Knauf Industries Polska Sp. z o.o.	Knauf Industries Polska Sp. z o.o.

Wydarzenia i targi Dodaj wydarzenie

IX Targi Ekologiczne, Komunalne, Surowców Wtórnych, Utylizacji i Recyklingu EKOTECH

04-06 marca 2008 Kielce Targi


Organizator:

Targi Kielce S.A.

Adres:

Zakładowa 1
25-672 Kielce
świętokrzyskie, Polska


Dane kontaktowe:

Adres:

Zakładowa 1 / nie podano
25-672 Kielce
świętokrzyskie, PolskaNa Targach zostanie poruszona tematyka zwiazana z: Ochroną przed powodzią, Analizą, kontrolą i pomiarem powietrza, Fizyczną, elektrostatyczną, chemiczną obróbką powietrza, Termiczną obróbką i spalaniem zanieczyszczeń gazowych

Na Targach zostanie poruszona tematyka zwiazana z:

 • Ochroną przed powodzią
 • Analizą, kontrolą i pomiarem powietrza
 • Fizyczną, elektrostatyczną, chemiczną obróbką powietrza
 • Termiczną obróbką i spalaniem zanieczyszczeń gazowych
 • Schładzaniem powietrza i gazu
 • Przemysłowymi filtrami powietrznymi
 • Pomiarem hałasu i wibracji
 • Systemami ograniczania hałasu
 • Ekspozycja sprzętu i pojazdów dla sektora gospodarki komunalne
 • Sprzęt do ochrony wody przed zanieczyszczeniem
 • Oczyszczanie ścieków i odcieków
 • Wyroby dla gospodarki odpadowej
 • Odzysk (wykorzystanie) odpadów,
 • Unieszkodliwianie odpadów,
 • Zbieranie odpadów,
 • Transport odpadów,
 • Segregacja odpadów,
 • Obróbka odpadów,
 • Składowanie odpadów,
 • Gospodarka odpadami komunalnymi
 • Wspomaganie gospodarki odpadami (badania, analizy, projektowanie, realizacja inwestycji)
 • Analiza gleby, wód gruntowych i biogazu
 • Rekultywacja terenów zdegradowanych
 • Urządzenia do utrzymania czystości ulic, budynków i pomieszczeń
 • Sprzęt do pielęgnacji zieleni
 • Systemy oczyszczania, dystrybucji, ochrony, uzdatniania i kontroli wody pitnej
 • Systemy i urządzenia do oczyszczania ścieków przemysłowych i komunalnych
 • Inżynieria wodna
 • Systemy wodno-kanalizacyjne
 • Pompy, pompownie, armatura
 • Melioracja