Wynik wyszukiwania

 
20 lat żelbetowych pali prefabrykowanych firmy Aarsleff w budownictwie kolejowym w Polsce zdjęcie

20 lat żelbetowych pali prefabrykowanych firmy Aarsleff w budownictwie kolejowym w Polsce

Oddział palowy firmy Aarsleff rozpoczął swoją działalność w Polsce blisko 20 lat temu od pogrążania specjalnych żelbetowych pali prefabrykowanych do posadowienia słupów sieci trakcyjnej, które wówczas stanowiły w kraju zupełną nowość. 

Czytaj więcej

 
Budowa dwóch staw nawigacyjnych na torze podejściowym północnym do Świnoujścia na Zatoce Pomorskiej zdjęcie

Budowa dwóch staw nawigacyjnych na torze podejściowym północnym do Świnoujścia na Zatoce Pomorskiej

Budowa dwóch staw nawigacyjnych na torze podejściowym północnym do Świnoujścia na Zatoce Pomorskiej.

Czytaj więcej

 
Bezpieczeństwo robót geotechnicznych - platformy robocze. Seminarium IBDiM i PZWFS zdjęcie

Bezpieczeństwo robót geotechnicznych - platformy robocze. Seminarium IBDiM i PZWFS

Gdy zaczynamy zastanawiać się nad bezpieczeństwem robót w budownictwie i potencjalnymi zagrożeniami to na myśl przychodzą tak niebezpieczne zajęcia jak np. montaż konstrukcji na dużych wysokościach czy prace podwodne. 

Czytaj więcej

 
Sposoby określania nośności geotechnicznej pali wciskanych – procedury i przykłady obliczeniowe wg Eurokodu 7 zdjęcie

Sposoby określania nośności geotechnicznej pali wciskanych – procedury i przykłady obliczeniowe wg Eurokodu 7

W pracy przedstawiono podstawowe sposoby określania nośności geotechnicznej pali wciskanych zgodnie z zasadami  PN-EN 1997-1. Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne.

Czytaj więcej

 
Żelbetowe pale prefabrykowane wbijane w fundamentach mostu łukowego przez Wisłę w Toruniu zdjęcie

Żelbetowe pale prefabrykowane wbijane w fundamentach mostu łukowego przez Wisłę w Toruniu

Doświadczenie jest drugą naturą inżyniera. Pierwszą jest wiedza, która w budownictwie opiera się również na sięgającej setki lat tradycj

Czytaj więcej

 
Małe i wielkie fundamenty na żelbetowych prefabrykowanych palach wbijanych zdjęcie

Małe i wielkie fundamenty na żelbetowych prefabrykowanych palach wbijanych

Prezentacja dotyczy efektywnego wykorzystania prefabrykatów w fundamentowaniu skrajnie różnych konstrukcji: małych i bardzo dużych, wręcz wielkich.

Czytaj więcej

 
O pracy statycznej stężonych ścianek szczelnych zdjęcie

O pracy statycznej stężonych ścianek szczelnych

Przystępując do budowy wiaduktu nad użytkowaną magistralą kolejową wykonawca pali (firma Aarsleff) opracował sposób zabezpieczenia nasypu kolejowego w rejonie robót oraz uzgodnił z generalnym wykonawcą rodzaj i zakres niezbędnych pomiarów.

Czytaj więcej

 
Wybrane zagadnienia posadowienia obiektów kolejowych. Instytut Dróg i Mostów, Politechnika Warszawska zdjęcie

Wybrane zagadnienia posadowienia obiektów kolejowych. Instytut Dróg i Mostów, Politechnika Warszawska

W referacie przedstawiono wybrane zagadnienia posadowienia obiektów kolejowych, w tym różnego rodzaju uwarunkowania projektowe i wykonawcze z podkreśleniem istotnych różnic w stosunku do realizowanego programu budowy infrastruktury drogowej.

Czytaj więcej

 
Wybrane zagadnienia posadowienia obiektów kolejowych. VI Konferencja Naukowo-Techniczna „Projektowanie, budowa i utrzymanie infrastruktury w transporcie szynowym” zdjęcie

Wybrane zagadnienia posadowienia obiektów kolejowych. VI Konferencja Naukowo-Techniczna „Projektowanie, budowa i utrzymanie infrastruktury w transporcie szynowym”

W referacie przedstawiono wybrane zagadnienia posadowienia obiektów kolejowych z wykorzystaniem elementów prefabrykowanych, w tym różnego rodzaju uwarunkowania projektowe i wykonawcze z podkreśleniem istotnych różnic w stosunku do realizowanego programu budowy infrastruktury drogowej.

Czytaj więcej

 
Żelbetowe pale prefabrykowane zdjęcie

Żelbetowe pale prefabrykowane

Pale prefabrykowane o nowym, mniejszym przekroju 250x250 mm już w zasięgu ręki.

Czytaj więcej

 
Wciskane pale i palisady stalowe. Seminarium IBDiM i PZWFS zdjęcie

Wciskane pale i palisady stalowe. Seminarium IBDiM i PZWFS

Podstawowymi technologiami pogrążania lub/i formowania pali w gruncie są wbijanie, wibrowanie, wiercenie i wkręcanie. O tych technologiach wiemy stosunkowo dużo i pozwala to na ich szerokie praktyczne wykorzystanie.

Czytaj więcej

 
Korelacja dynamicznych i statycznych badań pali wbijanych w Polsce zdjęcie

Korelacja dynamicznych i statycznych badań pali wbijanych w Polsce

Badania dynamiczne są szczególnie przydatne do kontroli nośności fundamentów z pali wbijanych, gdzie impuls dynamiczny można wywołać młotem kafara na placu budowy.

Czytaj więcej

 
Dyskusja do artykułu dr Krasińskiego: "Wyniki badań terenowych pali i kolumn wkręcanych" zdjęcie

Dyskusja do artykułu dr Krasińskiego: "Wyniki badań terenowych pali i kolumn wkręcanych"

Na wstępie autor dyskusji pragnie pogratulować dr. Krasińskiemu ciekawego artykułu, jak również możliwości uczestniczenia w rzadkich w polskich realiach badaniach.

Czytaj więcej

 
Projektowanie pali wg Eurokodu 7 – metody i przykłady praktycznego wykorzystania zdjęcie

Projektowanie pali wg Eurokodu 7 – metody i przykłady praktycznego wykorzystania

W Eurokodzie 7 [7] wyróżniono trzy metody liczbowego określania nośności geotechnicznej projektowanych pali wykorzystujące w sposób bezpośredni lub pośredni wyniki badań gruntu lub nośności pali określonej metodą statyczną lub/i dynamiczną.

Czytaj więcej

 
Praktyczne przykłady wykorzystania badań w projektowaniu pali zdjęcie

Praktyczne przykłady wykorzystania badań w projektowaniu pali

W ogólnie pojętym projektowaniu mamy po jednej stronie oddziaływania, a po drugiej projektowaną konstrukcję, która powinna być zdolna do ich przeniesienia …. docelowo na podłoże gruntowe.

Czytaj więcej

 

Wszystkich: 31