Wydarzenia i targi Dodaj wydarzenie

Kongres Pożarnictwa FIRE | SECURITY EXPO

Kongres Pożarnictwa FIRE | SECURITY EXPO

2019-07-25 - 2019-07-25 Warszawa targi

Organizator:
DND PROJECT
Hodowlana 12
03-543 Warszawa
mazowieckie, Polska

Dane kontaktowe:

Adres:

00-001 Warszawa
mazowieckie, PolskaDane kontaktowe:

http://fire-expo.pl/Kongres Pożarnictwa 2019

Już 25 lipca 2019, DZIEŃ Z BEZPIECZEŃSTWEM POŻAROWYM na PGE NARODOWY! Nie może Cię zabraknąć! Przyjdź na Kongres Pożarnictwa FIRE SECURITY EXPO 20191! Jedno z najbardziej znanych w Polsce wydarzeń dla projektantów, instalatorów, specjalistów ppoż, wykonawców i inwestorów branży budowlanej poruszający kwestie projektowania i bezpieczeństwa obiektów budowlanych oraz osób w nich przebywających ze względu na wymagania ochrony przeciwpożarowej.

W jednym czasie i miejscu – bieżące, najważniejsze i najtrudniejsze problemy ochrony ppożj i zabezpieczeń technicznych budynków. Konfrontacja przepisów z ich realizacją w praktyce na różnych etapach od projektu po odbiory i eksploatację.  Szereg testów, pokazów, warsztatów technicznych. Całodzienna wystawa światowych marek w dziedzinie bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej. Dedykowana projektantom i wykonawcom Strefa Fire i Security, a w niej rozwiązania z zakresu biernej i aktywnej ochrony przeciwpożarowej, w tym m.in. HVAC, BMS, CCTV, SAP, SSP, UPS, DSO, SSWIN, KD, RCP, AKPiA.

Wykłady uznanych, wysokiej klasy ekspertów i specjalistów w dziedzinie projektowania i bezpieczeństwa pożarowego, ekspertów SGSP, CNBOP-PIB, SFPE-SIBP, stowarzyszeń branżowych, uczelni i ośrodków naukowo-badawczych. Liczne case study najbardziej prestiżowych inwestycji budowlanych w kraju. A to wszystko już w lipcu!  Podczas największej konferencji pożarowej w kraju!  1000 projektantów, wykonawców i specjalistów ppoż, 250 reprezentantów przedstawicieli dostawców najnowszych technologii i rozwiązań, najbardziej prestiżowe projekty i budowle. Patronat uznanych instytutów naukowo-badawczych, stowarzyszeń i blisko 60 przedstawicieli prasy i mediów. Dla pasjonatów pokazy umundurowania i wyposażenia dla funkcjonariuszy służb od straży, policji po wojsko, a także pokazy technik ratownictwa medycznego. 

Do udziału w kongresie zachęcamy wszystkie osoby zainteresowane bezpieczeństwem pożarowym,  praktyków w zakresie projektowania, realizacji inwestycji, prewentystów oraz specjalistów ochrony przeciwpożarowej, którzy na co dzień spotykających się w swojej pracy zawodowej z problemami i wyzwaniami ochrony przeciwpożarowej. Udział w kongresie i wydarzeniach towarzyszących jest BEZPŁATNY. Zarezerwuj swój czas! Kongres to idealne miejsce, aby projektanci, instalatorzy, ekipy wykonawcze i montażowe, a także integratorzy systemów i służby serwisowe uzyskali wsparcie techniczne w zakresie nurtujących ich tematów. Uczestnicy dodatkowo będą mogli zasięgnąć bezpłatnych porad i konsultacji z zakresu prawidłowej interpretacji przepisów, prawa budowlanego, dochodzenia odszkodowań, finansowania inwestycji oraz dobrych praktyk w zakresie projektowania i montażu systemów. Przez cały dzień do dyspozycji uczestników dostępni będą Konsultanci: Eksperci branżowi i Rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń pożarowych, którzy służyć będą swoją wiedzą i doświadczeniem.

