Partner

Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego (PLGBC)

Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego jest organizacją pozarządową (nie nastawioną na zysk), mającą na celu wspieranie sektora budownictwa w Polsce, poprzez promowanie i wdrażanie zasady potrójnej odpowiedzialności: środowiskowej, socjalnej i ekonomicznej.