Partner

Rynek Śląski

Zespół firmy "Rynek Śląski" był inicjatorem i wykonawcą wielu ważnych dla Opolszczyzny przedsięwzięć promocyjno - gospodarczych. Na początku lat 90-tych zainicjował i zorganizował w Opolu pierwsze na Opolszczyźnie imprezy targowe. Wizytówką firmy stały się Opolskie Targi Budownictwa 'Mój Dom" Dotychczas zorganizowaliśmy ponad 75 imprez targowych i ponad 65 konferencji i spotkań biznesowych, w których uczestniczyli przedstawiciele świata gospodarczego, rządu, polityki oraz goście i przedsiębiorcy polscy i zagraniczni.