Knauf Industries Polska Sp. z o.o.	Knauf Industries Polska Sp. z o.o.

Artykuł Dodaj artykuł

Tytan EOS Klej do Styropianu w wersji wężykowej

Tytan EOS Klej do Styropianu w wersji wężykowej to łatwy i wygodny w użyciu klej poliuretanowy, przeznaczony do mocowania płyt styropianowych (XPS, EPS) do ścian, garaży, dachów, fundamentów; klejenia parapetów, listew ozdobnych, płyt gipsowo-kartonowych, paneli ściennych, lekkich elementów dekoracyjnych, kasetonów.

Tytan EOS Klej do Styropianu w wersji wężykowej to łatwy i wygodny w użyciu klej poliuretanowy, przeznaczony do mocowania płyt styropianowych (XPS, EPS) do ścian, garaży, dachów, fundamentów; klejenia parapetów, listew ozdobnych, płyt gipsowo-kartonowych, paneli ściennych, lekkich elementów dekoracyjnych, kasetonów.

Charakteryzuje się doskonałą przyczepnością do materiałów budowlanych, także wilgotnych, tj. spieniony polistyren (EPS), ekstrudowany polistyren (XPS), płyty poliuretanowe (PUR, PIR), kartonowe, wełna szklana i mineralna, drewno / korek, beton komórkowy / beton, metal (stal), kamień, elementy ceramiczne, silikaty (czyli wyroby wapienno-piaskowe / wapienno-krzemowe), bloczki keramzytowe, PVC, powierzchnie bitumiczne z posypką mineralną, różne rodzaje tynków i pokryć dachowych, płyty gipsowe.

Zalety

• łatwy i wygodny w użyciu
• doskonale przyczepny do podłoży mineralnych oraz styropianu
• znakomicie izoluje termicznie i akustycznie
• bardzo wydajny
• skraca czas pracy
• odporny na pleśnie i grzyby

Zastosowanie

• klejenie płyt styropianowych
• klejenie parapetów
• klejenie płyt gipsowo – kartonowych
• klejenie kasetonów styropianowych, lekkich elementów dekoracyjnych, listew ozdobnych
• wypełnianie szczelin dylatacyjnych w izolacji termicznej
• klejenie i izolowanie paneli ściennych, blach falistych, dachówek

SPOSÓB UŻYCIA

Przygotowanie

• Podłoże powinno być stabilne, równe, nośne, suche, oczyszczone z kurzu, brudu, wapna, oleju, tłuszczu, wosku, resztek farb olejnych i emulsyjnych. Należy sprawdzić przyczepność istniejących tynków i powłok malarskich. Tynki i farby o złej przyczepności, tzw. „głuche”, usunąć. Przed przystąpieniem do klejenia płyt styropianowych bezwzględnie należy zamocować listwy startowe.

Aplikacja

Pionowa

Aplikować klej warkocz o średnicy około 2 cm na płytę styropianową po obwodzie z zachowaniem odstępu od jej krawędzi około 2 cm i jednym pasem wzdłuż środka płyty. Przed przystąpieniem do klejenia płyt styropianowych do ścian i fasad bezwzględnie należy zamocować listwy startowe. 2-4 minuty po nałożeniu kleju (max. do 7 minut) przyłożyć płytę / klejony element do powierzchni dociskając niewielką siłą i wyrównać używając długiej łaty. Ustawienie płyt można korygować do 15 minut. Przy nadprożach należy płyty podeprzeć do momentu, aż klej zwiąże (≥ 15 minut). W przypadku prowadzenia prac w niekorzystnych warunkach, takich jak silny wiatr lub opady deszczu, należy bezwzględnie stosować siatkę rusztowaniową. Płyty przymocować dodatkowo specjalnymi łącznikami mechanicznymi zgodnie ze specyfikacją techniczną. Zachować odstęp pomiędzy płytami izolacyjnymi / klejonymi elementami nie więcej niż 3-5 mm po dociśnięciu.

