Szkolenie Dodaj szkolenie

Zarządzanie budową na podstawie Warunków Kontraktu FIDIC

1390.00 PLN 1390,00 pln netto + 23% VAT

Program szkolenia

Dzień I

1. Wprowadzenie:


• Federacja Inżynierów Konsultantów FIDIC.
• Warunki Kontraktowe FIDIC - ogólne założenia, rodzaje, zastosowania.

2. Warunki Kontraktowe FIDIC dla robót projektowanych przez Zamawiającego.

• Warunki Ogólne – zawartość, układ.
• Warunki Szczególne – spójność z polskim prawem i dostosowanie do wymagań projektu.

3. Strony Kontraktu i Inżynier – obowiązki i uprawnienia FIDIC – Konsekwencje niewypełniania obowiązków:

• Zamawiający (kl.2).
• Inżynier (kl.3).
• Wykonawca (kl.4).

4. Podwykonawcy Mianowani, Personel, Urządzenia i Materiały - (kl. 5,6, 7) - obowiązki stron.

5. Przebieg realizacji Kontraktu zgodnie z warunkami FIDIC (kl. 8,9,10) - Sekwencja zdarzeń:


• Rozpoczęcie kontraktu – procedury i dokumenty.
• Realizacja – procedury i dokumenty.
• Zakończenie robót i przejęcie przez Zamawiającego – procedury i dokumenty.

Dzień II

1. Okres Zgłaszania Wad:


• Odpowiedzialność za wady (kl.11).
• Zakończenie Kontraktu – procedury i dokumenty.

2. Zmiany (kl.13) - definicje, procedury:

• Polecenie zmiany (kl. 13.1).
• Zapytanie (kl. 13.3).

3. Płatności za wykonanie robót - obowiązki stron:

• Obmiary i wycena (kl. 12).
• Cena kontraktowa i płatność (kl. 14) - procedury i dokumenty.

4. Zawieszenie robót i odstąpienie (kl.15, 16):

• Powody zawieszenia i odstąpienia,
• Konsekwencje.
• Wykonawstwo zastępcze.

5. Ryzyko i odpowiedzialność, Siła Wyższa, Ubezpieczenia (kl.17, 18, 19):

• Zarządzanie ryzykiem.
• Obowiązki stron.
• Kontraktowe Zabezpieczenia Zamawiającego i Wykonawcy (gwarancje, ubezpieczenia).

6. Roszczenia i spory (kl. 20):

• powody,
• procedury i sankcje,
• rozstrzyganie sporów.

7. Pytania, dyskusja, konsultacje.

Cel szkolenia

Warunki Kontraktu FIDIC są coraz częściej stosowane przez Inwestorów w umowach o roboty budowlane. Warunki te, ze względu na specyficzny sposób ich redakcji, wymagają dokładnego poznania i umiejętności stosowania w praktyce.

Proponujemy Państwu szkolenie, którego celem jest zapoznanie uczestników z praktycznymi aspektami zastosowania procedur FIDIC a także zwrócenie uwagi na sytuacje, w których istnieje konieczność analizowania zgodności tych procedur z polskim prawem.

Prowadzący

Absolwentka Politechniki Warszawskiej, inżynier z wieloletnim doświadczeniem w dziedzinie budownictwa. Członek Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, Członek Międzynarodowej Federacji Inżynierów Konsultantów FIDIC / SIDIR. Posiada Certyfikat Niezależnego Inżyniera Konsultanta.

Kluczowe kwalifikacje: doświadczenie w zarządzaniu kontraktem, przygotowywaniu, administrowaniu oraz wdrażaniu projektów wraz z zapewnianiem jakości i kontrolą kosztów zgodnie z szeroko rozpoznawalnymi standardami międzynarodowymi, znajomość warunków kontraktowych FIDIC oraz uregulowań Banku Światowego, jak również polskiego prawa budowlanego oraz prawa zamówień publicznych, doświadczenie w przygotowywaniu i negocjacji roszczeń.

Posiada uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji projektanta oraz kierownika budowy i robót w specjalności konstrukcyjno-budowlanej.

Aktualnie prowadzi firmę doradczą specjalizującą się w zarządzaniu realizacją projektów przy zastosowaniu warunków kontraktowych FIDIC.
Termin:

22.03.2012 - 23.03.2012

Adres:

Sala szkoleniowa w Warszawie

Pokaż na mapie
 
Skontaktuj się z firmą:
 - zdjęcie

J.G.Training

Olesińska 21
02-548 Warszawa
mazowieckie, Polska

Rozmawiamy w językach:

polski


Karta firmy:
Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi budowa.org!
Dziękujemy!
  • Wydrukuj stronę

Inne szkolenia tego organizatora:

Realizacja inwestycji zgodnie z Warunkami Kontraktu FIDIC
08.10.2013 - 09.10.2013 Warszawa

Zarządzanie budowlanym projektem inwestycyjnym
16.09.2013 - 17.09.2013 Warszawa