Artykuł Dodaj artykuł

Nadpłata za ogrzewanie do spółdzielni

Ogrzewanie mieszkania jest rozwiązaniem niezbędnym, by dany lokal nadawał się do zamieszkania – szczególnie w zimie i zimniejszych okresach wiosny czy jesieni.

Ogrzewanie mieszkania jest rozwiązaniem niezbędnym, by dany lokal nadawał się do zamieszkania – szczególnie w zimie i zimniejszych okresach wiosny czy jesieni. Przy mieszkaniach, które posiadają własny system ogrzewania, chociażby w postaci kotła gazowego, rozliczenia nie stanowią większej trudności. Dostawca mediów okresowo przesyła rachunek do uregulowania. Nieco inaczej jest w przypadku lokali, które korzystają ze wspólnego ogrzewania zarządzanego przez spółdzielnię pobierającej zaliczki na ten cel. Przy takiej formie rozliczeń powstają niedopłaty lub nadpłaty. Z czym się wiąże wiadomość o powstaniu nadpłaty za ogrzewanie?

Koszty ogrzewania – jak je rozumieć według przepisów?

Koszty ogrzewania są powiązane z lokalem, a przez to z konkretnym właścicielem. Prawo spółdzielcze wskazuje, że obowiązkiem spółdzielni mieszkaniowej jest uchwalanie planów gospodarczych, w tym także kwoty zaliczek na ogrzewanie. Są one wpłacane co miesiąc w stałej wysokości. System zaliczkowy jest powszechnie znany i często stosowany, co pozwala na stałe ponoszenie kosztów – także latem, przez co zimą nie trzeba martwić się wysokimi opłatami. W zależności od faktycznego zużycia, spółdzielnia po zakończeniu okresu, może poinformować o wystąpieniu niedopłaty lub nadpłaty. W przypadku niedopłaty wystawiany jest rachunek wyrównujący. Co jednak w przypadku nadpłaty za ogrzewanie do spółdzielni?

Nadpłata za ogrzewanie – jak to rozliczyć?

Przede wszystkim trzeba rozgraniczyć dwie grupy opłat, które ponoszą właściciele lokali zarządzanych przez spółdzielnię. Do pierwszej należą te uiszczane z tytułu zarządzania nieruchomością wspólną. Są to:

  • wydatki na remonty,
  • bieżąca konserwacja i naprawy,
  • dostawa mediów do części wspólnej,
  • ubezpieczenie i podatki,
  • opłaty za antenę czy windę,
  • wynagrodzenie Zarządu.

Do drugiej kategorii należą wydatki związane z konkretnym lokalem, gdzie spółdzielnia nie jest stroną w umowie, a jedynie pośrednikiem. Poszczególne rodzaje opłat mogą się od siebie różnić w zależności od rodzaju utworzonej Wspólnoty. Przykładowo, nowe mieszkania w Ostródzie w zabudowie szeregowej, które utworzyły Wspólnotę, raczej nie będą płacić zaliczek na ogrzewanie do spółdzielni, w przeciwieństwie do lokali mieszczących się w bloku czy kamienicy.

Co zrobić z nadpłatą za ogrzewanie?

Ogrzewanie lokalu należy do drugiej kategorii opłat. Dokonywanie rozliczeń przez spółdzielnię nie upoważnia w żaden sposób do samodzielnego przeksięgowywania środków między rachunkami, nawet w przypadku podjęcia uchwały Wspólnoty Mieszkaniowej. Jeśli środki zostały wpłacone na poczet ogrzewania, mogą służyć co najwyżej pokryciu przyszłych należności na ten cel, czyli pomniejszyć następną zaliczkę. Nie mogą zostać jednak przeksięgowane na przykład na poczet zadłużenia czynszu. Z taką inicjatywą musi wyjść sam właściciel, jednak równie dobrze może on życzyć sobie wypłacenia nadpłaty w postaci gotówki.

Najczęściej stosowanym rozwiązaniem jest właśnie pozostawienie nadpłat na poczet przyszłych należności za ogrzewanie. Może być jednak konieczne sporządzanie każdorazowo oświadczenia, które mówi wprost o przeznaczeniu nadmiarowych środków.

Podobne artykuły