Szkolenie Dodaj szkolenie

Praktyczne wsparcie procesu wyboru zaawansowanych rozwiązań informatycznych dedykowanych produkcji

brak informacji

Strona szkolenia: http://synergia-it.pl/2014-05-13/walbrzych/

Cel: Przygotowanie kadry decyzyjnej przedsiębiorstwa przemysłowego do organizacji procesu wyboru rozwiązań IT obszaru produkcyjnego m.in. systemów klasy MES, APS, CMMS, PLM, WMS oraz modułów produkcyjnych aplikacji ERP.

Adresaci: Szkolenie przeznaczone jest dla kadry nadzorującej procesy produkcyjne w przedsiębiorstwach m.in. menadżerów wyższego i średniego szczebla działów Produkcji, Utrzymania Ruchu, Planowania oraz Technologii. Ponadto kierowane jest do członków komitetów sterujących, którzy analizują rozwiązania informatyczne klasy ERP, w kontekście informatyzacji obszaru produkcyjnego (wprowadzenie modułu ERP lub integracja rozwiązań specjalistycznych z systemami nadrzędnymi).

Tematyka:

 • Nazwy wykorzystywanych modułów systemów klasy ERP z uwzględnieniem stosowanych
  funkcjonalności w obszarze planowania, harmonogramowania i rozliczania produkcji oraz
  gospodarki magazynowej;
 • Nazwy wykorzystywanych systemów specjalistycznych wspierających zarzadzanie produkcją,
  m.in. Aplikacji klasy APS, MES/SCADA, CMMS;
 • Ocenę możliwości rozwiązań dokonaną przez decydentów i użytkowników systemów;
 • Bieżące problemy związane z informatyzacją przedsiębiorstw ze wskazaniem źródeł ich powstania;
 • Plany inwestycyjne przedsiębiorstw na okres 2014 – 2015;
 • Kluczowe wymagania wobec systemów APS, CMMS, MES, PLM;
 • Sposoby selekcji rozwiązań w oparciu o kryteria technologiczne, ceny oraz referencyjne;
 • Metody profilowania systemów przy uwzględnieniu rodzaju i typu realizowanej produkcji
  przedsiębiorstwa oraz stanu technicznego wykorzystywanego parku maszynowego;
 • Pułapki negocjacyjne stosowane przez dostawców systemów w rozmowach z przedsiębiorcami;

 

BPC to grupa firm konsultingowych, która kieruje usługi doradcze do przedsiębiorstw sektora MSP oraz korporacyjnego. Wspiera zarządy oraz kadrę decyzyjną przedsiębiorstw w procesach wyboru zaawansowanych rozwiązań informatycznych. Poza działalnością doradczą BPC prowadzi szeroko zakrojone działania edukacyjne.

Realizowany  obecnie przez BPC bezpłatny program edukacyjny  cyklu „Synergia Systemów IT: ERP + MES + SCADA” kierowany jest do przedsiębiorstw zlokalizowanych na terenie całego kraju. W latach 2014 – 2015  BPC przeszkoli ponad pięć tysięcy przedsiębiorców. Zaprezentuje ponad 150 rozwiązań dedykowanych polskim przedsiębiorstwom.

Termin:

13.05.2014 - 13.05.2014

Adres:

Wałbrzych

Pokaż na mapie
 
Skontaktuj się z firmą:
 - zdjęcie

Business Penetration & Consulting Sp. z o.o.

Jesionowa 22 /27
40-158 Katowice
śląskie, Polska

Rozmawiamy w językach:

polski


Karta firmy:
Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi budowa.org!
Dziękujemy!