Koszyk: BRAK


Szkolenie Dodaj szkolenie

Ćwiczenia w wypełnianiu deklaracji INTRASTAT wg zasad obowiązujących w 2012

590.00 PLN 590,00 PLN + 23% VAT

Program szkolenia

1. Klasyfikowanie towarów według Nomenklatury Scalonej (CN) obowiązującej od 1 stycznia 2012 dla potrzeb deklaracji INTRASTAT - ćwiczenia polegające na ustalaniu właściwych 8-znakowych kodów Scalonej Nomenklatury (CN) dla wybranych towarów, dla których będą podane przykładowe opisy zawierające np. m.in. właściwości towarów, ich zastosowanie. Przekazane zostaną zasady korzystania z tzw. kluczy przejścia dla nomenklatur z różnych okresów (CN dla 2011 r. i CN dla 2012 r.). Ćwiczenie będzie obejmować również praktyczne wdrażanie zasad określania ilości deklarowanych towarów w jednostkach uzupełniających.

2. Monitorowanie zakresu obowiązku sprawozdawczego w warunkach zmienionej wysokości progów statystycznych - ćwiczenie pozwalające na ustalenie momentu powstawania określonego poziomu obowiązku sprawozdawczego.

3. Praktyczne wywiązywanie się z obowiązku sprawozdawczego w zakresie handlu towarami z państwami członkowskimi UE - ćwiczenia polegające na wypełnianiu deklaracji INTRASTAT w przywozie i wywozie w odniesieniu do różnych warunków dostaw i rodzajów transakcji handlowych w przypadku dokonywania zgłoszenia oraz w przypadku korygowania deklaracji. W trakcie ćwiczeń uwzględnione będą najnowsze polskie regulacje prawne.

4. Poznanie podstawowych zagadnień dotyczących Podsystemu Danych Referencyjnych w zakresie systemu INTRASTAT oraz ćwiczenia w wypełnieniu dokumentów niezbędnych do zarejestrowania firmy w tym podsystemie (Karta Rejestracji PDR/INTRASTAT, wniosek o nadanie kodu identyfikacyjnego w PDR dla potrzeb przesyłania elektronicznych deklaracji do systemu INTRASTAT, Karta awaryjna – PDR).

5. Pytania, dyskusja, konsultacje.

Cel szkolenia

Szkolenie skierowane jest do osób, które posiadają co najmniej podstawową wiedzę teoretyczną na temat wypełniania deklaracji INTRASTAT.

W przypadku uczestników, którzy nie posiadają wiedzy teoretycznej, wskazane jest, aby osoba zgłaszająca się na warsztaty uczestniczyła w szkoleniu odbywającym się w poprzedzającym dniu, w czasie którego szeroko prezentowana jest wiedza na temat systemu INTRASTAT.

Celem zajęć jest przekazanie praktycznej umiejętności wypełniania deklaracji INTRASTAT, co pozwoli na prawidłowe wywiązywanie się z obowiązku nałożonego na przedsiębiorstwo prowadzące wewnątrzwspólotowy handel towarami.

Szkolenie odbywa się w kameralnej grupie. Zajęcia prowadzone są w formie mini - wykładów, wzbogaconych prezentacją Power Pointw oraz ćwiczeń praktycznych, w trakcie których uczestnicy wypełniają deklaracje. Wykładowca omawia najczęściej pojawiające się błędy i sytuacje problemowe, wyjaśnia wątpliwości uczestników.

Prowadzący

Posiada duże doświadczenie w zakresie systemu INTRASTAT. Współpracowała z Urzędem Statystycznym Unii Europejskiej – Eurostatem, urzędami statystycznymi (m.in. Niemiec, Austrii, Belgii, Włoch, Francji, krajów „kandydujących”) oraz urzędami celnymi (m.in. Wielkiej Brytanii) w procesie przygotowań do zorganizowania i wdrożenia w Polsce systemu INTRASTAT.

W ramach implementacji systemu INTRASTAT w Polsce współpracowała ściśle z administracją celną przy tworzeniu regulacji prawnych dla systemu INTRASTAT, rozwiązań prawnych (typu umowy międzyresortowe), organizacyjnych oraz merytorycznych dla potrzeb systemu INTRASTAT.

Jest autorką wielu publikacji na temat systemu INTRASTAT m.in. artykułów w „Rynkach Zagranicznych”, „Monitorze Prawa Celnego”, „Rzeczpospolitej”, „Przeglądzie Rządowym”, „Wiadomościach Statystycznych”.
Termin:

13.04.2012 - 13.04.2012

Adres:

Centrum szkoleniowe w Warszawie

Pokaż na mapie
 
Skontaktuj się z firmą:
 - zdjęcie

J.G.Training

Olesińska 21
02-548 Warszawa
mazowieckie, Polska

Rozmawiamy w językach:

polski


Karta firmy:
Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi budowa.org!
Dziękujemy!
  • Wydrukuj stronę

Inne szkolenia tego organizatora:

Realizacja inwestycji zgodnie z Warunkami Kontraktu FIDIC
08.10.2013 - 09.10.2013 Warszawa

Zarządzanie budowlanym projektem inwestycyjnym
16.09.2013 - 17.09.2013 Warszawa