Szkolenie Dodaj szkolenie

Zasady zrównoważonego rozwoju w budownictwie według wzorów LEED

1190.00 PLN 1190,00 PLN + 23% VAT

Program szkolenia

1. W czym pomocny jest LEED i jakie korzyści daje certyfikat?

• proekologiczne ukierunkowanie inwestycji,
• sugestie projektowe – LEED jako podręcznik projektowania,
• oszczędności i zadowolenie użytkowników,
• satysfakcja i prestiż.

2. Struktura LEED i wybór najodpowiedniejszej kategorii dla poszczególnych obiektów spośród:

• New Construction (nowobudowane obiekty),
• Core and Shell (obiekty w stanie developerskim),
• Schools (szkoły),
• Existing Buildings (istniejące obiekty),
• Commercial Interiors (powierzchnie najmowane).

3. System oceny:

• poziomy certyfikacji: certyfikowany, srebrny, złoty, platynowy,
• instytucja oceniająca ocenia wnioski,
• czas oceny,
• ile punktów za co,
• punkty tanie i drogie.

4. Napotykane trudności:

• wymagania amerykańskie a realia polskie,
• koszty wprowadzenia rozwiązań ekologicznych, administracyjne, przygotowania wniosku.

5. Procedura postępowania:

• ocena wstępna możliwości otrzymania certyfikatu,
• oszacowanie kosztów,
• organizacja zespołu certyfikującego,
• opracowanie wytycznych dla realizowanego projektu,
• implementacja wybranych rozwiązań na etapie projektowania i realizacji,
• przygotowanie wniosków aplikacyjnych.

6. Omówienie szczegółowych wymagań tzw. kredytów z podziałem na:

• kredyty ”łatwe”,
• kredyty „trudne”,
• kredyty bardzo wymagające.

7. Panel dyskusyjny.

Cel szkolenia

LEED to amerykański system oceny budynków, który za podstawę oceny przyjmuję zasady zrównoważonego rozwoju. Obecny w Polsce od niedawna, doczekał się na razie trzech obiektów nagrodzonych certyfikatem, choć co najmniej dwadzieścia kolejnych stara się o pozytywną weryfikację. Na całym świecie przyznano takich certyfikatów blisko 12 tysięcy - dla obiektów komercyjnych.

Certyfikat LEED to przede wszystkim prestiż, ale również wymierne korzyści z niższych kosztów eksploatacji, lepszego środowiska pracy i życia. LEED wyróżnia się spośród podobnych systemów certyfikacji naciskiem na jakość środowiska wewnątrz i na zewnątrz obiektu budowlanego. LEED to coś znacznie więcej niż świadectwo energetyczne i na dodatek jest dobrze zdefiniowany.

Szkolenie adresowane jest do osób chcących poznać najnowsze trendy budownictwa ekologicznego na podstawie amerykańskiego sposobu certyfikacji ekologicznej o największym zasięgu na świecie. Szkolenie może być szczególnie przydatne dla projektantów zamierzających projektować zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. Zainteresowani będą również inwestorzy i developerzy, bo informacje zdobyte podczas szkolenia pozwolą im podjąć decyzję o przystąpieniu do programu.

Na szkoleniu przedstawimy m.in.:

• wymagania LEED dotyczące lokalizacji obiektów, ograniczania zużycia wody, energii, ograniczenia emisji zanieczyszczeń, gospodarki odpadami, aranżacji wnętrz,
• wymagania stawiane obiektom budowlanym na przykładzie procedury certyfikacyjnej Commercial Interiors (istnieje również możliwość wyboru szczegółowego omówienia kategorii Core and Shell)),
• przykłady z praktyki certyfikacji dla przypadków CI.

Zajęcia odbywają się w kameralnej grupie, co umożliwia uczestnikom czynny udział w szkoleniu i wyjaśnianie na bieżąco pojawiających się wątpliwości. W trakcie szkolenia przewidziano czas na analizę przykładów, odpowiedzi na pytania, konsultacje i dyskusję.

Prowadzący

Inżynier z wieloletnim doświadczeniem w dziedzinie budownictwa i inwestycji, doświadczony trener. Kierował zespołem certyfikacji pierwszego w Polsce obiektu nagrodzonego certyfikatem LEED w kategorii CI i jedynego jak dotychczas na poziomie Gold. Konsultant w procesach certyfikacji LEED projektów w Rosji i Hiszpanii.

Od 1990 roku posiada uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami w zakresie konstrukcyjnym. Posiada duże doświadczenie w zakresie pomocy technicznej i doradztwie dla inwestorów prywatnych i dla państwowych instytucji wdrażających i bezpośrednich beneficjentów w zakresie projektów infrastrukturalnych, transportowych, kubaturowych i społecznych finansowanych w ramach różnych programów pomocowych Unii Europejskiej.

Członek Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa i Międzynarodowej Federacji Inżynierów Konsultantów (FIDIC) poprzez Stowarzyszenie Inżynierów Doradców i Konsultantów (SIDIR). Posiada Certyfikat Niezależnego Inżyniera Konsultanta FIDIC i doświadczenie na stanowisku członka zespołu Inżyniera Kontraktu. Specjalista w zakresie interpretacji i adaptacji Warunków Kontraktowych FIDIC.
Termin:

03.07.2012 - 04.07.2012

Adres:

Sala szkoleniowa w centrum Warszawy

Pokaż na mapie
 
Skontaktuj się z firmą:
 - zdjęcie

J.G.Training

Olesińska 21
02-548 Warszawa
mazowieckie, Polska

Rozmawiamy w językach:

polski


Karta firmy:
Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi budowa.org!
Dziękujemy!
  • Wydrukuj stronę

Inne szkolenia tego organizatora:

Realizacja inwestycji zgodnie z Warunkami Kontraktu FIDIC
08.10.2013 - 09.10.2013 Warszawa

Zarządzanie budowlanym projektem inwestycyjnym
16.09.2013 - 17.09.2013 Warszawa