POZNAJ SZCZEGÓŁY:

REJESTRACJA - WEŹ UDZIAŁ: http://fire-expo.pl/rejestracja/
POBIERZ PROGRAM KONGRESU: http://fire-expo.pl/#harmonogram
POZNAJ SYLWETKI EKSPERTÓW: http://fire-expo.pl/#rada-programowa
TO ZOBACZYSZ na FIRE | SECURITY EXPO EXPO 2019: http://fire-expo.pl/
MASZ PROBLEM NA BUDOWIE? – SKONSULTUJ GO BEZPŁATNIE Z RZECZOZNAWCĄ DS. ZABEZPIECZEŃ PPOŻ

NOWOŚCI KONGRESOWE W PIGUŁCE:

 • Projektowane zmiany w zasadach uzyskiwania zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych
 • Rewolucja w przepisach o odpadach – operaty pożarowe
 • Wymagania dla instalacji i urządzeń przeciwpożarowych oraz okablowania przy aranżacji przestrzeni biurowych
 • Wymagania w zakresie ewakuacji w kontekście zmian w przepisach
 • Bezpieczeństwo pożarowe budynków biurowych, także w fazie budowy. Studium przypadku: "Pożar budynku na budowie kompleksu The Warsaw Hub w Warszawie"
 • Konieczność dostosowywania funkcjonujących budynków do nowych wymagań przepisów - zmiana warunków bezpieczeństwa pożarowego jako zmiana sposobu użytkowania budynku i jej konsekwencje
 • Wymagania stawiane napędom do klap odcinających wentylacji bytowej i pożarowej
 • Integracja systemów bezpieczeństwa na przykładzie Portu Praskiego
 • Mity vs technologia. Kryteria bezpiecznej transmisji bezprzewodowej w systemach SSP
 • RATOWANIE w „inny sposób” w świetle wymagań pożarowych Dyrektywy 305/2011, rozwiązania praktyczne
 • Projektowanie instalacji tryskaczowych za pomocą Aplikacji LIFEcad
 • Integracja i współdziałanie systemów oświetlenia awaryjnego, dynamicznego i sygnalizacji pożaru jako zapewnienie bezpieczniejszej ewakuacji z obiektu
 • Praktyczne stosowanie wymagań bezpieczeństwa pożarowego dla dachów płaskich
 • Projektowanie konstrukcji budowlanych z uwagi na warunki pożarowe - rola i zadania uczestników procesu w tym rola projektanta w kontekście Eurokodów
 • Bezpieczeństwo pożarowe magazynów z poziomami roboczymi
 • Próbka badawcza a końcowe zastosowanie wyrobu budowlanego – dokumentacja
 • BIM w praktyce projektowania bezpieczeństwa pożarowego
 • System detekcji gazu jako element bezpieczeństwa instalacji gazowej w budynkach użyteczności publicznej i w obiektach przemysłowych
 • Strategie procesu projektowego i wdrażania elementów infrastruktury ratowniczej w stanach zagrożenia
 • Podmiot właściwy do wykonania i utrzymania pasów przeciwpożarowych oddzielających linie kolejowe od obszarów leśnych
 • Bezpieczne rozwiązania dla elewacji, fasad i dachów m.in. budynków wysokich
 • Aluminiowo-szklane przegrody ognioodporne jako oddzielenia stref pożarowych i dróg ewakuacji
 • Kolorystyka i design w systemach i technologiach bezpieczeństwa
 • „Projektant – gdzie diabeł nie może” - niestandardowe rozwiązania projektowe
 • Kable i przewody do instalacji przeciwpożarowych
 • Wymagania CPR dla kabli – Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych (KDWU)
 • Zapobieganie wybuchom oraz pożarom pyłów poprzez wykrywanie i gaszenie iskier
 • Sterowanie stałymi automatycznymi urządzeniami gaśniczymi w oparciu o centrale serii IGNIS 2500
 • Wpływ instalacji oddymiania oraz stałych urządzeń gaśniczych na warunki ewakuacji i wymagania budowlane
 • Nowe kierunki w detekcji gazów w garażach i parkingach podziemnych
 • Realizacja scenariuszy do działań w czasie pożaru
