Artykuł Dodaj artykuł

Innowacje odpowiedzią na blackout? Polska chemia na rzecz czystej energetyki węglowej

Polska energetyka jeszcze przez wiele lat będzie korzystać z benefitów, jakie daje jej węgiel. Aby jednak móc sprostać wyzwaniom związanym z bezpieczeństwem dostaw energii i polityką klimatyczną musi sięgnąć po nowoczesne technologie 

Polska energetyka jeszcze przez wiele lat będzie korzystać z benefitów, jakie daje jej węgiel. Aby jednak móc sprostać wyzwaniom związanym z bezpieczeństwem dostaw energii i polityką klimatyczną musi sięgnąć po nowoczesne technologie – pisze Magdalena Drac-Tatoń, prezes zarządu Megmar, polskiego producenta chemii specjalistycznej dla przemysłu.  

Krajowa branża energetyczna czeka na decyzję rządu w sprawie długofalowej polityki energetycznej, która określi w jakim kierunku mają pójść inwestycje sektora. Są one konieczne, bo do 2025 r. wycofanych zostanie w Polsce nawet 10 GW mocy wytwórczych generowanych dziś przez przestarzale bloki węglowe. Skala wyzwań stojąca przed sektorem jest zatem ogromna.  Z jednej strony konieczność zapewnienia stabilności dostaw, z drugiej unijny kurs na gospodarkę niskoemisyjną. Co robić, aby w najbliższych latach uniknąć blackoutów, a w kolejnych móc nadal opierać energetykę o krajowe zasoby węgla? Obrać kurs na innowacje. Nowoczesne rozwiązania zapewniające redukcję emisji i większą efektywność przynosi m.in. polska chemia. 

Polska energetyka jest na najlepszej drodze ku modernizacji – konieczność zapewnienia bezpieczeństwa, a zarazem spełnienia wymogów unijnych inspiruje rządzących do poszukiwania nowatorskich rozwiązań. Ministerstwo Energii deklaruje, że wykorzystanie w energetyce nowoczesnych technologii węglowych i rozwój innowacji w tym obszarze należą do rządowych priorytetów. Posiadając tak bogate złoża węgla nie ulega wątpliwości, że powinien on pozostać głównym surowcem, na którym opiera się polski miks paliw. Należy podkreślić, że dzięki krajowym zasobom jesteśmy jednym z najbardziej niezależnych energetycznie państw w Europie. Wskaźnik zależności energetycznej wynosi w Polsce jedynie ok. 25%. Dla porównania we Francji to ok. 50%, a w Niemczech 63%.

Potencjał czarnego złota nie powinien być więc marnowany, zwłaszcza, że istnieją sposoby pozwalające redukować szkodliwe emisje do poziomu niemal niezauważalnego - wszystkie powstające dziś bloki węglowe będą niskoemisyjne. Nowe technologie korzystnie mogą wpłynąć także na bloki już istniejące poprzez zwiększenie sprawności, poprawę efektywności oraz przedłużenie żywotności instalacji, m.in. poprzez skracanie ich przestojów związanych z czyszczeniem i naprawami. Jednocześnie umożliwią zwiększanie efektywności kosztowej relatywnie niskim nakładem. Aby wprowadzać je w życie, należy poszukiwać odpowiednich rozwiązań biznesowych i technologicznych, szytych na miarę potrzeb poszczególnych zakładów. Przykładem takiej polskiej technologii i współpracy między spółką z udziałem Skarbu Państwa i prywatnym przedsiębiorstwem, jest chemiczna metoda usprawniania procesu odsiarczania spalin poprzez minimalizację wytrącania się osadów twardych w absorberze instalacji odsiarczania spalin. Metoda ta została z sukcesem wdrożona przez Megmar w Elektrowni Bełchatów. Zastosowanie dedykowanego preparatu w znacznym stopniu skróciło planowane przestoje instalacji i wyeliminowało przestoje awaryjne z tego powodu.

Rozwój szeroko pojętych innowacji wymaga jednak wsparcia – nie tylko finansowego, ale także związanego z potrzebą wypracowania nowych modeli biznesowych, np. związanych ze współpracą krajowych czempionów z rodzimymi firmami z sektora MŚP i startupami. Pomimo wielu niewiadomych, przychylność rządzących wobec innowacji pozwala patrzeć na energetyczną przyszłość z optymizmem.

Podobne artykuły