Szkolenie Dodaj szkolenie

Podwykonawcy na Kontraktach realizowanych zgodnie z Warunkami Kontraktu FIDIC

1290.00 PLN 1290,00 zł + 23% VAT

Program szkolenia

Dzień I

1.Opis przedmiotu zamówienia:
• zakres Robót Generalnego Wykonawcy,
• zakres Robót Podwykonawcy.

2.Warunki Kontraktu:
• dla Generalnego Wykonawcy,
• dla Podwykonawcy.

3.Strony Kontraktu i Inżynier a Podwykonawca:
• obowiązki Stron,
• obowiązki i uprawnienia Inżyniera,
• obowiązki i uprawnienia Podwykonawcy.

4.Wiedza o Kontrakcie niezbędna Podwykonawcy na etapie negocjowania umowy z Generalnym Wykonawcą:
• Załącznik do Oferty,
• sposób ustalenia wynagrodzenia,
• inni Podwykonawcy Generalnego Wykonawcy.

5.Przebieg realizacji Kontraktu zgodnie z warunkami FIDIC – sekwencja zdarzeń , procedury i dokumenty:
• rozpoczęcie Kontraktu,
• realizacja Kontraktu.

Dzień II

1.Przebieg realizacji Kontraktu zgodnie z warunkami FIDIC – sekwencja zdarzeń, procedury i dokumenty (c.d.):
• realizacja Kontraktu,
• zmiany,
• zakończenie Robót i przejęcie przez Zamawiającego, Świadectwo Przejęcia.

2.Okres Zgłaszania Wad:
• odpowiedzialność za wady,
• zakończenie Kontraktu – procedury i dokumenty,
• Świadectwo Wykonania.

3.Zmiany - definicje, procedury.

4.Finansowanie Robót - cena kontraktowa i płatność.

5.Zawieszenie Robót i rozwiązanie Kontraktu - uprawnienia Stron.

6.Ryzyko i odpowiedzialność, Siła Wyższa.

7.Roszczenia i spory:
• uprawnienia Podwykonawcy,
• powody,
• procedury i sankcje,
• rozstrzyganie sporów.

8.Panel dyskusyjny.

Cel szkolenia

Szkolenie polecamy Podwykonawcom działającym na podstawie umowy zawartej z Generalnym Wykonawcą, przy realizacji Kontraktów prowadzonych w oparciu o Warunki Kontraktu FIDIC. Szkolenie skierowane jest również do Generalnych Wykonawców, którzy w swoich umowach z Podwykonawcami zamierzają stosować lub stosują Warunki Kontraktu FIDIC .

Szkolenie realizowane jest w formie interaktywnej, w kameralnej grupie, co umożliwia trenerowi na bieżąco analizować sytuacje problemowe zgłaszane przez uczestników a także pozwala na wymianę doświadczeń pomiędzy uczestnikami.

Prowadzący

Absolwentka Politechniki Warszawskiej, inżynier z wieloletnim doświadczeniem w dziedzinie budownictwa. Członek Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, Członek Międzynarodowej Federacji Inżynierów Konsultantów FIDIC / SIDIR. Posiada Certyfikat Niezależnego Inżyniera Konsultanta. Kluczowe kwalifikacje: doświadczenie w zarządzaniu kontraktem, przygotowywaniu, administrowaniu oraz wdrażaniu projektów wraz z zapewnianiem jakości i kontrolą kosztów zgodnie z szeroko rozpoznawalnymi standardami międzynarodowymi, znajomość warunków kontraktowych FIDIC oraz uregulowań Banku Światowego, jak również polskiego prawa budowlanego oraz prawa zamówień publicznych, doświadczenie w przygotowywaniu i negocjacji roszczeń. Posiada uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji projektanta oraz kierownika budowy i robót w specjalności konstrukcyjno-budowlanej. Aktualnie prowadzi firmę doradczą specjalizującą się w zarządzaniu realizacją projektów przy zastosowaniu warunków kontraktowych FIDIC.
Termin:

21.08.2012 - 22.08.2012

Adres:

Warszawa

Pokaż na mapie
 
Skontaktuj się z firmą:
 - zdjęcie

J.G.Training

Olesińska 21
02-548 Warszawa
mazowieckie, Polska

Rozmawiamy w językach:

polski


Karta firmy:
Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi budowa.org!
Dziękujemy!
  • Wydrukuj stronę

Inne szkolenia tego organizatora:

Realizacja inwestycji zgodnie z Warunkami Kontraktu FIDIC
08.10.2013 - 09.10.2013 Warszawa

Zarządzanie budowlanym projektem inwestycyjnym
16.09.2013 - 17.09.2013 Warszawa