Knauf Industries Polska Sp. z o.o.	Knauf Industries Polska Sp. z o.o.

Lista kategorii

 

Karta produktu Zapytaj o produkt ? Dodaj do listy zapytań Usuń z listy zapytań

Dynamiczne zagęszczenie DC
budowa.org id55973 00.00 PLN 5 5

Dynamiczne zagęszczenie DC

Podgląd

Dynamiczne zagęszczenie DC

Zapytaj o produkt
Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi budowa.org!
Dziękujemy!
Skontaktuj się z firmą:

Menard Polska Sp. z o.o.

Powązkowska 44c
01-797 Warszawa
mazowieckie, Polska

Dane kontaktowe:

tel.: 22 560 03 00
faks: 22 560 03 01
e-mail: biuro@menard.pl


Rozmawiamy w językach:

angielski polski


Karta firmy:

Dynamiczne zagęszczenie DC

Zagęszczanie dynamiczne to technologia nazywana również metodą konsolidacji dynamicznej, należy do technologii wynalezionych i wdrożonych przez firmę Menard. Od końca lat sześćdziesiątych zagęszczanie dynamiczne zostało zastosowane w tysiącach realizacji na całym świecie w zróżnicowanych warunkach gruntowych i dla różnego rodzaju konstrukcji: pod drogi, lotniska, hale wielkoprzestrzenne i wiele innych budowli. Technologia ta, po opatentowaniu przez Luise Menarda, była szeroko badana i optymalizowana co spowodowało, że dziś zastosowanie jej jest bezpieczne i ekonomiczne.

Wyjątkowo prosta idea metody zakłada ulepszenie słabego podłoża za pomocą uderzeń o dużej energii. W wyniku działania fali uderzeniowej grunt ulega zagęszczeniu, zróżnicowanemu w zależności od jego stanu, struktury i głębokości zalegania. Energia przekazywana jest na podłoże za pomocą wielokrotnych uderzeń odpowiednio ukształtowanego ciężaru (stalowy ubijak) o masie od 10 do 40 ton spadającego z wysokości od 5 do 40 m.

W celu przeprowadzenia skutecznej konsolidacji dynamicznej stosuje się dźwigi kratowe, które umożliwiają uzyskanie odpowiednio wysokiej energii uderzenia.

Zagęszczenie dynamiczne to metoda, która składa się z dwóch faz ubijania, z tym że w pierwszej fazie zagęszczane są punkty w siatce podstawowej, a w drugiej punkty środkowe. Po zakończeniu właściwego ubijania, na całym wzmacnianym obszarze następuje ubijanie powierzchniowe (tzw. ironing). Zagęszczenie dynamiczne zwykle poprzedza się wykonaniem poletka próbnego, na którym określa się rozstaw siatki punktów roboczych oraz potrzebną energię uderzenia do uzyskania wymaganego zagęszczenia, tj. masę oraz kształt ubijaka oraz wysokość jego zrzucania.

Zastosowanie

Zagęszczanie Dynamiczne może być stosowane w dowolnym typie gruntu niespoistego, nawet przy obecności frakcji kamienistych. Technologia ta adresowana jest dla nieorganicznych, heterogenicznych nasypów antropogenicznych oraz na terenach rekultywowanych o różnorodnej charakterystyce (w szczególności nieeksploatowane już wysypiska śmieci, nieczynne kopalnie odkrywkowe i żwirowe, niezagęszczone hałdy).

Metoda wykorzystywana do wzmocnienia podłoża gruntowego pod halami przemysłowymi i handlowymi, ciężkimi powierzchniami magazynowymi, zbiornikami, płytami lotnisk, nasypami drogowymi i kolejowymi oraz innymi budowlami wielkopowierzchniowymi lub liniowymi. Dynamiczna konsolidacja jest w stanie doprowadzić wiele rodzajów gruntów do bardzo wysokich wartości parametrów wytrzymałościowych.

Głębokość zagęszczenia najczęściej waha się od 3,0 do 7,0m.

Zalety

  •  Wysoka wydajność - konsolidacja dynamiczna charakteryzuje się dużymi wydajnościami, co czyni ją ekonomiczną metodą przy wzmacnianiu dużych powierzchni.
  • Rewitalizacja środowiska - możliwość zastosowania metody dynamicznego zagęszczenia na terenach byłych wysypisk śmieci, nieczynnych kopalni odkrywkowych i żwirowych, niezagęszczonych hałd, powoduje, że technologia ta przyczynia się do rewitalizacji tych terenów.
  • Uniwersalność w zakresie gruntów niespoistych - możliwość stosowania tej technologii dla wzmacniania dowolnych gruntów niespoistych.
  • Prostota wykonania - zastosowanie tej technologii nie wymaga dostaw materiału, ani dodatkowych maszyn - sukces dobrze wykonanych prac zależy od odpowiedniego doboru energii uderzenia.
  • Ekonomiczność - wysoka wydajność i prostota wykonania czyni ją jedną z najbardziej korzystnych ekonomicznie metod wzmocnienia podłoża.
  • Kontrola wykonania - parę dni po wykonaniu zagęszczenia dynamicznego można skontrolować jego efekt, przez wykonanie sondowań dynamicznych. W ten sposób można dla kolejnych zakresów wzmocnienia zoptymalizować rozwiązanie (rozmieszczenie punktów, ilość uderzeń przypadających na jeden punkt).
Pliki do pobrania

Inne produkty firmy