Artykuł Dodaj artykuł

Jaki dach najskuteczniej ochroni przed hałasem?

Deszcz, podmuchy wiatru, odgłosy komunikacji lub przelatujących nad głowami samolotów - czy wobec hałasu jesteśmy bezbronni? Na szczęście nie. Każdy może przyczynić się do obniżenia poziomu natężenia dźwięków, jakie go otaczają. Dlaczego nie uczynić pierwszego kroku we własnym domu, dobierając nowoczesny dach, który stanowi jednocześnie barierę dźwiękochłonną?

Deszcz, podmuchy wiatru, odgłosy komunikacji lub przelatujących nad głowami samolotów - czy wobec hałasu jesteśmy bezbronni? Na szczęście nie. Każdy może przyczynić się do obniżenia poziomu natężenia dźwięków, jakie go otaczają. Dlaczego nie uczynić pierwszego kroku we własnym domu, dobierając nowoczesny dach, który stanowi jednocześnie barierę dźwiękochłonną?

fot. Braas

Kompleksowe badania wykazały, że różnice pomiędzy materiałami pokryciowymi są duże. Eksperci byli jednak zaskoczeni jednoznacznością wyniku. Okazało się, że dachówki betonowe mają, w porównaniu z ceramicznymi, wynik lepszy o 3 decybele, a z blachą nawet o 7 decybeli! Co ciekawe, redukcja hałasu o 10 decybeli odczuwana jest przez nasze ucho jako zmniejszenie hałasu o połowę.

PORÓWNANIE POKRYĆ DACHOWYCH

Podczas gdy tłumienie hałasu przy takich produktach jak okna, drzwi czy ściany zewnętrzne, już od dawna jest uwzględniane w projektach, to przy dachach rzadko bierze się ten aspekt pod uwagę. Tymczasem należy wykorzystać wszystkie możliwości, aby poszczególne elementy domu wzajemnie wzmacniały swoje działanie i dawały najlepszą ochronę przed czynnikami zewnętrznymi. Przy pokryciu dachowym najważniejszy jest wybór materiału. Ponieważ dostępne są bardzo różne produkty ze zróżnicowanymi właściwościami akustycznymi, które decydują o skuteczności tłumienia hałasu, marka Braas postanowiła zbadać dźwiękochłonność różnych materiałów budowlanych.

Według „New Scientist“
hałas może wywoływać
200 000 zawałów serca
rocznie.

Wiadomo od dawna, że dachówka betonowa jest bardziej dźwiękochłonna niż dachówka ceramiczna. Marka Braas postanowiła to jednak zbadać gruntownie i zleciła renomowanemu Instytutowi IFT*, przeprowadzenie badań nad dźwiękochłonnością w niemieckim Rosenheim. Podczas testów przeanalizowano różne materiały stosowane do produkcji pokryć dachowych, pod kątem ich właściwości dźwiękochłonnych.

* Europejska placówka badawcza, mająca na celu sprawdzanie, testowanie oraz kontrolowanie jakości produktów i komponentów budowlanych (http://www.ift-rosenheim.com/pl_institut.php)

SPECJALISTYCZNE TESTY

Eksperci z IFT Rosenheim nie szczędzili trudu w swych badaniach. Do pomiarów użyto dwóch pomieszczeń, pomiędzy którymi umieszczano badany „dach” pokrywany różnymi materiałami. Jedno pomieszczenie było więc „pod dachem”, drugie było odzwierciedleniem „świata zewnętrznego”. Następnie dach od strony zewnętrznej był wystawiany na emisję dźwięku testowego, od wewnątrz zaś mierzono intensywność hałasu przedostającego się do środka. Różnica w poziomie dźwięku po obu stronach pozwalała wyciągać wnioski o właściwościach dźwiękochłonnych konstrukcji i wykorzystanego materiału..

DACHÓWKA BETONOWA

fot. Braas, dachówka
betonowa Grecka

Wykonywana z naturalnych i powszechnie u nas dostępnych materiałów, jak piasek, cement, woda i pigmenty tlenku żelaza. Dzięki stosunkowo dużej masie, posiada najlepsze właściwości izolacji akustycznej. Dodatkowo podlega kompletnemu recyclingowi, a produkcja nie jest szczególnie energochłonna, co czyni ją bardzo ekologiczną. Cechuje je również wyjątkowa odporność na pękanie i mróz, a do tego są zazwyczaj tańsze niż ceramiczne.

DACHÓWKA CERAMICZNA

Od tysiącleci wypalana jest z gliny. Dostępna w szerokiej palecie form, kolorów i rodzajów powierzchni. Posiada dobre właściwości izolacyjne pod kątem akustyki. Dodatkowo cechuje ją elegancka połyskliwa powierzchnia, co czyni dachówkę ceramiczną wyjątkowo estetycznym produktem.

BLACHA

Pokrycia blaszane są łatwe w montażu i uniwersalne. Jej lekka masa oraz rodzaj materiału potęgują jednak w czasie deszczu odgłosy bębniących kropel wody i najsłabiej izolują hałas z zewnątrz. Różnica, w porównaniu do dachówki betonowej, wynosi aż 7 decybeli - dla osób znajdujących się wewnątrz domu może to oznaczać hałas o niemal dwukrotnie wyższym natężeniu.

Artykuł został dodany przez firmę


Inne publikacje firmy


Podobne artykuły