Szkolenie Dodaj szkolenie

OCENA JAKOŚCI PALIW NA POTRZEBY EUROPEJSKIEGO SYSTEMU HANDLU EMISJAMI

1190 PLN 1190 zł

Centrum Konferencji Biznesowych Premium jest organizatorem warsztatu na temat oceny jakości paliw na potrzeby Europejskiego Systemu Handlu Emisjami.

NAJWAŻNIEJSZE ZAGADNIENIA:

Jakie zmiany w zakresie poboru próbek wprowadza rozporządzenie 601/2012?
• Jak należy wyznaczać częstotliwość analiz paliw i  surowców?
• Kto powinien korzystać z formularza do wyznaczania częstotliwości analiz ze strony KOBIZE?
• Ocena adekwatności poboru próbek – procedura systemowa – wymagania formalne.
• Plan poboru próbek – procedura systemowa – wymagania formalne.
• Zasady pobierania i przygotowania próbek paliw stałych, biopaliw, stałych paliw wtórnych i odpadów paleniskowych według norm PN i ISO

PODSTAWY PRAWNE:

• Ustawa o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych z dnia 28 kwietnia 2011 obowiązująca od 21 czerwca 2011 (Dz. U. nr 122, poz. 695)
• Rozporządzenie Komisji (UE) nr 601/2012 z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie monitorowania i raportowania w zakresie emisji gazów cieplarnianych zgodnie z dyrektywą 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady
• Wytyczne dotyczące pobierania próbek i analizy
• Formularz w postaci pliku MS Excel do wyznaczania częstotliwości analiz

Dowiedz się więcej...

KONTAKT i ZAPISY:
www.ckbpremium.pl
konferencje@ckbpremium.pl
TEL. 22 299 02 63
Kom. 507 237 229
FAX 22 465 90 70

Termin:

17.09.2013 - 17.09.2013

Adres:

Warszawa

Pokaż na mapie
 
Skontaktuj się z firmą:
 - zdjęcie

Centrum Konferencji Biznesowych Premium

Aleje Jerozolimskie 125 /127
02-017 Warszawa
mazowieckie, Polska

Rozmawiamy w językach:

polski


Karta firmy:
Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi budowa.org!
Dziękujemy!
  • Wydrukuj stronę