Szkolenie Dodaj szkolenie

System INTRASTAT w 2012

590.00 PLN 590,00 zł netto + 23% VAT

Program szkolenia

Część I, godz. 10.00 - 15.00:

1.Obowiązek sprawozdawczy w zakresie wewnątrzwspólnotowego handlu towarami:


• podstawowe zasady obowiązku sprawozdawczego,
• system upomnień.

2.Zmiany w polskim systemie INTRASTAT:

• zmiany w aktach prawnych w zakresie systemu INTRASTAT,
• merytoryczne i formalne zmiany, które wchodzą w życie w 2012 r. ,
• tryb dokonywania zgłoszeń INTRASTAT w 2012 r. (właściwość miejscowa organów celnych, tryb i sposób dokonywania zgłoszeń INTRASTAT, obowiązek rejestracji przy składaniu deklaracji INTRASTAT w formie elektronicznej),
• rejestracja firny oraz jej przedstawiciela w Podsystemie Danych Referencyjnych,
• zmiany w Nomenklaturze Scalonej w 2012 r. ((klucze przejścia 2011-2012 i 2012-2011, nowe i usunięte kody towarów oraz nowe uzupełniające jednostki miary).

3.Zasady dokonywania zgłoszeń INTRASTAT:

• zmiany w ustalaniu zakresu obowiązku sprawozdawczego (nowa wysokość progów statystycznych),
• wykorzystanie danych podatkowych do badania poprawności danych w systemie INTRASTAT,
• zasady deklarowania towarów w obrocie wewnątrzwspólnotowym (praktyczne ćwiczenie w zakresie dokonywania zgłoszenia INTRASTAT),
• najczęściej popełniane błędy podczas wypełniania deklaracji,
• ćwiczenie w zakresie korygowania deklaracji INTRASTAT,
• klasyfikowanie towarów według Nomenklatury Scalonej (klucze przejścia, zmiany w kodowaniu towarów)
• uproszczenia w deklarowaniu wybranych rodzajów towarów, specyficzne przypadki deklarowania,planowane zmiany w INTRASTAT po 2012 r.

Część II, godz. 15.00 - 16.00:

Dla zainteresowanych uczestników - konsultacje.

Cel szkolenia

Szkolenie skierowane jest do pracowników, którzy zajmują się w swoich firmach sporządzaniem deklaracji INTRASTAT - zarówno do osób, które mają już doświadczenie w tym zakresie jak również do osób, które jeszcze nie zajmowały się tym zagadnieniem.

Celem zajęć jest:

• przedstawienie podstawowych założeń prawnych systemu INTRASTAT, obowiązujących w 2012 r.
• omówienie formalnych i merytorycznych zmian, które weszły w życie od 2012 r.
• przekazanie zasad wypełniania deklaracji w przywozie i wywozie oraz ich korygowania,
• poinformowanie o zmianie zakresu obowiązku sprawozdawczego tj. o nowych prograch statystycznych w 2012 r.,
• zapoznanie z obowiązkami w zakresie rejestracji w Podsystemie Danych Referencyjnych,
• poinformowanie o możliwościach stosowania uproszczeń w deklarowaniu towarów będących przedmiotem handlu wewnątrzwspólnotowego.

Dla osób pragnących pogłębić wiedzę i zdobyć praktyczne umiejętności wywiązywania się z obowiązku sprawozdawczego w zakresie systemu INTRASTAT istnieje możliwość uczestniczenia w szkoleniu odbywającym się następnego dnia, określanym jako „Ćwiczenia w wypełnianiu deklaracji INTRASTAT według zasad obowiązujących w 2012 roku".

Szkolenie odbywa się w kameralnej grupie. Dzięki temu każdy uczestnik, niezależnie od poziomu zaawansowania, ma możliwość omówienia z wykładowcą problemów i wątpliwości związanych z tematem szkolenia.

Na zakończenie zajęć przewidziano dodatkową godzinę konsultacji dla chętnych.

Prowadzący

Posiada duże doświadczenie w zakresie systemu INTRASTAT. Współpracowała z Urzędem Statystycznym Unii Europejskiej – Eurostatem, urzędami statystycznymi (m.in. Niemiec, Austrii, Belgii, Włoch, Francji, krajów „kandydujących”) oraz urzędami celnymi (m.in. Wielkiej Brytanii) w procesie przygotowań do zorganizowania i wdrożenia w Polsce systemu INTRASTAT.

W ramach implementacji systemu INTRASTAT w Polsce współpracowała ściśle z administracją celną przy tworzeniu regulacji prawnych dla systemu INTRASTAT, rozwiązań prawnych (typu umowy międzyresortowe), organizacyjnych oraz merytorycznych dla potrzeb systemu INTRASTAT.

Jest autorką wielu publikacji na temat systemu INTRASTAT m.in. artykułów w „Rynkach Zagranicznych”, „Monitorze Prawa Celnego”, „Rzeczpospolitej”, „Przeglądzie Rządowym”, „Wiadomościach Statystycznych”.
Termin:

12.04.2012 - 12.04.2012

Adres:

Centrum szkoleniowe w Warszawie

Pokaż na mapie
 
Skontaktuj się z firmą:
 - zdjęcie

J.G.Training

Olesińska 21
02-548 Warszawa
mazowieckie, Polska

Rozmawiamy w językach:

polski


Karta firmy:
Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi budowa.org!
Dziękujemy!
  • Wydrukuj stronę

Inne szkolenia tego organizatora:

Realizacja inwestycji zgodnie z Warunkami Kontraktu FIDIC
08.10.2013 - 09.10.2013 Warszawa

Zarządzanie budowlanym projektem inwestycyjnym
16.09.2013 - 17.09.2013 Warszawa