Szkolenie Dodaj szkolenie

Utrzymanie i eksploatacja infrastruktury kanalizacyjnej - Katowice

699.00 PLN 699,00 zł netto
Koszt uczestnictwa:

Zgłoszenia nadesłane do 31.01.2012 r. objęte są 100 zł rabatem
Cena w ofercie specjalnej: 599 zł netto
Cena standardowa: 699,00 zł netto

Program szkolenia

Podczas szkolenia omówimy:

CZĘŚĆ I. ORGANIZACJA I KOORDYNACJA DZIAŁAŃ NA OBIEKTACH KANALIZACYJNYCH KROK PO KROKU


• Jak zorganizować sprawnie działający zespół oraz brygady odpowiedzialne za prawidłowe funkcjonowanie sieci i obiektów kanalizacyjnych
• Procedury przygotowania i przeprowadzenia inwentaryzacji sieci kanalizacyjnej – kontrola stanu kanałów, warunków gruntowo-wodnych oraz analiza porównawcza z dokumentacją powykonawczą
• Warunki odbioru technicznego kanałów ściekowych do eksploatacji oraz najczęstsze błędy popełniane przez ekipy realizujące budowę – szczegółowa kontrola zgodności z projektem budowlano-wykonawczym, jakości użytych materiałów i wykonania prac budowlanych
• Prace eksploatacyjne na sieci kanalizacyjnej - zasady prawidłowego prowadzenia przeglądów sieci i uzbrojenia w celu utrzymania należytego stanu przewodów z uwzględnieniem wymagań BHP i p.poż.

CZĘŚĆ II. WARUNKI ORAZ WYMAGANIA TECHNICZNE DOTYCZĄCE PROJEKTOWANIA, WYKONAWSTWA ORAZ EKSPLOATACJI PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW

• Szczegółowe wytyczne dla dokumentacji projektowej przepompowni - od aspektów konstrukcyjno-budowlanych po planowanie dróg dojazdowych do obiektów
• Zasady przygotowania instrukcji rozruchu oraz eksploatacji – opis technologiczny i techniczny obiektu, sporządzenie obliczeń hydrauliczno-technologicznych
• Procedury przyjęcia obiektu przepompowni do eksploatacji – szczegółowe wytyczne w zakresie przeprowadzenia rozruchu mechanicznego i hydraulicznego
• Kontrola i nadzór nad prawidłową pracą zespołu pompowego i jego wydajności – rekomendowane wskazówki

CZĘŚĆ III. USZKODZENIA SIECI KANALIZACYJNYCH ORAZ PROBLEM NIELEGALNYCH PODŁĄCZEŃ

• Najczęściej występujące awarie sieci kanalizacyjnych i rekomendowane metody naprawcze w oparciu o wieloletnie doświadczenia eksploatatora
• Renowacja kanałów metodą bezwykopową w celu poprawy szczelności oraz zwiększenia wytrzymałości - Zalecenia eksperckie
• Kontrola i procedury likwidacji nielegalnych podłączeń instalacji do sieci kanalizacyjnej

Uczestnicy szkolenia w Poznaniu będą mieli możliwość obejrzenia i zapoznania się z działaniem specjalistycznego, zautomatyzowanego pojazdu Mercedes Muller przeznaczonego do hydrodynamicznego czyszczenia sieci i obiektów kanalizacyjnych, w tym: czyszczenia sieci i przyłączy kanalizacyjnych oraz wpustów ulicznych, usuwania zatorów w kanałach, przepompowywania ścieków, pompowania wylewisk ścieków i podtopionych posesji, opróżniania zbiorników bezodpływowych.

Cechą pojazdu jest znaczące zmniejszenie pracochłonności czyszczenia kanałów. Wynosi ona od 6 do 10 rbg. / 100 m czyszczonego kanału, w zależności od średnicy i stopnia jego zamulenia. Biorąc pod uwagę, że pracochłonność przy czyszczeniu ręcznym wynosi od 30 do 100 rbg. / 100 m czyszczonego kanału.