Pozioma

Aplikować klej PU na płycie / elemencie klejonym podłużnie (paskami) do krótszego boku warkoczem o szerokości około 2 cm z zachowaniem odległości między paskami około 30 cm. Klejenie płyt o kształtach Owalnych lub nieregularnych można wykonać metodą taką jak dla aplikacji pionowych w celu lepszej stabilizacji. 2-4 minuty po nałożeniu kleju (max. do 7 minut) przyłożyć płytę / klejony element do powierzchni dociskając niewielką siłą i podeprzeć używając długiej łaty. Ustawienie płyt / klejonych elementów można korygować do 15 minut. Odstęp między płytami / klejonymi elementami oraz mocowanie łącznikami mechanicznymi (jeśli jest wymagane) - podobnie jak przy aplikacji pionowej. W przypadku aplikacji na sufit, przytrzymać łączony element w ciągu 7 min. Jest to czas wiązania kleju, który gwarantuje, że łączony element nie odpadnie.

Uwaga:

• Sprawdzić płyty izolacyjne: jeśli powierzchnia jest hydrofobowa lub pokryta substancją gruntującą (nie nasiąkliwa), konieczne jest jej przeszlifowanie, w celu zapewnienia lepszej przyczepności.

• Stosując klej w połączeniu z hydroizolacją bitumiczną, zaleca się, aby była ona wykonana z użyciem posypki. Zwiększa to przyczepności kleju do podłoża.

OGRANICZENIA STOSOWANIA

• Produkt nie przylega do polietylenu, polipropylenu, poliamidu, silikonu i teflonu.
• Szybkość utwardzania w tym czas korygowalności jest silnie zależna od panującej temperatury i wilgotności powietrza. Im temperatura aplikacji jest wyższa tym czas ten ulega skróceniu. Im temperatura jest niższa i bliższa minimalnej temperaturze aplikacji tym czas korekcji może ulec wydłużeniu. Producent rekomenduje dokonywanie każdorazowo korekty położenia zamocowanych płyt.
• Otwarte opakowanie kleju należy zużyć w ciągu 1 tygodnia.
• Przed użyciem należy zapoznać się z kartą techniczną producenta i wykonać próbę wypuszczenia piany.

PRZECHOWYWANIE I OPAKOWANIE

Termin ważności wynosi 12 miesięcy od daty produkcji. Produkt przechowywać w suchym, chłodnym miejscu, w oryginalnie zapakowanych pojemnikach, zaworem do góry”. Temperatura przechowywania: od +5°C do +30°C (przekroczenie tych limitów zmniejsza okres przydatności do użycia do 9 miesięcy lub nawet może spowodować uszkodzenie produktu). Nie jest dozwolone przechowywanie pojemników z pianą w temperaturze powyżej +50°C. Przechowywanie produktu w pozycji innej niż zalecana może doprowadzić do blokady zaworu. Puszki nie wolno zgniatać ani przebijać nawet po całkowitym opróżnieniu.

• Normy i Atesty

Aprobata Techniczna Instytutu Techniki Budowlanej Nr: AT-15-7493/2008 (wraz z aneksami)

• Ostrzeżenia i zalecenia BHP


PRZED ZASTOSOWANIEM NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ Z KARTĄ BEZPIECZEŃSTWA PRODUKTU LUB PRZECZYTAĆ ETYKIETĘ NA OPAKOWANIU.

Data sporządzenia 27.03.2013


Powyższe dane, zalecenia i wskazówki opierają się na naszej najlepszej wiedzy, badaniach oraz doświadczeniach i zostały udzielone w dobrej wierze, zgodnie z zasadami obowiązującymi w naszej firmie i u naszych dostawców. Zaproponowane sposoby postępowania uznane są za powszechne, jednak każdy z użytkowników tego materiału powinien upewnić się na wszelkie możliwe sposoby, włącznie ze sprawdzeniem produktu końcowego w odpowiednich warunkach, o przydatności dostarczanych materiałów dla osiągnięcia celów przez niego zamierzonych. Ani Spółka, ani jej upoważnieni przedstawiciele nie mogą ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek straty poniesione na skutek nieprawidłowego, bądź błędnego użycia jej materiałów.

Artykuł został dodany przez firmę

SELENA SA

Selena S.A. w ramach grupy dysponuje bogatym zapleczem produkcyjnym i badawczym od pian poprzez silikony, akryle i kleje na papach i tynkach kończąc.

Zapoznaj się z ofertą firmy


Inne publikacje firmy


Podobne artykuły