Knauf Industries Polska Sp. z o.o.	Knauf Industries Polska Sp. z o.o.

Oferta pracy

Pracownik administracyjny

31-008 Kraków, małopolskie Dodano: 2020-06-02 2020-06-02 | ID oferty: 384670

Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum w Krakowie poszukuje pracownika na stanowisko administracyjne w wymiarze pełnego etatu w Zakładzie Filozofii i Bioetyki Instytutu Pielęgniarstwa i Położnictwa na Wydziale Nauk o Zdrowiu

 

Opis stanowiska:

Praca w projekcie pt.: „#Cyber_odporność. W jaki sposób internetowe sieci społecznościowe mogą zbudować odporność na dezinformację?” – akronim #Webimmunization finansowanym przez NCN, w ramach programu IdeaLab prowadzonym w Zakładzie Filozofii i Bioetyki Instytutu Pielęgniarstwa i Położnictwa na Wydziale Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu – Jagiellońskiego Collegium.

 

Tematyka projektu:

Głównym celem projektu #Cyber_odporność. W jaki sposób internetowe sieci społecznościowe mogą zbudować odporność na dezinformację? jest zbadanie psychologicznych, społecznych, informacyjnych i kulturowych czynników związanych z szerzeniem się dezinformacji w sieciach społecznościowych. Problem zachowania w sieciach społecznościowych będzie badany z perspektywy psychologicznej, epidemiologicznej, informatycznej i filozoficznej. Badania będą dotyczyć również etycznych aspektów zapobiegania rozprzestrzenieniu się dezinformacji w sieci. Projekt łączy metody badań ilościowych i pomiary psychometryczne na różnych poziomach analiz z wykorzystaniem uczenia maszynowego, a także etykę stosowaną.

 

Zadania:

 • wspieranie kierownika projektu w zakresie administracyjnym;
 • utrzymanie i aktualizacja dokumentacji projektu, w tym umów, aneksów, regulaminów;
 • monitorowanie budżetu i wydatków, współpraca z działem księgowym;
 • wdrażanie planu projektu oraz monitorowanie harmonogramu;
 • przygotowanie kosztorysów, planów zamówień, sporządzanie sprawozdań projektowych;
 • mierzenie postępu projektu oraz kluczowych parametrów i wskaźników;
 • rejestracja i monitorowanie ryzyka w projekcie;
 • koordynacja realizacji spotkań projektowych;
 • edytowanie strony internetowej projektu i zarządzanie komunikacją w mediach społecznościowych;
 • redagowanie artykułów naukowych zgodnie z wymogami formalnymi czasopisma.
 • wykształcenie magisterskie, licencjat lub studia podyplomowe z zarządzania, księgowości, administracji lub innej pokrewnej dziedziny;
 • wykształcenie wyższe (techniczne jako dodatkowy atut);
 • doświadczenie w administracyjnym zarządzaniu projektami, sprawozdawczości finansowej, administracji uniwersyteckiej;
 • biegła znajomość języka angielskiego w mowie i w piśmie;
 • bardzo dobra umiejętność obsługi pakietu MS Office (tworzenie zestawień i raportów w MS Excel), oraz oprogramowania do zarządzania pracą w projekcie (tzw. agile software), mediami społecznościowymi i komunikatorami internetowymi, podstawowa znajomość MySQL i HTML;
 • znajomość programów H2020 (np. ERC, MSC-ITN itp.), UE (POIR);
 • znajomość systemów obsługi wniosków grantowych, OSF, SL2014, EC Europa;
 • dobra znajomość PZP i zasad konkurencyjności;
 • dobra komunikacja interpersonalna;
 • umiejętność współdzielenia się wiedzą;
 • umiejętność samodzielnej i terminowej realizacji powierzonych zadań;
 • zaangażowanie i wysoka motywacja do pracy;
 • duża kultura osobista;
 • umiejętności pracy w zespole;
 • umiejętności rozwiązywania problemów, krytyczne myślenie, sprawność w komunikacji werbalnej i pisemnej w języku angielskim i polskim;
 • umiejętność do pracy pod presją czasu.

 

Wymagane dokumenty:

 • CV w języku polskim i angielskim z własnoręcznie podpisanym oświadczeniem Kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO))oraz zgodnie z klauzulą informacyjną dołączoną do mojej zgody.”,
 • list motywacyjny w języku polskim i angielskim (z danymi kontaktowymi do dwóch osób mogących udzielić referencji, np. byłego pracodawcy, kontrahenta)

 

Po przeprowadzeniu wstępnej weryfikacji na podstawie przesłanych dokumentów wybrani kandydaci będą poproszeni o wykonanie zadania rekrutacyjnego, a następnie mogą być zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną.

Wybrany kandydat zostanie poinformowany drogą e-mailową.

Kontakt w sprawie rekrutacji:

Jeżeli jesteś zainteresowana(y) ofertą pracy skontaktuj się z nami na poniższe dane. Przesyłając do nas swoje CV prosimy zawrzeć klauzule o zgodzie na przetwarzanie danych w celu rekrutacji.

Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
https://www.infopraca.pl/praca/pracownik-administracyjny/31-008-krakow/15068741

Skontaktuj się z firmą:

Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

31-008 Kraków małopolskie

Dane kontaktowe: