Artykuł Dodaj artykuł

Klasy czystości powietrza - czym są?

Jeśli myślisz, że czystość powietrza można określić bez wykonania odpowiedniego badania, mylisz się.

Jeśli myślisz, że czystość powietrza można określić bez wykonania odpowiedniego badania, mylisz się. Czym są pomieszczenia czyste i jakie wyróżnia się klasy czystości powietrza? Na te i inne pytania postaramy się odpowiedzieć w treści tego artykułu.

stany pomieszczeń czystych

 1. Klasy czystości powietrza - czym są?
 2. Gdzie powietrze musi być wysokiej czystości?
 3. Kiedy można dokonać kwalifikacji pomieszczenia czystego?
 4. Jak często badać klasę czystości powietrza w pomieszczeniu czystym?
 5. Jak zwiększyć czystość powietrza w pomieszczeniach czystych?

Klasy czystości powietrza - czym są?

Klasy czystości powietrza to umowne oznaczenie wartością ilości zanieczyszczeń znajdujących się w powietrzu. Można wyróżnić cztery klasy czystości powietrza:

 • A - obowiązuje w miejscu, w którym wykonywane są czynności największego ryzyka, wymagające największej sterylności,
 • B - jest środowiskiem dla klasy A,
 • C - obowiązuje w miejscach wymagających mniejszej sterylności,
 • D - powietrze w tej klasie jest zanieczyszczone najbardziej spośród innych klas.

Gdzie powietrze musi być wysokiej czystości?

Czystość powietrza mierzona jest zazwyczaj w branży farmaceutycznej i medycznej. Szczególnym klasyfikacjom podlegają pomieszczenia czyste clean room, w których powstają produkty lecznicze. Stan pomieszczenia czystego można określić wykonując badanie według normy ISO 14644-1, o czym można przeczytać pod adresem: https://bnt-sigma.pl/klasyfikacja-pomieszczen-czystych

Czym jest ISO 14644-1?

ISO 14644-1 jest normą, do której odnosi się Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie Dobrej Praktyki Produkcyjnej.

Kiedy można dokonać kwalifikacji pomieszczenia czystego?

Kwalifikację pomieszczeń czystych można wykonać:

 • po wybudowaniu - pomiar ilości cząstek stałych wykonuje się w pomieszczeniu, w którym są zamontowane media, ale nie znajduje się w nim wyposażenie.
 • w stanie spoczynku - w pomieszczeniu znajduje się wyposażenie, niemniej jednak brak jest w nim personelu obsługującego maszyny.
 • podczas działania - badanie przeprowadza się podczas produkcji z określoną liczbą pracowników obsługujących urządzenia.

Umowa wykonania projektu i budowy pomieszczenia musi określać, czy klasa czystości powietrza wewnątrz pomieszczenia czystego ma obowiązywać "po wybudowaniu", "w stanie spoczynku" czy też "podczas działania".

Chcąc dokonać klasyfikacji pomieszczenia czystego o konkretnej klasie warto planować budowę o klasie wyższej, co spowoduje bezproblemowe osiągnięcie danej klasy czystości powietrza.

Jak często badać klasę czystości powietrza w pomieszczeniu czystym?

To, jak często powinno się dokonywać sprawdzenia czystości powietrza zależy chociażby od branży. W farmaceutycznej badanie powinno być przeprowadzane co 6 - 12 miesięcy, a w medycznej maksymalnie raz do roku.

Jak zwiększyć czystość powietrza w pomieszczeniach czystych?

Chcąc zwiększyć czystość powietrza w pomieszczeniach czystych powinno dokonać się sprawdzenia szczelności mocowania filtrów hepa (w razie wykrycia nieprawidłowości trzeba ją usunąć) oraz dokonać dezynfekcji pomieszczenia czystego, co powinno pozytywnie wpłynąć na wynik.

Artykuł sponsorowany