Szkolenie Dodaj szkolenie

PRAWO WODNE - realizacja i eksploatacja urządzeń wodnych w świetle aktualnych przepisów

590.00 PLN 590,00 pln netto + 23% VAT

Program szkolenia

1. Podstawowe zasady ustawy:

• podział i własność wód,
• gospodarowanie mieniem związanym z gospodarką wodną,
• zasady ustalani linii brzegu,
• utrzymanie wód i zasady partycypacji w kosztach ich utrzymania,
• zmiany stanu wody na gruncie.

2. Budownictwo wodne w świetle przepisów Prawa wodnego i Prawa budowlanego:

• urządzenia wodne jako obiekty budowlane, obowiązek ich utrzymywania,
• partycypacja w kosztach utrzymania urządzeń wodnych,
• zmiany przepisów w odniesieniu do rozbiórki lub legalizacji urządzeń wodnych,
• rozbiórka lub legalizacja urządzeń wodnych,
• regulacja rzek,
• melioracje wodne, na kim spoczywają obowiązki utrzymywania urządzeń melioracji wodnych,
• funkcjonowanie urządzeń melioracji wodnych na terenach zurbanizowanych.

3. Ochrona przed powodzią:

• nowe zasady wyznaczanie obszarów szczególnego zagrożenia powodzią,
• zakazy obowiązujące na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią,
• decyzje zwalniające z zakazów, przepisy przejściowe.

4.Pozwolenia wodnoprawne w zakresie korzystania z wód i wykonywania urządzeń wodnych:

• zakres i warunki wykonywania pozwolenia wodnoprawnego,
• wymagania związane z zawartością operatu wodnoprawnego,
• nowe przepisy określające kto jest stroną w postępowaniu wodnoprawnym,
• przypadki w których można cofnąć pozwolenie wodnoprawne,
• stwierdzenie wygaśnięcia pozwolenia wodnoprawnego,
• warunki, w których można na zakład nałożyć obowiązki wynikające z zakończenia korzystania z wód,
• instrukcja gospodarowania wodą, ograniczenia wynikające z konieczności zachowania przepływu nienaruszalnego,
• organy właściwe w sprawach gospodarowania wodami.

5. Zasady prowadzenia postępowań w sprawach o ustalenie odszkodowania.

6. Dyskusja, przykłady, pytania.

Cel szkolenia

Szkolenie prowadzone jest w oparciu o przepisy ustawy Prawo wodne oraz w oparciu o ustawę Prawo budowlane.

Omówimy m.in. ostatnio zmienione przepisy związane z oceną ryzyka przeciwpowodziowego a także wdrażaniem celów środowiskowych.

Szkolenie polecamy:

• pracownikom organów administracji publicznej, w tym przedstawicielom starostw powiatowych, urzędów marszałkowskich, urzędów wojewódzkich, gmin, innych,
• pracownikom przedsiębiorstw, których dotyczą omawiane regulacje.

Wykładowca omówi m.in.:

• zasady wydawania pozwoleń wodnoprawnych,
• zasady rozpatrywania wniosków o odszkodowania,
• zasady wyznaczania obszarów szczególnego zagrożenia powodzią,
• przepisy określające kto jest stroną w postępowaniu wodnoprawnym,
• obowiązki zakładów użytkujących urządzenia wodne wynikające z Prawa budowlanego,
• przepisy dotyczące rozbiórki lub legalizacji urządzeń wodnych,
• warunki legalizacji urządzeń wodnych wykonanych bez pozwolenia wodnoprawnego,
• możliwości przywrócenia stanu pierwotnego w przypadku zmiany stosunków wodnych na gruncie,
• możliwości przywrócenia funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracji wodnych,
• inne regulacje wynikające z Prawa wodnego oraz rozporządzeń (w sprawie zakresu instrukcji gospodarowania wodą, w sprawie prowadzenia dziennika gospodarowania wodą, w sprawie ewidencji urządzeń melioracyjnych).

Prowadzący

Pracownik Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej. Specjalistka w zakresie orzecznictwa administracyjnego w dziedzinie gospodarki wodnej. Współautorka Prawa wodnego i przepisów wykonawczych, jak również interpretacji tej ustawy. Autorka artykułów z dziedziny gospodarki wodnej i Prawa Wodnego, prowadzi zajęcia z Prawa wodnego dla studentów Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej oraz na szkoleniach dla pracowników administracji z zakresu Prawa wodnego.
Termin:

24.04.2012 - 24.04.2012

Adres:

Sala szkoleniowa w Warszawie

Pokaż na mapie
 
Skontaktuj się z firmą:
 - zdjęcie

J.G.Training

Olesińska 21
02-548 Warszawa
mazowieckie, Polska

Rozmawiamy w językach:

polski


Karta firmy:
Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi budowa.org!
Dziękujemy!
  • Wydrukuj stronę

Inne szkolenia tego organizatora:

Realizacja inwestycji zgodnie z Warunkami Kontraktu FIDIC
08.10.2013 - 09.10.2013 Warszawa

Zarządzanie budowlanym projektem inwestycyjnym
16.09.2013 - 17.09.2013 Warszawa