 • Ciągłość zasilania i sterowania w warunkach pożaru
 • Ochrona przeciwprzepięciowa
 • Testów: GEMOS integracja wszystkich systemów związanych z bezpieczeństwem w budynku, FPM+ zintegrowana matryca sterowania urządzeniami ppoż, nowoczesnego systemu gaszenia zgodne z NFPA 2001 oraz UL2127, interfejsów użytkownika dla środowiska FDS (Fire Dynamics Simulator) - analiza rozchodzenia się dymu, zmian temperatury oraz koncentracji różnego rodzaju toksyn, dźwiękowych systemów ostrzegawczych (DSO), systemów różnicowania ciśnień FRANEC RC, systemów przewodów oddymiających typu PD, Sterowanie i kontrola w systemach wentylacji pożarowej (TSZ-200)
 • Pokazów: Radiowych systemów sygnalizacji pożarowej, najnowszej seria zasilaczy przeciwpożarowych  EN54C i EN54M, zraszaczy i głowic zraszających CMD K200 (CNBOP i VdS), pożarniczych węży tłocznych i ssawnych, innowacyjne symulatory ewakuacji ludzi z płonącego budynku, detektorów gazów (przekaźnikowe, z komunikacją MODBUS), tablice sygnalizacyjne, osłony do detektorów, sygnalizatory optyczno-akustyczne, detektory kondensacji pary wodnej, przetworniki różnicy ciśnień, presostaty
 • Ocena bezpieczeństwa pożarowego budynku za pomocą multisymulacji
 • Szkło komórkowe jako izolacja przed ogniem i toksycznymi gazami
 • Bezpieczeństwo danych, ochrona serwerowni
 • Mgła wodna w miejscach użyteczności publicznej, hotelach, muzeach czy zabytkowych budynkach
 • Zbiorniki zapasu wody p.poż i technologicznej – projektowanie, montaż i konserwacja w praktyce
 • Izolacja termiczna od wewnątrz w obiektach zabytkowych i loftowych
 • Bezpieczeństwo i monitoring: budynków, magazynów, kolei, składowisk/spalarni i lasów
 • Dobór rozwiązań pasywnych zabezpieczeń przeciwpożarowych z uwzględnieniem wymagań projektowych i uwarunkowań budowlanych – błędy koncepcyjne i wykonawcze
 • Zabezpieczania przepustów instalacyjnych w klasie odporności ogniowej do EI 240
 • Zabudowa szachtów instalacyjnych, pionów suchych i nawodnionych
 • Projektowanie, wykonywanie i konserwacja systemów ochrony odgromowej z zastosowaniem piorunochronów z wczesną emisją lidera
 • Automatyka zasilająco – sterująca
 • Komponenty i systemy dla ciepła, klimatyzacji, dystrybucji wody sanitarnej do użytku w pomieszczeniach mieszkalnych, przemysłowych i komercyjnych
 • Systemy przesyłowe umożliwiające bezpieczną i wydajną dystrybucję gazu
 • Zwalczanie pożarów w zarodku – wymagania i szkolenia dla pracowników firm i ekip budowlanych
 • Dobre praktyki w zarządzaniu bezpieczeństwem i monitorowania systemów przeciwpożarowych
 • Systemy przeciwpożarowe w procesach przemysłowych
 • Rola technicznych systemów zabezpieczeń w procesie zarządzania ryzykiem w ubezpieczeniach
 • Oferta naukowo-badawcza instytutów i jednostek uczelnianych…. i wiele innych

Chcesz wiedzieć więcej? Wejdź na http://www.fire-expo.pl

Kongres Pożarnictwa FIRE | SECURITY EXPO - zdjęcie

Kongres Pożarnictwa FIRE | SECURITY EXPO

26-07-2018 - 26-07-2018 Warszawa

Już 25 lipca 2019, DZIEŃ Z BEZPIECZEŃSTWEM POŻAROWYM na PGE NARODOWY! Nie może Cię zabraknąć! Przyjdź na Kongres Pożarnictwa FIRE SECURITY EXPO 20191! Jedno z najbardziej znanych w Polsce wydarzeń dla projektantów, instalatorów, specjalistów ppoż, wy...

Czytaj więcej

 
 • Wydrukuj stronę