Szkolenie Dodaj szkolenie

Obrót międzynarodowy - przepisy celne i podatkowe oraz ich praktyczne zastosowanie

1190.00 PLN 1190,00 PLN netto + 23% VAT

Program szkolenia

Dzień I

Praktyczne zastosowanie przepisów Prawa celnego oraz zasad obrotu towarowego w ramach Wspólnoty


1.Procedury i przeznaczenia celne - zastosowanie:


• warunki zastosowania gospodarczych procedur celnych,
• procedury zawieszające i ich zakończenie,
• korzystanie z procedury uproszczonej, ze szczególnym uwzględnieniem procedury uproszczonej w miejscu,
• wartość celna towaru, zasady ustalania wartości celnej, rodzaje kosztów wliczanych do wartości celnej lub wliczanych do podstawy opodatkowania podatkiem VAT,
• pojęcie długu celnego i dłużnika, dłużnicy solidarni, uiszczenie długu celnego, stosowanie zabezpieczenia majątkowego, zwolnienia z obowiązku składania zabezpieczenia,
• stosowanie odroczenia zapłaty należności celnych, uzyskanie pozwolenia.

2.Stosowanie zwolnień z należności celnych przywozowych:

• katalog zwolnień celnych,
• warunki stosowania zwolnień celnych,
• dozór celny po zastosowaniu zwolnienia z należności celnych.

3.Ustalanie pochodzenia towaru, dokumentowanie pochodzenia towarów i zasady stosowania stawek celnych:

• uzyskanie Wiążącej Informacji Taryfowej i jej stosowanie na obszarze celnym Wspólnoty,
• Wiążąca Informacja o Pochodzeniu Towaru,
• preferencyjne stawki celne.

4.Rodzaje stawek celnych i zasady ich stosowania. System TARIC i ISZTAR.

5.Pozataryfowe ograniczenia w obrocie między wspólnotą a państwami trzecimi.

6.Proponowane zmiany w zakresie prawa celnego.

7.Pytania, problemy, konsultacje.

Dzień II

Zasady obrotu towarowego w ramach Wspólnoty. Podatek od towarów i usług w obrocie międzynarodowy.


1.Wewnątrzwspólnotowy obrót towarami:


• zasady dokonywania obrotu,
• dostawa towarów i ich nabycie, dokumentowanie dla potrzeb podatku VAT,
• transakcje trójstronne,
• poświadczanie wspólnotowego statusu towarów, stosowanie arkusza INF 4.
• zasady stosowania sprzedaży wysyłkowej,
• podatki pośrednie w wewnątrzwspólnotowym obrocie towarami.

2.INTRASTAT – obowiązek podmiotów dokonujących obrotu wewnątrzwspólnotowego:

• wyjątki od zasady powszechności składania deklaracji,
• zasady wypełniania i składania deklaracji częściowych i jednorazowych,
• stosowanie korekty deklaracji,
• odpowiedzialność podmiotów związana ze stosowaniem Intrastatu,
• najczęściej występujące błędy w deklaracjach.

3.Podatnik VAT:

• kto jest podatnikiem VAT,
• rejestracja VAT – UE – kiedy należy się zarejestrować,
• euronip i baza VIES.

4.Dostawa towarów – zagadnienia ogólne.

5.Składy konsygnacyjne.

6.Miejsce świadczenia przy dostawie towarów.

7.Eksport a wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów:


• pojęcie eksportu,
• pojęcie wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów.

8.Wewnątrzwspónotowa dostawa towarów:

• miejsce świadczenia,
• obowiązek podatkowy,
• podstawa opodatkowania,
• kiedy stawka VAT 0%, kiedy stawki krajowe?
• obowiązki ewidencyjne i sprawozdawcze.

9.Dokumentowanie faktu zrealizowania wewnątrzwspólnotowej dostawy towaru.

10.Eksport towarów:


• obowiązek podatkowy,
• podstawa opodatkowania,
• zasady stosowania stawki 0%,
• dokumentowanie eksportu,
• obowiązki ewidencyjne i sprawozdawcze.

11.Sprzedaż wysyłkowa:

• sprzedaż wysyłkowa na terytorium Unii Europejskiej,
• sprzedaż wysyłkowa poza terytorium Unii Europejskiej.

12.Import a wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów.

13.Transakcje trójstronne. Zasady ich dokonywania.

14.Transport towarów w obrocie międzynarodowym:


• transport na terenie Unii Europejskiej,
• transport poza i z obszaru wspólnoty.

15.Zmiany ustawy o podatku VAT.

16.Podsumowanie, pytania, dyskusja, konsultacje.

Cel szkolenia

Do udziału w szkoleniu zapraszamy wszystkie osoby zajmujące się zawodowo probelmatyką celną, specjalistów ds. celnych, pracowników działów celnych współpracujących z agencjami celnymi a także pracowników agencji celnych.

Celem szkolenia jest przedstawienie regulacji prawnych w ujęciu praktycznym, ze szczególnym uwzględnieniem najnowszych zmian w przepisach, co umożliwi uczestnikom szkolenia przygotowanie się do zmian.

Kameralna grupa szkoleniowa sprzyja swobodnej wymianie poglądów, pozwala na zadawanie pytań i wyjaśnianie wątpliwości a także przedstawianie przez słuchaczy przykładów i problemów z własnej praktyki,do przeanalizowania w trakcie zajęć.

W ramach programu szkolenia zostaną omówione m.in. następujące nowości:

• nowa Wspólna Taryfa Celna na 2012 r. - zmiany kodów CN i zmiany stawek celnych,
• nowelizacja autonomicznych kontyngentów taryfowych na przywóz niektórych produktów rolnych i przemysłowych,
• zniesienie obowiązku dokumentowania pochodzenia importowanych wyrobów włókienniczych świadectwem pochodzenia towaru,
• zmiany w zakresie ceł antydumpingowych,
• najnowsze rozporządzenia klasyfikacyjne,
• najnowsze zmiany ustawy o podatku VAT.

Prowadzący

Ekspert w zakresie omawianych zagadnień, od wielu lat zawodowo związany z tematyką przepisów celnych, doświadczony szkoleniowiec.
Termin:

19.04.2012 - 20.04.2012

Adres:

Centrum szkoleniowe w Warszawie

Pokaż na mapie
 
Skontaktuj się z firmą:
 - zdjęcie

J.G.Training

Olesińska 21
02-548 Warszawa
mazowieckie, Polska

Rozmawiamy w językach:

polski


Karta firmy:
Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi budowa.org!
Dziękujemy!
  • Wydrukuj stronę

Inne szkolenia tego organizatora:

Realizacja inwestycji zgodnie z Warunkami Kontraktu FIDIC
08.10.2013 - 09.10.2013 Warszawa

Zarządzanie budowlanym projektem inwestycyjnym
16.09.2013 - 17.09.2013 Warszawa