Szkolenie Dodaj szkolenie

Zarządzanie ryzykiem celnym w przedsiębiorstwie

1190.00 PLN 1190,00 PLN netto + 23% VAT
Korzyści dla uczestników szkolenia:

• zdobycie praktycznej wiedzy dotyczącej zarządzania ryzykiem celnym w przedsiębiorstwie, w tym mapowania ryzyk,
• nabycie umiejętności wykonywania samodzielnie wstępnej oceny szans przed złożeniem przez wnioskodawcę wniosku o certyfikat AEO lub (i) pozwolenia na korzystanie z procedur uproszczonych,
• zdobycie wiedzy dot. oceny ryzyk w trakcie procedury audytu u wnioskodawcy - świadome uczestnictwo w trakcie procedury audytu na zasadach partnerskich,
• praktyczne metody utrzymania przyznanych ułatwień i uproszczeń w obrocie towarowym z zagranicą – wprowadzenie procedur gwarantujących pozostanie wiarygodnym partnerem wobec organu celnego.

Sposób prowadzenia zajęć:

mini wykład, dyskusja, ćwiczenia, testy, prezentacja w formie multimedialnej, indywidualne konsultacje z trenerem.

Program szkolenia

Dzień I

1.Wprowadzenie do zarządzania ryzykiem:

• pojęcie ryzyka – testy wprowadzające,
• najważniejsze pojęcia, nomenklatura używana w zarządzaniu ryzykiem.

2.Polityka zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie.

3.Katalog ryzyk celnych – systematyka ryzyk celnych, w tym czynniki ryzyka:

• powiązane z bezpośrednio z obrotem towarowym z zagranicą:
- grupa obszarów ryzyka dot. klasyfikacji towarowej, pochodzenia i wartości towarów,
- grupa obszarów dot. wprowadzania towarów na obszar UE oraz wyprowadzania towarów z obszaru celnego UE,
- grupa obszarów dot. polityki handlowej i ruchu handlowego,
- grupa obszarów dot. bezpieczeństwa publicznego,
- obszar ryzyka dot. ochrony zdrowia,
- grupa obszarów dot. ochrony środowiska,
- grupa obszarów dot. WPR (Wspólna Polityka Rolna),
- wybrane ryzyka dot. wyrobów alkoholowych,
- wybrane ryzyka dot. wyrobów tytoniowych,
- wybrane ryzyka dot. wyrobów energetycznych,
- wybrane ryzyka dot. wyrobów akcyzowych,
- transport drogowy.

• pozostałe (w tym związane z wykroczeniami i przestępstwami).

4.Metody zarządzania ryzykiem ukierunkowanie na przestrzeganie wymogów celnych:

• pozyskiwanie i gromadzenie informacji ,
• przetwarzanie i identyfikacja (wstępna ocena) – test,
• analiza – ćwiczenie,
• reakcja na ryzyko oraz monitoring – ćwiczenie.

Dzień II

1.System obiegu informacji, w tym system powiadamiania o nieprawidłowościach – budowa procedury – studium przypadku.

2.Budowa procedur związanych z przestrzeganiem wymogów celnych – ćwiczenia.

3.Wstępna ocena szans – ćwiczenia:

• AEO uproszczenia celne i procedura uproszczona,
• AEO – bezpieczeństwo i ochrona.

4.Zarządzanie ryzykiem celnym po otrzymaniu świadectwa AEO lub (i) pozwolenia na stosowanie procedury uproszczonej – ćwiczenia.

5.Podsumowanie szkolenia.

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom praktycznej wiedzy z zakresu zarządzania ryzykiem celnym, w szczególności: wykrywania, monitorowania i minimalizacji ryzyk w obszarze związanym z obrotem towarowym z zagranicą i przestrzeganiem wymogów celnych.

Szkolenie skierowane jest do kadry kierowniczej i pracowników zainteresowanych analizą ryzyka w organizacji, audytorów wewnętrznych oraz wszystkich osób, które chciałyby poznać tematykę zarządzania ryzykiem celnym.

Prowadzący

Ekspert w zakresie omawianych zagadnień, od wielu lat zawodowo związany z tematyką przepisów celnych, doświadczony szkoleniowiec.
Termin:

15.03.2012 - 16.03.2012

Adres:

Centrum szkoleniowe w Warszawie

Pokaż na mapie
 
Skontaktuj się z firmą:
 - zdjęcie

J.G.Training

Olesińska 21
02-548 Warszawa
mazowieckie, Polska

Rozmawiamy w językach:

polski


Karta firmy:
Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi budowa.org!
Dziękujemy!
  • Wydrukuj stronę

Inne szkolenia tego organizatora:

Realizacja inwestycji zgodnie z Warunkami Kontraktu FIDIC
08.10.2013 - 09.10.2013 Warszawa

Zarządzanie budowlanym projektem inwestycyjnym
16.09.2013 - 17.09.2013 Warszawa