Szkolenie Dodaj szkolenie

Nowe wytyczne prawa pracy na 2012 rok – Warsztaty + konsultacje - Wrocław

699.00 PLN 699,00 zł netto
Koszt uczestnictwa:

Zgłoszenia nadesłane do 31.01.2012 r. objęte są 100 zł rabatem
Cena w ofercie specjalnej: 599 zł netto
Cena standardowa: 699,00 zł netto

Program szkolenia

Skrócony program szkolenia:

1. Z jakimi zmianami z zakresu prawa pracy przyszło witać nowy rok polskiemu przedsiębiorcy? m.in.:


• Zmiany w opodatkowaniu wynagrodzeń i świadczeń na rzecz pracowników w 2012 roku
• Nowa podstawa składek ZUS na urlopie wychowawczym
• Wyższa składka rentowa za pracownika od lutego 2012

2. O czym trzeba pamiętać zawierając, zmieniając i przedłużając umowy o pracę w 2012 roku?

• Terminy umów po 1 stycznia 2012 – Zasady formułowania terminów zawartych w umowie o pracę
• Zasady naliczania umów - Jak liczyć łączną „ilość” umów zawartych z pracownikami przed i 1 po stycznia 2012?
• Zmiana umowy - Czy z pracownikiem mającym kilka umów krótkoterminowych, po 1 stycznia trzeba podpisać umowę na czas nieokreślony?
• Kontrowersyjne zapisy w umowach – problematyka umów na czas określony, przekraczających okres 2 lat
• Konsekwencje błędów - Jakie są konsekwencje zawarcia niewłaściwych umów po 1 stycznia 2012 r.?

3. Jak zwalniać aby nie stanąć przed Sadem Pracy?

• Warunki wypowiedzenia – Jakie są możliwości wypowiedzenia dotychczasowych warunków umowy o pracę?
• Trudne przypadki - Zwalnianie na urlopie, zwolnieniu lekarskim, macierzyńskim/ojcowskim – czy i w jakich przypadkach jest to możliwe?
• Powody zwolnienia - Jakie powody dają prawo do zwolnień dyscyplinarnych – naruszenie obowiązków, alkohol, nieusprawiedliwiona nieobecność?
• Obligatoryjna dokumentacja w przypadku zmiany warunków zatrudnienia w tym obniżenia pensji, czasu pracy pracownika czy przeniesienia go na inne stanowisko

4. Nowy-Stary Czas Pracy – Jakie zmiany należy wdrożyć w 2012 roku?

• Zmiana czasu pracy - Jak prawidłowo przejść z elastycznego 12 miesięcznego okresu rozliczeniowego na okres miesięczny?
• Trudne miesiące - W których miesiącach należy zwrócić szczególną uwagę na przestrzeganie wymiaru czasu pracy
• Problematyczne nadgodziny - Jak planować czas pracy w miesiącach „obłożonych pracą” przy braku elastycznych okresów rozliczeniowych?
• Wskaźniki pochodne - Jak poprawnie ustalać wskaźniki pochodne od wymiaru czasu pracy, tj. współczynnik ekwiwalentowy czy dodatek za pracę w porze nocnej?

5. Świadectwa Pracy w świetle najnowszych zmian (Dz. U. Nr 251, poz. 1509)

• Świadectwa zbiorcze - Zasady wydawania zbiorczego świadectwa pracy za łączny okres pracy na podstawie kolejnych umów na czas określony
• Wydanie niezwłoczne - Warunki wydania niezwłocznego świadectwa pracy za umowę na czas nieokreślony
• Ustalenie daty - Jak rozwiązać problemem ustalenia daty rozpoczęcia pracy jeśli stosunek pracy nawiązano w innym terminie niż określono w umowie o pracę?
• Błędy – Najczęściej popełniane błędy przez pracodawców w 2011 roku – przykłady, sankcje, konsekwencje

