Szkolenie Dodaj szkolenie

Poświadczenia i deklaracje wydatków w systemie realizacji PO IiŚ

590.00 PLN 590,00 pln netto + 23% VAT
Uczestnicy poznają na szkoleniu:

• główne założenia obiegu środków w ramach PO IiŚ,
• znaczenie wniosków o płatność oraz poświadczeń i deklaracji wydatków w systemie wdrażania,
• dokumenty związane z poświadczaniem wydatków w PO IiŚ,
• zasady poświadczania wydatków w PO IiŚ,
• praktyczne rady w zakresie efektywnego planowania certyfikacji w ramach PO IiŚ.

Metody prowadzenia zajęć:

• wykład,
• case-study – analiza przypadków,
• warsztaty – rozwiązywanie kilku praktycznych przykładów,
• dyskusja i omawianie problemów

Program szkolenia

1. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko – podstawowe założenia finansowe.

2. Główne założenia obiegu środków finansowych w ramach PO IiŚ.

3. Dokumenty związane z poświadczaniem wydatków w ramach PO IiŚ.

4. Elementy poświadczenia w ramach PO IiŚ i ich znaczenie.

5. Wpływ wyników kontroli, w tym zidentyfikowanych nieprawidłowości w projektach, na poświadczenie w ramach PO IiŚ, z uwzględnieniem momentu identyfikacji nieprawidłowości. Korekty dodatnie wniosków o płatność – kiedy, jak i dlaczego je robić.

6. Poświadczenie i deklaracja wydatków oraz wniosek o płatność okresową od Instytucji Pośredniczącej II stopnia do Instytucji Pośredniczącej – zasady sporządzania:
• wnioski o płatność beneficjentów, korekty wniosków o płatność,
• rejestr obciążeń na projekcie, w tym kwoty do odzyskania, kwoty wycofane po anulowaniu,
• zaliczki.

7. Rola wniosków o płatność w systemie wdrażania PO IiŚ.

8. Elementy efektywnego planowania wydatków i certyfikacji na poziomie IW/IP.

Cel szkolenia

Szkolenie dedykowane jest pracownikom Instytucji Wdrażających oraz Instytucji Pośredniczących wdrażających Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko odpowiedzialnych za przygotowanie i weryfikację poświadczenia i deklaracji wydatków oraz wniosku o płatność okresową od IP II do IP.

Głównym celem szkolenia jest zdobycie wiedzy na temat zasad prawidłowego poświadczania wydatków w ramach PO IiŚ oraz zapoznanie uczestników z praktycznymi radami w zakresie skutecznego planowania certyfikacji na poziomie IW/IP.

Prowadzący

Ekspert – praktyk, absolwentka Politechniki Warszawskiej, posiada kilkuletnie doświadczenie we wdrażaniu jednej z osi priorytetowej PO IiŚ w jednostce administracji publicznej, jako lider zespołu ds. weryfikacji rozliczeń odpowiada m.in. za koordynację zadań związanych z rozliczaniem projektów realizowanych przez beneficjentów, bezpośrednim rozliczaniem tzw. dużych projektów (o wartości pow. 230 mln zł), opiniowaniem dokumentów związanych z wdrażaniem PO IiŚ a także planowaniem prognoz certyfikacji i poświadczaniem wydatków poniesionych przez beneficjentów do instytucji wyższego szczebla. Prowadzi szkolenia związane m.in. z planowaniem certyfikacji, rozliczaniem projektów w ramach POIiŚ a także kwalifikowalnością wydatków i kosztów.
Termin:

28.03.2012 - 28.03.2012

Adres:

Sala szkoleniowa w Warszawie

Pokaż na mapie
 
Skontaktuj się z firmą:
 - zdjęcie

J.G.Training

Olesińska 21
02-548 Warszawa
mazowieckie, Polska

Rozmawiamy w językach:

polski


Karta firmy:
Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi budowa.org!
Dziękujemy!
  • Wydrukuj stronę

Inne szkolenia tego organizatora:

Realizacja inwestycji zgodnie z Warunkami Kontraktu FIDIC
08.10.2013 - 09.10.2013 Warszawa

Zarządzanie budowlanym projektem inwestycyjnym
16.09.2013 - 17.09.2013 Warszawa