Cel szkolenia

Sprawny technicznie i efektywnie funkcjonujący system kanalizacyjny zależy przede wszystkim od jakości nadzorowania oraz prowadzenia bieżącej konserwacji sieci i obiektów kanalizacyjnych, a także fachowego przygotowania pracowników. Dodatkowo nowe zaostrzone przepisy POŚ, PB, PW, a także konieczność przeciwdziałania awariom i szybkiego usuwania uszkodzeń wymagają ciągłego podnoszenia kwalifikacji.

Dlatego tez, aby wiedzieli Państwo jak prawidłowo zorganizować pacę zespołów odpowiedzialnych za prawidłowe utrzymanie obiektów oraz jakie działania należy podjąć w celu poprawy eksploatacji systemu kanalizacyjnego, zapraszamy na praktyczne szkolenie, dzięki któremu pozyskacie Państwo kompleksową wiedzę opartą na wieloletnim doświadczeniu eksperta w tej dziedzinie.

Unikalne korzyści:

• Program szkolenia został w całości dostosowany do problemów, z którymi stykają się na co dzień eksploatatorzy systemów kanalizacyjnych
• Dowiedzą się Państwo jak przygotować i w praktyczny sposób wdrożyć sprawdzone działań organizacyjno-eksploatacyjnych przy zarządzaniu systemami kanalizacyjnymi oparte na wieloletnich doświadczeniach naszego eksperta przy projektowaniu oraz eksploatacji sieci i obiektów kanalizacyjnych
• pokażemy najlepsze dostępne rozwiązania dla systemów kanalizacyjnych, które uchronią Państwa przed błędami – zderzymy producenckie zapewnienia z rzeczywistymi doświadczeniami praktyków
• na bieżąco będą mieli Państwo możliwość korzystania z fachowej pomocy prelegenta i indywidualnego rozstrzygnięcia problematycznych kwestii.

Uczestnicy:

Szkolenie skierowane jest do eksploatatorów sieci i obiektów systemów kanalizacyjnych, przedstawicieli zakładów oraz przedsiębiorstw wodociągów i kanalizacji, zakładów gospodarki komunalnej, w tym kierowników i pracowników zespołów eksploatujących sieć i obiekty kanalizacyjne, wykonawców sieci kanalizacyjnych, firm prowadzących obsługę sieci kanalizacyjnych.

Prowadzący

Roman Ćwiertnia – kierownik Zakładu Usług w AQUANET S.A. W zakres działania zakładu wchodzą m.in. działy: Serwis sieci kanalizacyjnej (sieci i obiekty), Serwis sieci wodociągowej (sieci i obiekty). W latach 90-tych kierował Wydziałem Eksploatacji Sieci Kanalizacyjnej, w tym nadzorował pracę oczyszczalni ścieków na terenie Poznania i przyległych aglomeracji, sieci kanalizacyjnych wraz z obiektami kanalizacyjnymi. Autor licznych publikacji nt. eksploatacji systemów kanalizacyjnych oraz referatów prezentowanych podczas konferencji branżowych.
Termin:

29.02.2012 - 29.02.2012

Adres:

Katowice

Pokaż na mapie
 
Skontaktuj się z firmą:
 - zdjęcie

Wydawnictwo FORUM Spółka z o.o.

Polska 13
60-595 Poznań
wielkopolskie, Polska

Dane kontaktowe:

tel.: 61665 57 56
faks: 61665 58 88
e-mail: szkolenia@e-forum.pl


Rozmawiamy w językach:

polski


Karta firmy:
Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi budowa.org!
Dziękujemy!
  • Wydrukuj stronę

Inne szkolenia tego organizatora:

Nowe wytyczne prawa pracy na 2012 rok – Warsztaty + konsultacje - Katowice
17.02.2012 - 17.02.2012 Katowice

Nowe wytyczne prawa pracy na 2012 rok – Warsztaty + konsultacje - Wrocław
16.02.2012 - 16.02.2012 Wrocław