efektywności energetycznej budynków,
 • systemy odzyskiwania energii w budynkach,
 • systemy przesyłania ciepła,
 • pozyskiwanie i zastosowanie energii odnawialnej w budynkach,
 • zapotrzebowanie i zużycie energii w budynkach istniejących i przyszłościowych,
 • oszczędność energii w środowisku zabudowanym,
 • budynki efektywne energetycznie, budynki inteligentne, budynki zrównoważone,
 • integracja projektowania architektonicznego i systemów mechanicznych oraz oświetleniowych,
 • nowe materiały w budownictwie i ich wpływ na zapotrzebowanie na energię, 
  oraz dziedziny wiedzy powiązane z inżynierią środowiska.

W czasopiśmie znaleźć można:

 • publikacje uznanych naukowców,
 • wyniki najnowszych badań,
 • pełną informację naukowo - techniczną związaną z ciepłownictwem, ogrzewnictwem, wentylacją i klimatyzacją,
 • informacje z konferencji, zjazdów i targów branżowych,
 • bogatą ofertę reklamową przodujących firm i przedsiębiorstw.

Czasopismo jest indeksowanie w następujących bazach danych:

 • BazTech,
 • Index Copernicus,
 •  Pol-index.

Autorami publikacji w „Ciepłownictwo Ogrzewnictwo Wentylacja” są naukowcy z krajowych i zagranicznych uczelni i instytutów oraz uznani praktycy w dziedzinach ciepłownictwa, ogrzewnictwa, wentylacji i klimatyzacji, a także fizyki budowli i chłodnictwa.

Czytelnikami „Ciepłownictwo Ogrzewnictwo Wentylacja” są: inżynierowie i technicy o wyższych kwalifikacjach zawodowych, projektanci, konstruktorzy i technolodzy oraz pracownicy naukowi i studenci lat wyższych uczelni technicznych.

W numerze 11/49/2018:

 1. Nowoczesny system ciepłowniczy MPEC S.A. w Krakowie - mgr inż. Mirosław Wróblewski
 2. Możliwość regulacji sieci i węzłów ciepłowniczych za pomocą turbiny wodnej na przykładzie MPEC S.A. Kraków - mgr inż. Marek Mazurek, mgr inż. Mariusz Piękoś
 3. System monitoringu w MPEC S.A. - mgr inż. Robert Wiśniewski
 4. Wpływ wykorzystania parafiny w kolektorze próżniowo-rurowym na uzysk ciepła z energii promieniowania słonecznego w instalacji ciepłej wody użytkowej - prof. dr hab. inż. Robert Sekret, mgr inż. Przemysław Starzec, dr inż. Piotr Feliński
 5. Analiza opłacalności stosowania gruntowego powietrznego wymiennika ciepła w budynkach jednorodzinnych - dr inż. Jarosałw Müller, mgr inż. Dawid Wdowiak
 6. Środowiskowe aspekty wypalania łupków przywęglowych – emisja produktów gazowych. - dr inż. Jan Wrona, dr hab. inż prof. PK Jerzy Baron, dr inż. Małgorzata Olek, prof. dr hab. inż. Stanisław Kandefer, dr hab. inż prof. PK Witold Żukowski, 
 7. Możliwości i efekty zastosowania pompy ciepła w oczyszczalni ścieków komunalnych ‒ studium przypadku. - dr inż. Kazimierz Wojtas, 
 8. Symulacja obliczeniowa mikroklimatu w klimatyzowanych budynkach zabytkowych na przykładzie Sukiennic. - dr hab. inż. Jan Radoń, dr inż.. Aleksandra Gryc, dr inż. Agnieszka Sadłowska Sałęga, 
 9. Studium Podyplomowe ‒ Nowoczesne metody eksploatacji w systemach ciepłowniczych - dr inż. Joanna Studencka
Brak załączników
Prenumerata papierowa roczna PLUS - Ciepłownictwo Ogrzewnictwo Wentylacja

Prenumerata papierowa roczna PLUS z dostępem do archiwum e-publikacji.

Brak załączników