6. Urlopy, Badania, Składki – prawa i obowiązki pracodawcy i pracowników w 2012 roku

• Urlop macierzyński w 2012 r. – najistotniejsze kwestie związane z wydłużonym urlopem macierzyńskim i ojcowskim?
• Badania profilaktyczne - Nowe zasady kierowania na badania profilaktyczne
• Urlopy wypoczynkowe - Ewidencja i rozliczanie urlopów w zakresie zaległych urlopów wypoczynkowych
• Nowy raport do ZUS za 2012 r. - Czy i jakie dane należy gromadzić aby przygotować się do nowego obowiązku sprawozdawczego w sprawie składek ubezpieczenia społecznego

PRAKTYCZNE ĆWICZENIA + INDYWIDUALNE KONSULTACJE

Warsztaty z przygotowywania dokumentacji pracowniczej - analiza przypadków wraz z orzecznictwem SN

To także czas dla Państwa -w sesji pytań uczestnicy będą mogli zweryfikować czy rozwiązania prawa pracy przyjęte w ich firmach, są zgodne z wymaganiami Inspekcji Pracy.

1. Jak przygotować Świadectwa pracy – ćwiczenia na konkretnych przykładach
m.in.: Wystawianie świadectwa „grupowego” za umowy terminowe, Rozwiązanie umowy na mocy porozumienia stron, Pracownikowi w ramach zwolnień grupowych wypowiedziano warunki pracy i płacy, Przejście zakładu pracy na innego pracodawcę

2. Jak zgodnie z prawem uzasadniać wypowiedzenia o pracę?
m.in.: Rozwiązywania umowy o pracę bez wypowiedzenia przez pracodawcę, Przyczyny rozwiązania bezzwłocznego, Ustne i pisemne szczegółowe uzasadnienie wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony.

Cel szkolenia

Uwaga! Z początkiem roku 2012 wchodzą w życie kolejne zmiany z zakresu prawa pracy. Tylko dokładna znajomość przepisów zagwarantuje firmie bezpieczeństwo finansowe i uchroni przed sankcjami Państwowej Inspekcji Pracy.

Tymczasem, w obliczu zmian jakie wprowadza Rząd, przedsiębiorstwa po raz kolejny „dostaną po kieszeni”, jeśli nie przez przepisy takie jak podwyższona składka rentowa to przez zapowiadane kontrole umów, wynagrodzeń, świadectw i czasu pracy.

Unikalne cechy i korzyści ze szkolenia:

• Na szkoleniu wyjaśnimy jak budzące sprzeczności przepisy rozumiane są przez organy takie jak PIP i US
• Dzięki szkoleniu powitają Państwo nowy rok z kompletem wytycznych prawa pracy na 2012 rok
• Dzięki warsztatom prawidłowo przygotują Państwo różne warianty świadectw pracy i innej dokumentacji pracowniczej
• Program szkolenia wzbogacony został o liczne odwołania do wykładni urzędowej oraz orzecznictwa sądowego

Uczestnicy:

Szkolenie skierowane jest do działów Kadr i Płac, Głównych Księgowych, pracodawców, osób prowadzących samodzielnie firmy i rozliczających współpracowników, osób odpowiedzialnych za przestrzeganie standardów i procedur prawa pracy w firmie i instytucji publicznej, jak również dla kadry zarządzającej w firmach produkcyjnych i usługowych.

Prowadzący

Szkolenie poprowadzi ekspert z dziedziny prawa pracy, na co dzień doradzający firmom oraz wieloletni współpracownik PIP.
Termin:

16.02.2012 - 16.02.2012

Adres:

Wrocław

Pokaż na mapie
 
Skontaktuj się z firmą:
 - zdjęcie

Wydawnictwo FORUM Spółka z o.o.

Polska 13
60-595 Poznań
wielkopolskie, Polska

Dane kontaktowe:

tel.: 61665 57 56
faks: 61665 58 88
e-mail: szkolenia@e-forum.pl


Rozmawiamy w językach:

polski


Karta firmy:
Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi budowa.org!
Dziękujemy!
  • Wydrukuj stronę

Inne szkolenia tego organizatora:

Nowe wytyczne prawa pracy na 2012 rok – Warsztaty + konsultacje - Katowice
17.02.2012 - 17.02.2012 Katowice

Nowe wytyczne prawa pracy na 2012 rok – Warsztaty + konsultacje - Warszawa
15.02.2012 - 15.02.2012 Warszawa