Szkolenie Dodaj szkolenie

Rozszerzona karta charakterystyki jako najważniejszy dokument w łańcuchu dostaw

590.00 PLN 590,00 PLN netto + 23% VAT

Program szkolenia

1. Informacje przekazywane w łańcuchu dostaw:

• kiedy należy je dostarczyć,
• czego dotyczą,
• oświadczenia, certyfikaty – kogo dotyczą i czy trzeba je wypełniać.

2. Karta charakterystyki jako najważniejszy dokument przekazywany w łańcuchu dostaw:

• jaki zastosować format karty,
• jak powinny wyglądać karty w 2012 roku,
• okresy przejściowe dla substancji/mieszaniny,
• jakie informacje powinny być podane w karcie charakterystyki,
• jak zapisywać klasyfikację w sekcji 2 i 3,
• w jaki sposób podawać identyfikator produktu,
• jak wypełnić podsekcję 2.2 dotyczącą oznakowania,
• z czego korzystać tworząc kartę,
• NDSy UE,
• co oznacza dostarczenie karty na żądanie,
• kiedy należy dokonać aktualizacji karty,
• kary związane z kartami charakterystyki.

3. Scenariusze narażania jako załączniki do kart charakterystyki:

• kto powinien je sporządzać,
• jak powinny wyglądać,
• skąd wynika konieczność tworzenia scenariuszy narażenia,
• w jaki sposób je dołączać do kart charakterystyki,
• jakie informacje powinny zawierać,
• czy dalszy użytkownik musi przekazywać wszystkie, które uzyska od producenta,
• jak je sporządzać, czy wystarczy jedynie ich przetłumaczenie z raportu bezpieczeństwa chemicznego,
• czy jest format i należy go zastosować.

4. Omówienie przykładowych kart charakterystyki lub kart dostarczonych przez uczestników szkolenia - dyskusja i wymiana poglądów oraz opinii.

Cel szkolenia

Szkolenie polecamy osobom zajmującym się kartami charakterystyki w przedsiębiorstwach jak również organom nadzoru.

Celem szkolenia jest omówienie karty charakterystyki oraz załączników do karty - tzw. scenariuszy narażenia.

Uczestnicy szkolenia:

• zostaną zapoznani z aktualnymi przepisami dotyczącymi kart charakterystyki,
• poznają nowy format karty i okresy przejściowe z nią związane,
• dowiedzą się jakie informacje muszą zostać zawarte w karcie, jakich informacji wymagać od swoich dostawców i na co zwrócić największą uwagę kiedy karta zostanie dostarczona z produktem.

Szkolenie prowadzone jest w formie wykładu oraz krótkich warsztatów.

Prowadzący

Główny Specjalista w Departamencie ds. Substancji i Preparatów Niebezpiecznych w Biurze do Spraw Substancji i Preparatów Chemicznych. Odpowiedzialna za pracę Krajowego Centrum Informacyjnego ds. REACH. Zajmuje się sprawami dotyczącymi rozporządzenia REACH, klasyfikacją i oznakowaniem chemikaliów. Ponadto Reprezentuje Krajowe Centrum Informacyjnego ds. REACH (Polski Helpdesk ds. REACH) w unijnej sieci REACH HELP NET, która działa w ramach ECHA (Europejskiej Agencji Chemikaliów) w Helsinkach. Jest członkiem grupy roboczej Komisji Europejskiej w sprawie Klasyfikacji i Oznakowania Niebezpiecznych Substancji w Europejskim Biurze Chemicznym, członkiem Grupy Roboczej dot. Niebezpiecznych Preparatów oraz uczestnikiem spotkań Grupy Roboczej, która stanowi jednostkę pomocniczą dla Komisji Europejskiej w zagadnieniach dotyczących Dyrektywy Preparatowej. Współpracuje z przemysłem w sprawie ustawodawstwa chemicznego głownie klasyfikacji, oznakowania, kart charakterystyki oraz wypełniania wytycznych rozporządzenia REACH.
Termin:

14.03.2012 - 14.03.2012

Adres:

Centrum szkoleniowe w Warszawie

Pokaż na mapie
 
Skontaktuj się z firmą:
 - zdjęcie

J.G.Training

Olesińska 21
02-548 Warszawa
mazowieckie, Polska

Rozmawiamy w językach:

polski


Karta firmy:
Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi budowa.org!
Dziękujemy!
  • Wydrukuj stronę

Inne szkolenia tego organizatora:

Realizacja inwestycji zgodnie z Warunkami Kontraktu FIDIC
08.10.2013 - 09.10.2013 Warszawa

Zarządzanie budowlanym projektem inwestycyjnym
16.09.2013 - 17.09.2013 Warszawa