Knauf Industries Polska Sp. z o.o.	Knauf Industries Polska Sp. z o.o.

Wydarzenia i targi Dodaj wydarzenie

Targi Ekologiczne, Komunalne, Surowców Wtórnych, Utylizacji i Recyklingu EKOTECH

01-03 marca 2011 Kielce Targi


Organizator:

Targi Kielce S.A.

Adres:

Zakładowa 1
25-672 Kielce
świętokrzyskie, Polska


Dane kontaktowe:

Adres:

Zakładowa 1 / nie podano
25-672 Kielce
świętokrzyskie, PolskaTargi Ekologiczne, Komunalne, Surowców Wtórnych, Utylizacji i Recyklingu EKOTECH

Zakres branżowy:

• Gospodarowanie odpadami: Odzysk (wykorzystanie) odpadów,  Unieszkodliwianie odpadów, Zbieranie odpadów, Transport odpadów, Segregacja odpadów, Obróbka odpadów, Składowanie odpadów, Gospodarka odpadami komunalnymi
• Wspomaganie gospodarki odpadami (badania, analizy, projektowanie, realizacja inwestycji)
• Wyroby dla gospodarki odpadowej: Uszczelnienia składowiska i powierzchni terenu, Wyposażenie składowisk, Wyposażenie sortowni odpadów, Urządzenia do unieszkodliwiania odpadów, Kompostowanie odpadów, Separatory, obróbka osadów ściekowych, Urządzenia do zmniejszania objętości odpadów, Pojemniki na odpady, Urządzenia do transportu, usuwania odpadów
• Analiza gleby, wód gruntowych i biogazu
• Rekultywacja terenów zdegradowanych
• Urządzenia do utrzymania czystości ulic, budynków i pomieszczeń
• Sprzęt do pielęgnacji zieleni
• Systemy oczyszczania, dystrybucji, ochrony, uzdatniania i kontroli wody pitnej
• Systemy i urządzenia do oczyszczania ścieków przemysłowych i komunalnych
• Sprzęt do ochrony wody przed zanieczyszczeniem
• Oczyszczanie ścieków i odcieków
• Inżynieria wodna
• Systemy wodno-kanalizacyjne
• Pompy, pompownie, armatura
• Melioracja
• Ochrona przed powodzią
• Analiza, kontrola i pomiar powietrza
• Fizyczna, elektrostatyczna, chemiczna obróbka powietrza
• Termiczna obróbka i spalanie zanieczyszczeń gazowych
• Schładzanie powietrza i gazu
• Przemysłowe filtry powietrzne
• Pomiar hałasu i wibracji
• Systemy ograniczania hałasu
• Ekspozycja sprzętu i pojazdów dla sektora gospodarki komunalnej

IX Targi Ekologiczne, Komunalne, Surowców Wtórnych, Utylizacji i Recyklingu EKOTECH  - zdjęcie

IX Targi Ekologiczne, Komunalne, Surowców Wtórnych, Utylizacji i Recyklingu EKOTECH

04-03-2008 - 06-03-2008 (04-06 marca 2008) Kielce

Targi Ekologiczne, Komunalne, Surowców Wtórnych, Utylizacji i Recyklingu EKOTECH Zakres branżowy: • Gospodarowanie odpadami: Odzysk (wykorzystanie) odpadów,  Unieszkodliwianie odpadów, Zbieranie odpadów,...

Czytaj więcej