Knauf Industries Polska Sp. z o.o.	Knauf Industries Polska Sp. z o.o.

Lista kategorii

 

Karta produktu Zapytaj o produkt ? Dodaj do listy zapytań Usuń z listy zapytań

Kolumny CMC
budowa.org id55964 00.00 PLN 5 5

Kolumny CMC

Podgląd

Kolumny CMC

Zapytaj o produkt
Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi budowa.org!
Dziękujemy!
Skontaktuj się z firmą:

Menard Polska Sp. z o.o.

Powązkowska 44c
01-797 Warszawa
mazowieckie, Polska

Dane kontaktowe:

tel.: 22 560 03 00
faks: 22 560 03 01
e-mail: biuro@menard.pl


Rozmawiamy w językach:

angielski polski


Karta firmy:

Kolumny CMC

Przemieszczeniowe kolumny betonowe CMC (Controlled Modulus Columns) to technologia opatentowana przez firmę Menard na początku lat 90. Szybkość wykonania, brak urobku oraz niewielkie osiadania to tylko niektóre cechy wyróżniające kolumny CMC wśród innych technologii wykonywania kolumn. Dodatkowo, z uwagi na znaczne nośności, kolumny CMC szybko stały się ekonomiczną alternatywną metodą na palowanie gruntu. Dziś firma Menard, prócz jednej z najlepszych technologii, dysponuje również światowym doświadczeniem w wykonywaniu kolumn CMC, pozwalającym na możliwie optymalne i bezpieczne ich stosowanie.

Specjalnie zaprojektowany świder przemieszczeniowy, zainstalowany na maszynie wyposażonej w głowicę o dużym momencie obrotowym i statycznym nacisku pionowym, przemieszcza grunt w kierunku poziomym do osi otworu. Po przemieszczeniu gruntu poza obręb kolumny, wykonywana jest pod ciśnieniem iniekcja mieszanki betonowej.

Iniekt dobrany jest w specjalny sposób pozwalający na osiągniecie z góry ustalonego stosunku sztywności kolumny do otaczającego ją gruntu. W rezultacie uzyskujemy kompozyt gruntu i kolumn, współpracujących jako jednolita struktura o zwiększonej nośności. Proces wykonywania kolumny nie powoduje praktycznie żadnych uszkodzeń powierzchni terenu i nie generuje niebezpiecznych dla otoczenia wibracji. Wydajność prac dochodzi do kilkuset mb kolumn na zmianę.

Podczas wiercenia rejestrowane są parametry wykonania kolumny, co pozwala zapewnić jej ciągłość oraz umożliwia stałą kontrolę stanu gruntu w danym miejscu. Pod jednorodnie obciążanymi konstrukcjami, takimi jak nasypy drogowe lub płyty fundamentowe, wykonuje się warstwę transmisyjną, która przenosi naprężenia z konstrukcji na głowice kolumn w sposób równomierny, jednocześnie minimalizując siły powodujące przebicie. Warstwa ta zbudowana jest z dobrze zagęszczonego materiału niespoistego o parametrach wynikających z typu konstrukcji i warunków gruntowych.

Zastosowanie

Kolumny CMC można stosować w niemal każdych warunkach gruntowych. Technologia sprawdza się w m.in. w luźnych piaskach, miękkoplastycznych glinach, gruntach organicznych (torf, namuł, gytia) o wilgotnościach powyżej 100% oraz w gruntach pochodzenia antropogenicznego (nasypy niekontrolowane, zwałowiska).

Długość kolumn CMC zależy od wielkości obciążeń projektowych oraz warunków dopuszczalnych osiadań, co przekłada się na długość zakotwienia w gruntach nośnych. Wszelkiego rodzaju budowle kubaturowe, infrastrukturalne i specjalistyczne stanowią przestrzeń do stosowania alternatywnego, wobec posadowienia pośredniego, posadowienia bezpośredniego na wzmocnionym podłożu kolumnami CMC.

W zależności od przypadających obciążeń na kolumny dobiera się:

  • średnicę stosując świdry od 0,25m do 0,60m,
  • rozstaw, najczęściej w zakresie od 1,2m do 2,5m stosując prostokątne bądź trójkątne rozmieszczenie kolumn.

Zalety

  • Wysoka nośność - wyższe nośności (do 40%) w porównaniu z palami tej samej średnicy,
  • Wysoka wydajność - technologię CMC charakteryzują bardzo duże wydajności, dochodzące nawet do kilkuset metrów bieżących kolumn na dzień (przy zastosowaniu pojedynczej jednostki wiercącej),
  • Brak urobku - w trakcie formowania kolumny nie dochodzi do wydobywania się urobku na powierzchnię. Skutkuje to brakiem konieczności usuwania i utylizacji dużych ilości mas gruntu,
  • Uniwersalność – możliwość stosowania w niemal każdych warunkach gruntowych, uwzględniając grunty ściśliwe, organiczne oraz antropogeniczne
Pliki do pobrania

Inne produkty firmy