Artykuł Dodaj artykuł

Instalacja ocieplona i zabezpieczona. Paroc przedstawia otulinę z wełny mineralnej PAROC HVAC Section AluCoat T

Poprawnie zaprojektowana i wykonana izolacja rurociągów w instalacjach HVAC stanowi jedną z podstaw zdrowego i energooszczędnego budynku.

Poprawnie zaprojektowana i wykonana izolacja rurociągów w instalacjach HVAC stanowi jedną z podstaw zdrowego i energooszczędnego budynku. Otulina PAROC HVAC Section AluCoat T to niezawodny produkt, który spełnia cały szereg wymogów i funkcji ochronnych dla prawidłowo działającej instalacji, oferując przy tym wysoką trwałość oraz prosty i szybki montaż.

PAROC HVAC Section AluCoat T to otuliny z niepalnej wełny kamiennej, pokryte dodatkową warstwą zbrojonej folii aluminiowej, przeznaczone do izolacji termicznej i akustycznej rurociągów grzewczych, ciepłej i zimnej wody użytkowej, parowych, kanałów klimatyzacyjnych oraz przewodów kominowych. Dzięki niskiemu współczynnikowi przewodzenia ciepła, wyrób pozwala minimalizować straty energii i zwiększać sprawność obiegu medium w instalacjach przez cały okres ich użytkowania.

Otulina PAROC HVAC Section AluCoat T Fot. Paroc
Otulina PAROC HVAC Section AluCoat T
Fot. Paroc

Oprócz wysokich właściwości termoizolacyjnych, pokryta warstwą folii aluminiowej otulina skutecznie zabezpiecza metalowe powierzchnie przewodów przed ryzykiem wykraplania się wilgoci na izolowanej powierzchni, a co za tym idzie – występowania korozji pod izolacją. Ze względu na niską zawartość chlorków i fluorków, wełna kamienna Paroc jest materiałem hydrofobowym i niehigroskopijnym, a w połączeniu z dodatkowym pokryciem z folii aluminiowej posiada wysoki współczynnik oporu przeciw dyfuzji pary wodnej, dzięki czemu chroni stalowe elementy przed działaniem wilgoci i innych szkodliwych substancji, a w konsekwencji – zabezpiecza instalację przed kosztownymi naprawami i uciążliwymi przestojami w pracy. Otulina posiada ponadto klasę reakcji na ogień A2L-s1,d0 odpowiadającą klasyfikacji „wyrób niepalny”, dzięki czemu spełnia wymagania stawiane w Warunkach Technicznych, jakim powinny podlegać budynki i ich usytuowanie dla izolacji technicznych instalacji.

Otulina PAROC HVAC Section AluCoat T charakteryzuje się dużą wytrzymałością mechaniczną – wełna pokryta zbrojoną warstwą aluminium nie osiada wraz z upływem czasu, nawet w przypadku intensywnej eksploatacji czy stosowania na przewodach o dużej średnicy. Dzięki wysokiej jakości materiałów i wykonania, produkt zachowuje swoją grubość oraz parametry użytkowe przez cały okres eksploatacyjny.

Właściwości techniczne

Norma zharmonizowana: EN 14303:2009+A1:2013
Deklarowana Przewodność Cieplna w 10°C, λ10: 0,034 W/mK
Deklarowana Przewodność Cieplna w 50°C, λ50: 0,037 W/mK
Deklarowana Przewodność Cieplna w 100°C, λ100: 0,044 W/mK
Klasa reakcji na ogień: A2L-s1, d0
Opór dyfuzyjny pary wodnej: MV2
Krótkotrwała nasiąkliwość wodą WS, Wp: ≤1 kg/m²
Zawartość jonów chlorków: <10 ppm
Dostępne wymiary  
Grubość: 20-100 mm w standardzie, inne grubości na zamówienie.
Średnica wewnętrzna: 12-612 mm
Długość: 1200 mm

 

Artykuł został dodany przez firmę

Paroc Polska sp. z o.o.

Grupa Paroc jest międzynarodowym producentem izolacji z kamiennej wełny mineralnej.

Zapoznaj się z ofertą firmy


Inne publikacje firmy


Podobne artykuły