Partner

Żegluga Szczecińska Sp. z o.o.

Żegluga Szczecińska Sp. z o.o. jest spółką prowadzącą działalność o charakterze użyteczności publicznej. Podstawowym celem jej działania jest wykonywanie zadań własnych Gminy Miasto Szczecin.