Artykuł Dodaj artykuł

Stażyści Śnieżki zyskali impuls do rozwoju: podsumowanie III edycji „Spektrum”

Wraz z końcem września polskie spółki Grupy Śnieżka oraz uczestnicy tegorocznej edycji „Spektrum” podsumowali trzymiesięczną współpracę. Doskonalenie umiejętności pod okiem doświadczonych pracowników Grupy stażyści zakończyli warsztatami rozwojowymi oraz profesjonalnymi testami kompetencyjnymi.

Stażyści Śnieżki zyskali impuls do rozwoju: podsumowanie III edycji „Spektrum”

Wraz z końcem września polskie spółki Grupy Śnieżka oraz uczestnicy tegorocznej edycji „Spektrum” podsumowali trzymiesięczną współpracę. Doskonalenie umiejętności pod okiem doświadczonych pracowników Grupy stażyści zakończyli warsztatami rozwojowymi oraz profesjonalnymi testami kompetencyjnymi.

W trzeciej edycji „Spektrum” wzięło udział dwanaścioro stażystów zainteresowanych przełożeniem wiedzy zdobytej podczas studiów na praktykę. Najlepsi kandydaci, wyłonieni w procesie rekrutacji spośród grona studentów i absolwentów, zostali przypisani do odpowiadających ich kompetencjom obszarów firmy. W rezultacie stażyści wsparli prace aż dziewięciu działów w spółkach Grupy w Brzeźnicy oraz w Warszawie.

Uczestnicy programu pracowali w działach: badań i rozwoju, transformacji cyfrowej i IT, marketingu strategicznego, sprzedaży eksportowej, a także w działach obsługi klienta krajowego, księgowości, danych i analityki, spedycji oraz zarządzania zasobami ludzkimi.

Każdy ze stażystów mógł od początku liczyć na pomoc opiekuna. Po raz pierwszy w gronie mentorów znaleźli się uczestnicy debiutanckiej edycji programu. Obecnie mają już za sobą dwa lata doświadczenia w zespole Śnieżki, lecz nadal świetnie pamiętają swoje początki i chętnie służyli tegorocznym nowicjuszom radą i pomocą. Dodatkowo spółki Śnieżki zapewniły uczestnikom stażu udział w szkoleniach produktowych oraz tematycznych.

– Tegoroczne „Spektrum” było wyjątkowe dla stażystów i części ich opiekunów, czyli pracowników, którzy rozpoczęli karierę dwa lata temu od udziału w programie. Ich rozwój osobisty podczas pracy w Śnieżce jest miarą sukcesu naszego projektu. Z doświadczeń zdobytych w trzeciej edycji bardzo zadowolone były obie strony. Stażyści w stu procentach wykorzystali szansę na rozwój praktycznej wiedzy – mówi Patrycja Radwańska, dyrektor ds. zarządzania zasobami ludzkimi Śnieżka SA.

W tym roku, tak jak w poprzednich dwóch edycjach programu „Spektrum”, udział w stażu był płatny, a wśród oferowanych benefitów znalazły się także m.in. dofinansowanie do dojazdów i posiłków.

Program na piątkę

Od pierwszej edycji ważną częścią programu jest kończące go badanie ankietowe przeprowadzane wśród stażystów. Po raz kolejny odbiór okazał się bardzo pozytywny – wszyscy uczestnicy potwierdzili, że program spełnił ich oczekiwania, a zdobyte w trakcie stażu umiejętności oceniają jako bardzo użyteczne. Podkreślili także, że byli miło zaskoczeni przyjazną atmosferą panującą w Śnieżce oraz dużą dozą zaufania, jaka obdarzyli ich współpracownicy. Spółki zebrały także opinie od opiekunów stażu. W ich ocenie wsparcie przy realizacji zadań płynące ze współpracy okazało się niezbędne w trakcie sezonu. Zgodnie potwierdzili, że chętnie zaangażowaliby się w udział w projekcie ponownie.

Specjaliści Śnieżki na bieżąco śledzili postępy stażystów, a także ich odczucia i potrzeby.

– Zadbaliśmy o to, aby stażyści w uporządkowany, profesjonalny sposób mogli ocenić swoje postępy osiągnięte w ciągu trzech miesięcy pracy. W tym celu w ostatnim tygodniu zorganizowaliśmy dla uczestników programu warsztaty, podczas których podsumowali oni zrealizowane zadania i projekty oraz określili rolę, jaką odegrał staż dla każdego z nich. Zachęciliśmy też stażystów, aby po zakończeniu programu nie spoczywali na laurach i pomogliśmy im wyznaczyć dalsze cele rozwojowe – dodaje Patrycja Radwańska.

W ramach ewaluacji programu stażowego Śnieżka przygotowała komunikat zwrotny w formie feedbacku rozwojowego, a także zrealizowała końcowe profesjonalne badanie kompetencji. Pomogło ono uczestnikom określić, w jakich aspektach nowe obowiązki wsparły ich rozwój zawodowy.

Potwierdzeniem zdobytego podczas programu stażowego „Spektrum” doświadczenia jest certyfikat jego ukończenia, który otrzymał każdy z uczestników.

Więcej o programie oraz o uczestnikach poprzednich edycji można dowiedzieć się na stronie https://dlastudenta.sniezka.pl/.

Artykuł został dodany przez firmę

ŚNIEŻKA TRADE OF COLOURS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka SA jest wiodącą spółką w Grupie Kapitałowej Śnieżka i czołowym producentem farb i lakierów w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej.

Zapoznaj się z ofertą firmy


Inne publikacje firmy


Podobne artykuły