Szkolenie Dodaj szkolenie

Realizacja projektów w ramach POKL

1190.00 PLN 1190,00 PLN netto + 23% VAT

Program szkolenia

I dzień

1. Akty prawne i dokumenty programowe - podstawa realizacji projektów POKL.

2. Wniosek o dofinansowanie projektów z POKL- cele, wskaźniki, działania, doświadczenie beneficjenta.

3. Harmonogram realizacji projektu.

4. Budżet ogólny i budżet szczegółowy projektu.

5. Koszty: bezpośrednie i pośrednie, cross-financing, podatek VAT, wkład własny, pomoc publiczna.

6. Procedura wyboru projektów POKL.

7. Umowa o dofinansowanie projektu - obowiązki beneficjenta.

8. Załącznik do umowy- harmonogram płatności.

9. Zmiany w projekcie.

10. Zasady finansowania projektów.

11. Kwalifikowalność wydatków PO KL.

12. Dokumentowanie poniesionych wydatków (koszty bezpośrednie, pośrednie, wkład własny, cross-financing,…)

13. Ćwiczenie: ocena prawidłowości opisu przykładowych dokumentów finansowych.

14. Ćwiczenie: opisywanie dokumentów księgowych projektu.

II dzień

1. Terminy składania wniosków o płatność.

2. Wniosek o płatność - omówienie formularza.

3. Prezentacja przykładów - 1 i 2 wniosek o płatność.

4. Ćwiczenie: zmiany w harmonogramie płatności we wnioskach o płatność.

5. Załącznik nr 1 do wniosku o płatność - sposoby wykazywania wydatków, przykłady.

6. Ćwiczenie: wprowadzanie dokumentów finansowych do załącznika nr 1

7. Załącznik nr 2 do wniosku o płatność - omówienie, przykłady.

8. Wypełnianie załącznika nr 2 do wniosku o płatność.

9. Wskaźniki POKL.

10. PEFS.

11. Korekty finansowe i nieprawidłowości.

12. Najczęściej popełniane błędy przez beneficjentów.

13. O czym powinni wiedzieć beneficjenci przystępujący do realizacji projektu:
• plany kont, procedura obiegu dokumentów,
• procedura zatwierdzania i kontroli dokumentów,
• cena i jakość zlecanych zadań,
• promocja UE,
• protokoły odbioru prac,
• karty czasu pracy,
• zasada konkurencyjności
• podatek VAT.

14. Dyskusja i pytania.

Cel szkolenia

Szkolenie skierowane jest do:

• instytucji wdrażających Program Operacyjny Kapitał Ludzki,
• beneficjentów realizujących projekty konkursowe w ramach PO KL,
• beneficjentów, którzy planują realizować projekty w ramach PO KL.

Szkolenie będzie przydatne osobom odpowiedzialnym za kierowanie projektem, nadzór finansowy, rozliczanie i sprawozdawczość.

Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy o zasadach i praktycznych aspektach przygotowania wniosku o dofinansowanie a także realizacji i rozliczania projektów POKL. Uczestnicy zdobędą umiejętności, które pozwolą im w prawidłowy sposób przygotować i zrealizować projekt unikając ewentualnych błędów. Na zajęciach prezentowane będą oryginalne wnioski o płatność projektów z różnych Działań POKL i z różnych województw. Uczestnicy zapoznają się z wnioskiem o dofinansowanie projektu, wnioskiem o płatność a także kwalifikowalnością wydatków i zasadami finansowania POKL.

Podczas szkolenia uczestnicy zdobędą praktyczną wiedzę na temat m.in:

• rozliczania projektów UE,
• ponoszenia i prawidłowego dokumentowania wydatków,
• przygotowania wniosków o płatność, w tym załączników nr 1 i 2,
• dokonywania zmian w projekcie.

Prowadzący

Specjalistka w zakresie pozyskiwania i rozliczania projektów realizowanych w ramach PO KL, ekspert długoterminowy w programie PHARE TOURIN III, od 9 lat prowadzi firmę doradczą specjalizującą się w prowadzeniu i rozliczaniu realizowanych projektów. Doświadczenie praktyczne zdobywała m.in. w Instytucjach Wdrażających SPO RZL 2004-2007. Posiada umiejętności związane m.in. z tworzeniem dokumentacji programowych, oceną formalną, pisaniem i rozliczaniem wniosków o dofinansowanie projektów (SPO RZL, PO KL ) (Działanie 1.4, 1.6 i 2.3 SPO RZL oraz 2.1.1; 6.1.1, 6.2, 7.2.1, 9.3, 9.1.1 POKL), w tym: przygotowaniem wniosków o płatność i sprawozdawczością przygotowywaniem sprawozdań, współpracą z księgowością i audytorami.
Termin:

16.04.2012 - 17.04.2012

Adres:

Centrum szkoleniowe w Warszawie

Pokaż na mapie
 
Skontaktuj się z firmą:
 - zdjęcie

J.G.Training

Olesińska 21
02-548 Warszawa
mazowieckie, Polska

Rozmawiamy w językach:

polski


Karta firmy:
Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi budowa.org!
Dziękujemy!
  • Wydrukuj stronę

Inne szkolenia tego organizatora:

Realizacja inwestycji zgodnie z Warunkami Kontraktu FIDIC
08.10.2013 - 09.10.2013 Warszawa

Zarządzanie budowlanym projektem inwestycyjnym
16.09.2013 - 17.09.2013 Warszawa