Artykuł Dodaj artykuł

Budować przyszłość, budować odpowiedzialnie. Poznaj produkty ekologiczne Sopro

W budynkach spędzamy dziś około 80% naszego życia. Fakt ten pozostaje nie bez znaczenia dla producentów materiałów budowlanych.

logo SoproW budynkach spędzamy dziś około 80% naszego życia. Fakt ten pozostaje nie bez znaczenia dla producentów materiałów budowlanych. Nowoczesne rozwiązania i technologie muszą spełniać coraz wyższe wymagania, co wynika z idei zrównoważonego budownictwa oraz troski zarówno o środowisko naturalne, jak też o zdrowie i komfort ich użytkowników. Mając na uwadze powyższe aspekty, Sopro Polska ułatwia swoim klientom dobór ekologicznych i bezpiecznych rozwiązań, prezentując listy produktów spełniających standardy europejskich i światowych systemów certyfikacyjnych.

W nowej zakładce ECO znajdującej się na stronie internetowej producenta w przystępny sposób zaprezentowane zostały wszystkie produkty Sopro spełniające zróżnicowane wymagania oraz kryteria oceny systemów certyfikacyjnych.

Produkty Sopro dla LEED

Leadership in Energy and Enviromental Design, znany szerzej jako LEED, to wysoce kompleksowy, wielokryterialny system certyfikacyjny, który ocenia dostosowanie nowo powstających budynków do standardów zrównoważonego ekologicznie rozwoju. System, który opracowano w ubiegłym wieku w Stanach Zjednoczonych, stanowi dziś jedną z najpopularniejszych i zarazem najbardziej rygorystycznych metod ekologicznej certyfikacji budynków i materiałów na świecie. Liczne kryteria oceny – od fazy projektu aż po konstrukcję – wymagają od inwestora i projektanta kompleksowego podejścia. Ocenie poddaje się nie tylko standard obiektu jako całość, ale też jego poszczególne elementy, w tym – jakość materiałów budowlanych, ich pochodzenie, wpływ na wydajność energetyczną i jakość środowiskową wewnątrz budynku czy poziom emisyjności szkodliwych związków do atmosfery. Listę produktów Sopro, które spełniają wymagania systemu certyfikacji LEED można znaleźć tutaj.

Produkty Sopro dla DGNB

Niemiecki Certyfikat Budownictwa Zrównoważonego DGNB to wielokryterialny system stanowiący kompleksowe narzędzie planowania i oceny obiektów w kontekście standardów zrównoważonego rozwoju. Ocena budynków odbywa się w sześciu obszarach: ekologia, ekonomia, czynnik społeczno-kulturowy, technologie, procesy produkcyjne i lokalizacja. System certyfikacji zakłada dwa wymagania krytyczne, z czego jedno związane jest bezpośrednio z rozwiązaniami z zakresu chemii budowlanej, gdyż dotyczy ilości lotnych związków organicznych w powietrzu. Listę produktów Sopro, które spełniają wymagania systemu certyfikacji DGNB można znaleźć tutaj.

Lotne Związki Organiczne

Lotne związki organiczne (LZO z ang. VOC Volatile Organic Compound ) to duża grupa substancji organicznych, zawierających atomy tlenu, wodoru, fluoru, chloru, siarki, azotu, bromu,  które jeśli znajdą się w powietrzu, powodują szereg negatywnych oddziaływań na środowisko i zdrowie ludzi.  Uaktywniają się zwłaszcza jako uboczne produkty w wielu procesach przemysłowych, stąd w wielu krajach świata, kładzie się rygorystyczny nacisk na normy ograniczające emisję LZO do środowiska, poprzez szczegółowe określenie dopuszczalnej zawartości LZO w produktach oraz zaostrzenie standardów emisyjnych podczas ich prac produkcyjnych. – Mając na uwadze troskę o środowisko i zdrowie użytkowników, w produktach Sopro zachowujemy jak najniższą wartość maksymalną LZO – wyjaśnia Adam Królak, Junior Product Manager Sopro Polska. – Wartości te nierzadko odbiegają nawet od dolnej granicy dopuszczalnego poziomu LZO, przewidzianego w ustawie o ochronie środowiska – dodaje. Wykaz zawartości LZO w produktach Sopro znaleźć można tutaj.

 

EMICODE

Sopro, jako odpowiedzialny producent, na pierwszym miejscu stawia nie tylko najwyższą jakość wytwarzanych przez siebie produktów, ale dba też o przyszłych użytkowników. To szczególnie istotne zwłaszcza w przypadku chemii budowlanej, która musi gwarantować, że w trakcie nawet intensywnej eksploatacji, do pomieszczeń nie przedostają się żadne substancje szkodliwe, zagrażające samopoczuciu i zdrowiu użytkowników. W trosce o najwyższy stopień bezpieczeństwa, produkty Sopro poddawane są dobrowolnemu procesowi badającemu EMICODE, u którego podstaw leżą najbardziej rygorystyczne i jasno zdefiniowane przez przez GEV (Gemeinschaft Emissionskontrollierte Verlegewerkstoffe, Klebstoffe und Bauprodukte e. V.) kryteria klasyfikacyjne, zaliczające produkty do stuprocentowo bezpiecznych i nieszkodliwych. Produkty wyróżnione oznakowaniem EMICODE EC1 i EC1 Plus nie mogą zawierać rozpuszczalników, być oznaczone jako toksyczne oraz powinny mieć ważną i kompletną kartę charakterystyki. Ponadto muszą zostać zbadane pod kątem wartości emisji związków rakotwórczych i poziomu emisji wszystkich lotnych związków organicznych. Pozytywne wyniki testów oznaczają,  że produkt nie wydziela toksycznych związków do otoczenia, a tym samym jest wyjątkowo bezpieczny dla środowiska i jego użytkowników. Listę produktów posiadających oznaczenie EMICODE znaleźć można tutaj.

Jakość produktów oznacza nie tylko zorientowanie na wysokie wymagania korzystających z nich architektów i wykonawców, ale też na rosnące standardy związane z ideami zrównoważonego budownictwa. – Korzystając z naszego wieloletniego doświadczenia, pomagamy profesjonalistom budować przyszłość. Budować przyszłość oznacza budować odpowiedzialnie – z poszanowaniem o komfort oraz bezpieczeństwo kolejnych pokoleń – podsumowuje Adam Królak.

Podobne artykuły